Cinsel Hastalıklarla İlgili Sağlık Kuruluşları


CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARI İLE İLGİLENEN RUH SAĞLIĞI PROFESYONELLERİ ve SAĞLIK KURULUŞLARININ LİSTESİ

CİSED Terapistleri

 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Cinsel İşlev Bozuklukları Değerlendirme ve Tedavi Ünitesi
Telefon : (0312) 595 67 93 / 6615 dahili

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Cinsellik ve Cinsel Tedaviler Birimi
Telefon : (0212) 414 24 15

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Cinsel Fonksiyon Bozuklukları
Telefon : (0212) 414 35 26

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi
Cinsel İşlev Bozuklukları Polikliniği
Telefon : (0212) 543 65 65 / 2028 dahili

Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi
Telefon : (0212) 534 69 00 / 1020 ve 1811 dahili

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi
Telefon : (0284) 235 76 41 / 1146 dahili

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Cinsel İşlev Bozuklukları Değerlendirme ve Tedavi Birimi
Telefon : (0216) 325 06 12

CETAD- Cinsel Eğitim, Tedavi ve Araştırma Derneği
Adres:Büyükdere Cad. Gümülcineli Ap. No:20 D: 10
Şişli/İSTANBUL
Telefon:0-212 219 59 54
Fax:0-212 296 56 72
e-posta: info@cetad.org.tr