Cinsel Terapide Ev Ödevleri


Cinsel terapi seansları sırasında edinilmesi sağlanan ve amaçlanan yeni bakış açısının, gerçek cinsel hayata nasıl aktarılacağı konusunda danışanlara "ev ödevleri" verilir.

CİNSEL TERAPİDE EV ÖDEVLERİ

Kişinin hem tek başına, hem de eşiyle birlikte uygulaması gereken; uyarılma noktalarının keşfedilmesi, mastürbasyon, masaj, cinsel birleşme teknikleri vb. çeşitli uygulamalara ev ödevleri denir.

Danışanların özgün sorunlarına ve çiftlerin kişilik özelliklerine uygun ev ödevlerine örnek olarak; vajinismusta vajinanın kasılmasını engelleyici kademeli ödevler, erken boşalmada, boşalma kontrolünü sağlayan ödevler, cinsel istek bozukluklarında ise isteği artırıcı ödevler vb. verilebilir. Çünkü danışanların cinsel sorunlarını analiz etmesi bu sorunlarını çözdükleri anlamına gelmez. Sorunlar esas olarak cinsel egzersizler, mastürbasyon veya fiili cinsel ilişki içinde çözümlenebilir.

Ev ödevlerinde eşlerin aktif katılımı ve desteği cinsel terapinin başarısı için çok önemlidir. Çünkü cinsellik genellikle tek başına yaşanan bir olay değildir.

Ev ödevleri ile birlikte birey ya da çiftlere, cinsel ilişkinin sadece birleşmeden ibaret olmadığı, dokunmanın da cinsel haz verici olduğu, sertleşmenin zevk almak için mutlaka gerekli olmadığı, sertleşme olmadan da cinsel haz alınabileceği, sertleşme için ise yeterli cinsel istek ve uyarılma gerektiği ancak korku, kaygı, yetersizlik duygusu vb. olumsuz duyguların cinselliği kolayca etkileyebileceği anlatılarak, her eşin cinsellik ve cinsel duyguları hakkında daha çok konuşması ve daha çok birbirlerine dokunmaları sağlanmış olur.

Terapist, cinsel işlev bozukluğunun tipine ve şiddetine göre, çiftin özel durumunu da göz önüne alarak ev ödevleri verir. Bunlara örnek olarak; erkeklerdeki erken boşalma sorunu için, cinsel tutum değişikliği, masturbasyon egzersizleri ve sosyal beceri eğitimi şeklinde ev ödevi verilir. Kişiye eşli veya tek olarak mastürbasyon ile boşalma anını geciktirmesi ve boşalma refleksi üzerinde kontrol yeteneğini geliştirmesi öğretilmeye çalışılır. Ev ödevlerinde boşalma süreçleri tek tek yazılarak cinsel terapi sırasında danışanlar tarafından geribildirim olarak anlatılır.

Kadınlardaki vajinismus sorunu için, kadına öncelikle vücudunu tanıması önerilir. Bu amaçla kadına ayna karşısında vajinasını incelemesi için ev ödevi olarak ayna tutma egzersizleri anlatılır. Kadının yine ayna karşısında çatı kaslarını gevşetme ve kasma egzersizleri, kegel egzersizleri, parmak egzersizleri gibi bir takım egzersizleri içeren ev ödevleri de verilir. Bu sayede kadın vajinasının nasıl gevşeyip yeniden eski haline döndüğünü kendi gözleriyle görür.

Cinsel istek bozukluklarında danışanlar tedaviye daha dirençli oldukları için tedavisi daha uzun sürelidir. Terapist danışanın olumsuzdan çok olumluya odaklanmasını sağlamak için, duygular ya da ilgiler üzerine konuşarak iletişimi artırır, gevşeme teknikleri ve egzersizlerini de içeren ev ödevleri verir.

Danışanlara daha önceki cinsel alışkanlıklarını değiştirmeye veya geliştirmeye yönelik ev ödevlerini yapmadan önce, eşlerin banyo yaparak temizlenmeleri ve rahatlamaları sağlanır, gürültüden ve dış uyaranlardan uzak ideal bir ortamda tamamen çıplak olmaları, birbirlerinden asla utanmamaları için asla üstlerine bir şey örtmemeleri ve odada birbirlerini görmelerine yetecek bir ışık olmasına dikkat etmeleri istenir.

Ev ödevleri, eşlerin banyo yaparak temizlenmeleri ve rahatlamalarının ardından, sırayla birbirlerini okşamaları ile başlar, bu sırada çiftlerin verdikleri cinsel yanıtlara ve dokunmanın verdiği cinsel hazlara konsantre olmaları istenir. Böylece ev ödevleri ile, performans kaygısının azaltılması, çiftlerin iletişim açısından birbirlerini yeniden tanımaları ve keşfetmeleri, cinsel beklentileri hakkında yeni bakış açıları geliştirmeleri ve cinsel sorunların daha sonra yinelemesinin önlenmesi için yanlış cinsel davranışların değiştirilerek doğru davranışların kalıcı olması amaçlanır.