Erken Boşalmanın Nedenleri


Erken boşalmanın nedenini ya da nedenlerini açıklamak için birçok girişim olmuştur. Çoğu erkek soluk soluğa bir telaşla cinsel zevkin peşinden koşarken boşalmanın kontrol edilmesi, durdurulması veya sabitlenmesini başaramaz. Bedenini partneriyle uyum içinde hareket ettiremeyen erkekte şimdiye yoğunlaşmak, o anı duyumsamak olanaksızlaşır ve cinsel birleşmenin ansızın son bulacağı kaygısı olur. Bu nedenle her cinsel sorun gibi erken boşalmada bu kaygıdan ya da bir rahatsızlıktan kaynaklanır. Ama asıl sorun erkeğin cinsel işlevlerinde değil, cinsel işlevlerini nasıl yerine getirmesi gerektiği konusundaki düşüncelerindedir. Çünkü aklını düşüncelerden arındıramayan, özgür ve doğal bir şekilde cinselliği yaşayamayan erkek, tedirginlik duygusundan uzaklaşamaz ve boşalma konusunda sorun yaşar. Kısaca erken boşalmanın başlıca nedenleri şu şekilde sıralanabilir:

 • Gençlik çağlarında uygunsuz ortamlarda yakalanma korkusuyla, ayıp, yasak ve günah düşünceleriyle yapılan mastürbasyonlar,
 • "Mastürbasyon körlük yapar", "kişi sağır olur" gibi cinsel mitler yani hurafeler,
 • Cinsel ilişki konusunda tecrübesizlik,
 • Cinsel fizyoloji hakkında yanlış anlamalar ve gerçek olmayan beklentiler,
 • Zayıf cinsel beceriler ve tecrübesizlik,
 • Anksiyete ve depresyon,
 • Stres, sıkıntı ve gerginlik,
 • Yorgunluk, sıkkınlık, kızgınlık ve tedirginlik,
 • Cinsellikle ilgili gerçekçi olmayan beklentiler,
 • Cinsel uyarım eksikliği,
 • Gerekli koşulların sağlanamaması,
 • Sertleşmiş penise verilen orantısız önem,
 • Cinsel açıdan baskı altında yetişme,
 • Aşırı cinsel isteğin verdiği gerginlik,
 • Günah işleme veya suçluluk duygusu,
 • Hastalık kapma korkusu,
 • Partnerin anlaşılamayan korkusu veya reddetmesi,
 • Gebe bırakma korkusu,
 • Hadım edilme korkusu,
 • Partnerin hayal kırıklığı korkusu,
 • Vajinanın aşılamama korkusu,
 • Kadına karşı isteksizlik,
 • Partnerle çatışma,
 • Başkaları tarafından mahrem yerlerinin keşfedilme korkusu,
 • Partnere aşırı ilgi, bağlılık ve sevgi,
 • Para karşılığı kurulan ilişkiler veya genelev alışkanlığı,
 • Cinsel uyumsuzluk,
 • Bilinçaltında yatan cinsel ilişki ile ilgili olumsuz düşünceler,
 • Prostatit, üretrit vb. hastalıklar,
 • Penis başının aşırı hassasiyeti (penil hipersensitivite),
 • T12-L1 düzeyindeki nörolojik yaralanmalar,
 • Narkotik veya antipsikotik tedavinin aniden kesilmesi vb.


Alternatif olarak erken boşalma, bir erkeğin zayıf bir gelişim gösteren duyu farkındalığını yansıtabilir; yani erken boşalan erkek, genital duyarlığından bağımsız olarak 8 noktasına yakın olduğu zamanı anlama yetisi geliştirememiş olabilir. Başka bir görüşte erken boşalma, hızlı bir boşalma tepkisine şartlayan ergen/genç yetişkin pratiğinin (örn. hızlı bir boşalmayı teşvik eden bir hayat kadınıyla olmak, rahat bir sevişmeye olanak vermeyen, arabanın arka koltuğu gibi yerlerde cinsel ilişkiye girmek vb.) bir sonucu olarak gelişmektedir. Anacak klinik tecrübelerimiz bize, erken boşalmanın cinsel ya da iletişim becerilerinin yoksunluğundan, kişiler arası çatışmalardan, kişiler arası yanlış anlamalardan, cinsel uyarımın yönetimindeki zafiyetten ve bütün ikili problemlerin olumsuzluklarından kaynaklanabileceğini göstermiştir.

