Erken Boşalmanın Tanısı


Erken boşalma farklı yollarla tanımlanabilir. İyi bir değerlendirmenin başlangıcında cinsel terapist hastanın tanımını, partnerinin tanımını, ikisinin de nasıl etkilendiğini ve tedavinin algılanan amacını açıklamaya çalışmak zorundadır. Birçoğu için tutkulu bir cinselliği oluşturan şeyin algılanışı genellikle sözsüz penis-vajina odaklı medyadaki görüntülerle şekillenir. Cinsel mitler (hurafeler) dergilerle ve dizilerle hayatımıza girdi ve maalesef ideal cinselliğin uzun, güçlü ve etkileyici olması gerektiği inancını tüm topluma bulaştırdı. Rahat olmaya, duygulara odaklanmaya ve karşılıklı keşfe genellikle boş verildi. Gerekli olan şey iyi bir rehberdir, yol göstericidir, danışmandır. Bu görevleri layıkıyla yapan bir cinsel terapist bir insana ve partnerine gerçekten yardım edebilir. İşte bu nedenle cinsel terapistler çifti kabiliyet ve anlayışı içeren penis-vajina odağının ötesine taşımak için cinsel/tensel repertuarlarını genişletmek zorundadırlar. Erken boşalan erkek birçok şeyden muzdariptir. Genellikle kendisini yeteneksiz ve yalnız hisseder. Yoğun bir utanç yaşar ve bunu partnerine söyleyemeyebilir. Genellikle arkadaşlarıyla da paylaşamaz. Terapi ona destek, bilgi sağlar, değişmek ve iyileşmek için umut verir. Erken boşalan bir erkeğin partneri benzer olarak kendini yalnız hissedebilir ve kafası karışık olabilir. Ne olduğunu anlayamaz ve kendisinin kusurlu olduğunu düşünebilir. Farklı cinsel tecrübeleri olmuş olabilir ve hala partneriyle probleminin ne olduğunu anlamakta zorluk çekebilir. Kızgın ve sinirli olabilir, partnerinin onun memnuniyetini ve mutluluğunu önemsemediğini, bencil olduğunu düşünebilir. Terapi bilgi, açıklama ve değişim için bayan partnere de bir olanak sunar.

Bir ilişkideki bilinç dışı son sözler birçok şekilde söylenebilir. Günahkârlık, suçluluk, bedel ödeme, kapalılık, zevk ve yetenek etrafındaki çatışmaları gizlemek için erken boşalmanın ne anlam ifade ettiği mutlaka üzerinde düşünülmesi gereken bir konudur. Değişmeye karşı bir direnç olduğunda cinsel terapist buna şaşırabilir ve erkekte ya da her iki partnerde buna sebep olan etmenleri tanımlamaya çalışır. Eleştiren partnerin etkisi her cinsel terapide değerlendirilmelidir.
Cinsel terapistin Tanrılığa soyunmadan sadece bir rehber, bir yoldaş, bir danışman olduğunun farkında olması ve kimseyi kurtaramayacağının bilincinde olması çok önemlidir. Çünkü cinsel terapist bir Tanrı değildir, Mesih değildir, gizli güçleri olan bir evliya hiç değildir. Dürüst ve samimi bir insandır. Bu yüzden bazen hastanın olgunlaşması için zamana ihtiyacı olduğunu görmeli ve iyileştirmek için hastayı zorlamamalıdır.

Erken boşalma sorunu olan erkekler için genellenebilen psikolojik bir sorun olmadığına dair bir inanç vardır. Kadınlardan nefret etmezler ya da hadım edilme korkuları yoktur. Çoğu bir özür olarak gördükleri durumdan derinden etkilenirler ve bu durum ilişkilerinde sıkıntı yaratır. Cinsel terapist kontrol yoksunluğundan daha çok olumsuz etki yapan erkeklerin, duygusal çekilmelerinin farkına varmalarına yardım eden, merkez rolde olmalıdır. Hayata tutunmak için kendi başına savaşmak, partnerle mutlu bir birliktelik için yetersizdir.

