Seksolog, Cinsel Tedavi Uzmanı veya Cinsel Terapist


Cinsel istek, beklentiler ve performansına yönelik tutumlarını etkileyebilecek etnik, kültürel, dini ve sosyal yapısı göz önünde bulundurulmak kaydıyla, cinsel yanıt döngüsünü belirleyen sürecin bozulması ya da cinsel ilişkide ağrı ile karakterize durumlar cinsel işlev bozuklukları olarak adlandırılırlar.

CİNSEL TEDAVİ UZMANI, SEKSOLOG veya CİNSEL TERAPİST

Ülkemizde çok farklı biçim ve düzeylerdeki cinsel sorunlarımızı gizleme konusunda çok güçlü bir eğilim vardır. Bu nedenle bireyler ve çiftler sıkıntıları hayatlarını zehir etmedikçe hekime başvurmazlar. Başvurmak istediklerinde de cinsellikle ilgili hekimi bulmada zorluk çekerler. Ve çoğu zaman da cinsellik konusunda bilgili olmayan hekimlerce bu sorunların tanımlanmasında güçlükler çekilir.

Tıp eğitimi almış psikiyatri, üroloji, jinekoloji, dermatoloji, halk sağlığı vb. çeşitli uzmanlık alanlarından hekimler, pratisyen hekimler ve psikologlar cinsel sorunlarla ilgilenebilirler ve bazı özel eğitimlerden sonra psikoterapi yapmaya hak kazanan hekimler ve psikologlar cinsel tedavi yöntemi olarak "cinsel terapi" yapabilirler. Psikologların tek başlarına tanı koyma, tedavi etme, ilaç yazma yetkileri yoktur ve tıp eğitimi almadıkları için bir hekim kontrolünde cinsel terapi yapmalıdırlar.

Cinsel işlev bozukluklarından dolayı bozulan ruhsal dengeyi sağlamak, yeniden cinsel eğitim vermek, düşünce ve duygu alışverişi kurmak, çiftlerin veya bireylerin kendilerini tanımalarını sağlamak, cinsel çatışmaları çözümlemek, bu çatışmalardan doğan kaygı ve gerginlikleri azaltmak, çiftler arasındaki ilişkileri iyileştirip olgunlaştırmak için kullanılan tüm teknik ve yöntemlere "cinsel terapi" diyebiliriz.

Cinsel işlev bozuklukları ve cinsel tedaviler konusunda bilgili, eğitimli ve vaka tecrübesi bol olan hekimlere "cinsel tedavi uzmanı", "cinsel terapist" veya "seksolog" diyebiliriz.

Ülkemizde henüz ve maalesef; "cinsel tedavi uzmanı", "cinsel terapist", "seksolog" gibi ünvanları verecek ve bu ünvanları taşıyacak hekimleri eğitecek vakıf veya kamu üniversitelerinin tıp fakültelerinde cinsellikle ilgili bir bölüm veya anabilim dalı yoktur. Bu durum ülkece cinsellik konusuna verdiğimiz önemin acı bir göstergesidir.