Erken boşalmanın oluşmasında ve devam etmesinde aşağıdaki nedenler oldukça etkilidir:
1-Tahrik olma sürecinin yetersiz algılanması
Cinsel Terapist H.S. Kaplan'a göre erken boşalan erkeklerin boşalma sürecinin kontrolünü elinde tutmayı öğrenememelerinin nedeni boşalmadan doğan duyguların bilincinde olmamalarıdır. Yani bu erkekler tahrik olma hissini yeterli düzeyde algılayamamaktadırlar ve yalancı hazzın peşinden koşmaktadırlar. Oysa gerçek hazzı yaşayan erkek bilinçdışının "hazza koş, elemden kaç" mantığına göre istese de istemese de boşalma süresini uzatacaktır. Çünkü her insan haz aldığı eylemi daha fazla yapma, elem duyduğu eylemi ise daha az yapma eğilimindedir, bu doğal ve normal bir durumdur. Bu nedenle erken boşalma normal ve doğal bir durum değildir, insanın tabiatına aykırıdır.
2-Kontrolü sağlamak için yeterli olanakların olmaması
Hartmann'a göre erken boşalan erkekler tahrik olma hissini yeterli düzeyde ve tam olarak algılasalar bile; tahrik olma hissini değiştirme ve böylelikle onu kontrol edebilme olanağına sahip değildirler.
3-Korku
Yıllardır yaptığım çalışmalardan ve hastalarımdan öğrendiğime göre erken boşalmada en çok karşılaştığım nedenlerin başında korku gelmektedir. Korku, sempatik sinir sistemini aktifleştirir. Sempatik sinir sistemi; vücuda daha fazla yakıt sağlamak için metabolizmayı ve stres hormonlarının salınışını arttırır, kalpte çarpıntı yapar, mide-bağırsak ve idrar yollarındaki sfinkterleri (vücuttaki bir deliği çevreleyen halka şeklindeki kas) kasarak düz kaslarını gevşetir ve bu organların fonksiyonlarını azaltır, nefes alıp vermeyi arttırır ve boşalma refleksinin daha hızlı yaşanmasına yol açar. Bu nedenle erken boşalma sorunu yaşayan erkeklerin cinsel birleşme sırasında baskı altında olmaları anlaşılabilir bir durumdur. Konu sadece sık yaşanan bezdirici cinsel başarısızlık durumlarına bağlı olarak gelişen bir başaramama (performans) korkusu değildir, ayrıca hızlı boşalmayı ne pahasına olursa olsun önlemeyi hedefleyen bir tür kısır döngüdür. Yani kendini doğrulayan bir kehanet durumu vardır. Erkek ne kadar çok erken boşalacağından korkarsa, o kadar çok strese girecek ve o kadar da hızlı boşalacaktır.
4-Heyecan ve gerginlik
Kaslarda bir gerginlik boşalma sürecini hızlandırır. Eğer bir kişi zaten gerginse boşalma yaşamak için daha az uyarılmaya ihtiyacı vardır. Özellikle genç veya nadiren cinsel temaslarda bulunan erkeklerde, cinsel aktiviteler sırasında, gerginlik ve korkuya neden olan, belirli bir oranda heyecan vardır. Ancak bu zorlayıcı koşullar olmadan da erken boşalma yaşayan pek çok erkek kaslarında yoğun bir gerginlik yaşamaktadır. Kimileri hayatın neredeyse tüm alanlarında gergindir, kimileri ise yalnızca cinsellik sırasında. Pek çok hastamda, gördüğüm bu duruma "gerginlik kısır döngüsü" adını vermekteyiz. Yani erken boşalmanın yaşanması ? cinsel tahrikten korkma ? düşünce ve davranışlarda dikkati dağıtıcı stratejilerin uygulanması ? yoğun gerginlik ? boşalma refleksinin daha hızlı yaşanması ? şeklinde kısır döngü devam etmektedir.