Erken boşalmaktan endişe duyan erkekler; genellikle gururlarını kurtarmak için bir açıklama düşünmek zorundadırlar: "Çok heyecanlandım, erken boşaldım!", "penis derim ve penis başım aşırı hassas" vb. Genellikle de medikal tedavi arayışındadırlar. Son birkaç yılda erken boşalma ve sertleşme problemlerinin tedavisi için aletlerin, ilaçların ve cerrahi tekniklerin çok geliştiğini görmekteyiz. Bu patlamayı izlerken çiftlerin cinsel memnuniyetini geliştirmek için zamanlarını ve kaynaklarını gerçekten iyi bir şekilde kullanmadıkları ortadadır. Bu kesinlikle tek yönlü, bazen çiftlerin cinsel ilişkilerinin ve deneyimlerinin kalitesine büyük ölçüde dikkat etmeyen bir gelişmedir. Bu nedenle cinsel terapi alanı geliştikçe cinsel problemlere yeni yaklaşımlar eklenmekte ve bu yaklaşımların kaliteleri de yükselmektedir. Ancak yinede ilk seçenek medikal tedavi olmaktadır, başlangıçta heves ve umutla ilaçlar kullanılmakta ama zamanla bu mutluluk uzun sürmemekte ve cinsel alanda baş gösteren karmaşa devam etmektedir. Cinsel terapistler ise bu süreçte daha yaygın olarak medikal tedaviye meydan okuyan zor vakalarla savaşmak zorunda kalmaktadırlar. Bu nedenle medikal tedavi yapan hekimler; hastalarını her düzeyde dinlemeli, kişinin ruhuna dikkat etmeli, aile ilişkilerinin tarzına bakmalı ve yakın ilişkilerinde yaşadıkları deneyimleri anlamlandırmak için sorgulamalıdır. Ancak bu şekilde medikal tedavinin yanında cinsel terapinin kaçınılmaz bir şekilde uygulanması gerçekliğini görebilirler. Bu sayede haz alıp haz verebilen çiftlerin sayısı artacaktır. "Cinselliğin Dayanılmaz Ağırlığı" adlı kitabımda cinselliğin anlamının çeşitliliğini anlatmaya çalıştım. Çünkü cinselliğin herkes için farklı anlamı vardır. Cinsel bir şikâyet dikkat çeken gıcırtılı bir tekerlek olabilir. Neredeyse erken boşalan tüm erkekler ve partnerleri kendilerini hemen bir olumsuzluk içinde görürler ve kendilerini suçlayarak büyük bir acı çekerler. Bu katlanılmaz bir şey olarak görülen erken boşalmaya ithaf edilen anlamlardan biridir. Ancak erken boşalma kişinin ya da çiftin üzerine odaklanabileceği cinsel problemlerden yalnızca bir tanesidir. Erken boşalma problemi yaşayan çoğu erkeğin ve belki partnerlerinin de bazı tanımlanamayan ruhsal ve cinsel bunalımları vardır. Eğer partner uyarılma ve kendi başına orgazm olma ve yakınlık konusunda zorluk çekiyorsa, erken boşalma bu zorlukları maskeliyor olabilir. Hem cinselliğin hem de cinsel şikâyetin anlamını kavrayan hekimler daha doğru bir yönlendirme yapabilecektir. Bu anlamı kavrayamayan hekimler erken boşalmayı küçük bir rahatsızlık olarak görme yanlışına düşebilir. Hatta ilaç tedavisinin verdiği hoşnutluk ve mutluluk duygusuyla çift her şey düzeldi yanılgısına kapılabilir. Ama arka planda yatan bataklığın kurutulması gerçek tedavidir. Bütün mesele, erken boşalmayı değil, erken boşalmayı yaratan etmenleri ortadan kaldırmaktır. Çünkü sadece erken boşalmayı ortadan kaldırmaya çalıştığımıza başarısızlık genellikle beklenen bir durumdur. Bataklıktan kurtulmak için o yüzden deriz ki; "erken boşalma bir sivrisinektir, bunu öldürebiliriz ama yenisi gelir, değişik sinek türleri de vardır. Hayatınızda hiç mi sorun yok? Hayatınızda başka problemler yok mu?" sorusuna genellikle "evet var hocam" yanıtını alırız. Bunun üzerine "o zaman gel birlikte bu bataklığı bulalım. Bu bataklığa isim koyalım, bataklığı kurutalım. Şimdi bu bataklığı besleyen nehirler var. İçimizde akan nehirler, etrafımızda günlük yaşantımızın doldurduğu nehirler var. Bu nehirleri kurutalım. Ardından bu bataklık kuruyacaktır. Kuruduktan sonra burada istediğimiz çiçeği yetiştiririz." deriz. Çünkü erken boşalma kader değildir. Ama kişilik yapısının bir uzantısı ise öncelikle kişilik yapısının tedavi edilmesi önemlidir. Buradaki bahsettiğimiz, akıl hastalığı, ruh hastalığı değildir. Her insanda olması gereken şeylerdir. CİSED olarak hızlı yemek yiyen, hızlı araba kullanan, hızlı konuşan, mükemmeliyetçi olan, sabırsız olan, işleri bitirmeye zorlayan erkeklerin erken boşalmaya yatkın kişiler olduğunu tespit ettik. Bu yapılar devam ettiği müddetçe, tedavi kaçınılmaz olarak zordur. Biz erken boşalmayı sadece bir mesele olarak görmüyoruz. Atatürk'ün dediği gibi, "hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır, o satıh bütün vatandır" mantığı ile erken boşalmayı bütün kimlik ve kişiliğin mercek altına alınıp, hatalı gördüğümüz yönleriyle birlikte mücadele vererek düzeltmesini savunuyoruz. Boşalma kontrolünü arttırmak için ilaçlar bulunsa da ilk önce öğrenmeye ve hâkim olmaya odaklanan bir yaklaşımın ilk seçenek olmasını tavsiye ediyoruz.