Örnek Vaka: Kadir ve Aysun
35 yaşındaki Kadir, çok moralsiz bir şekilde ileri derecede erken boşalma şikâyetiyle başvurdu. Anlattığına göre evliliğinin ilk günü başlayan erken boşalma 10 yıldır devam etmekteydi. Çekingen ve heyecanlı görünün Kadir; hızlı konuşuyordu. Evliliğinin yaşadığı erken boşalma sorunu yüzünden oldukça zor durumda olduğunu, eşinin bu yüzden başka bir adamla bir ilişki yaşadığından şüphelendiğini, cinsel temas sırasında vajinaya girdikten hemen sonra boşalma yaşadığını ve ne yaparsa yapsın bir türlü boşalmayı geciktirmeyi başaramadığını söylüyordu. Sertleşmesi ise birkaç ay öncesine kadar sorunsuzmuş. Son zamanlarda eşinin yaşadığı evlilik dışı ilişki şüphesinden sonra penisinin sertliği de sık sık ön sevişme sırasında aniden kaybolmaktaydı. Cinsel ilgi ve isteği yeterli düzeydeydi. Ancak birkaç aydır cinsel temas sırasında eşini yine hayal kırıklığına uğratabileceği endişelerini yoğun bir şekilde yaşamaktaydı. Bu yüzden cinsel temastan kaçınmaya çalıştığını fark ettiğini söyledi. Bu nedenle de eşiyle çok nadiren cinsel ilişkiye girmeye başladığına ve bu arada boşalmanın da çok daha hızlı yaşandığına dikkat çekti. Erken boşalmaya sertleşme sorunları da eşlik ettiği için eşi de zamanla daha fazla rahatsız olmaya başlamış ve cinsel temasta bulunmak istememeye başlamıştı. Bu durum kendisini giderek daha fazla umutsuzluğa düşürmüş ve eşinin evlilik dışı temaslarda bulunacağından duyduğu korkuyu arttırmaya başlamıştı.
Kadir; 3 çocuklu bir ailenin ortanca çocuğu olarak doğmuştu. Daha ziyade annesinin vermiş olduğu dini terbiyeyle yetişmişti. Daha otoriter ve sert olan babası ise iş icabı sık sık ev dışında oluyormuş. Okul zamanında yeterli iletişim yeteneği olan Kadir; az sayıda arkadaşı olan, çekingen ve etkin olmayan bir çocukmuş. Ergenlik döneminde ise yoğun suçluluk duyguları ve yakalanma korkusuyla mastürbasyona başlamış. Bedensel bir kusuru yüzünden (yelken kulaklar) kadınlara karşı iletişim güçlüğü geliştirmiş ve ilk kez genelevde yaklaşık 20 yaşında cinsel ilişkiye girmiş. O zamandan beri boşalma sürecinin çok hızlı yaşandığını ifade eden Kadir; o dönemde bunu fazla önemsemediğini ancak zamanla bu sorunu kafaya takmaya başladığını söyledi. Evlenene kadar senelerce çok nadiren genelevde cinsel temasta bulunmuş, ilişkiye girdiğinde hep çok hızlı ve kontrol edilemeyen bir boşalma meydana gelmiş. Eşiyle evlendiği ilk gecede böyle olmuş, ancak bu durum düzenli bir şekilde cinsel ilişki kurdukları bir dönem geçici olarak bir düzelme göstermiş. Birkaç sene sonra Aysun, cinsel ilişkileri hakkındaki memnuniyetsizliğini dile getirdiğinde ise çok hızlı boşalmayla ilgili değişmeyen eğilimi yine artmış. Artık boşalma kısmen vajinaya girmeden bile gerçekleşmeye başlamış. Şu ana kadar eşi kendisine birçok kez bir hekime görünmesi tavsiyesinde bulunmuş ama Kadir; bu durumu gurur meselesi yaparak ertelemiş ve bir türlü tedavi olmak için karar verememiş. Kadir için cinsel sorunları hakkında konuşmak çok rahatsız edici ve utandırıcı bir durumdu. En son olarak, bir şey yapmazsa Aysun, kendisini terk etmekle tehdit etmiş, bunun üzerine Kadir; beni internetten bularak tedavi olmak için başvurmuştu.