Genelde ilk cinsel ilişkilerde erken boşalma yaşanabilir, bu normal ve olağan bir durumdur. Genellikle tecrübe ve bilgi eksikliğinin getirdiği sıkıntıya bağlıdır. Bu stres durumu daha uzun sürerse, erken boşalma da bir müddet devam edebilir. Yaşanan tecrübelerin artmasıyla zamanla erkek kendini kontrol edebilmeyi öğrenir ve bu sorun da kendiliğinden kaybolur.

Erken boşalma tedavisinde, bazı erkekler için, erkek desteğinin daha yararlı olabileceği düşüncesinden dolayı terapistin erkek olması daha çok tercih edilebilir. Diğerleri için tedaviyi kabul eden ve hastayı cesaretlendiren terapistin bir bayan olması; kadınların ne istediği ve beklediğine dair yerleşmiş fikirleri yıkması için önemli bir etmen olabilir. Ancak esas olan cinsel terapist tarafından bilginin nasıl sunulduğudur, hastaya güvende olduğunu ve anlaşıldığı hissini vermektir. Ancak bazı cinsel terapistlerin kasıtlı olmayarak "erken boşalmanın tedavisi çok kolay" gibi cümlelerle hastanın problemini küçümsemesi yapacakları terapiyi güçleştirebilir. Bu nedenle bilgilerin çok detaylı verilmesi gerekir. CİSED'e göre başarısız tedavilerin ardında yatan etmenlerin başında hastanın yetersiz bilgilenmesi yatmaktadır. Ayrıca uyumsuz olan erkekler çıkabilir ve tedaviye meydan okuyabilir. Daha iyi kontrol için faydalı olacağına inandığımız egzersizleri uygulamayan erkeklerin sayısı hiçte az değildir. Hepsinin bir bahanesi vardır. Direnç adını verdiğimiz bu durumun arkasında genellikle bilinçdışı çatışmalar ve savunmalar yatar. Cinsel terapist direnci zaman ve sabırla anlamaya çalışmalı ve paradoksa dikkat çekerek hastayla daha verimli bir çalışma ortamı yaratmaya çalışmalıdır.

Son olarak CİSED; erken boşalmanın tekrar ortaya çıkma riskinin en aza indirilmesi gerektiğini vurgular. Hastaların egzersizlerine devam etmeleri gerektiğinin hatırlatılması ve cesaretlendirilmeleri onlar için bir ihtiyaçtır. Sonraki buluşmalar bu mesajı pekiştirir. Hastadan bir süredir haber alınamıyorsa cinsel terapistin onu araması gerekir. Hastanın akıl ve iradesiyle uzlaşan bir cinsel terapist sağlıklı bir iletişimle hastalığın tekrar ortaya çıkmamasına yardımcı olabilir.