CİSED: "4 Eylül Dünya Cinsel Sağlık Gününü Kutluyoruz..."

03 Eylül 2020

Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği’nin (CİSED) üyesi olduğu Dünya Cinsel Sağlık Derneği (WAS-World Association for Sexual Health) tarafından ilki 2010'da kutlanan “Dünya Cinsel Sağlık Günü” her yıl 4 Eylül’de kutlanmaya devam ediyor. Cinsel sağlıkta en iyi uygulamaları teşvik etmeyi amaçlayan bir farkındalık günü olan “Dünya Cinsel Sağlık Günü”nün amacı, fiziksel, ruhsal ve sosyal iyilik halinin temel bileşenlerinden biri olan cinsel sağlığın ve cinsel mutluluğun, herkes için her türlü baskı, ayrımcılık ve şiddetten arındırılmış bir şekilde yaşanabilmesi için cinselliğe olumlu ve saygılı yaklaşımı geliştirmektir.

Koronavirüs salgınının yol açtığı yeni yaşam koşullarının sağlık, sosyal ilişkiler ve ekonomik düzlemde getirdiği zorlukların hayatı topyekün etkilediği günümüzde cinsel sağlık da en önemli konular arasında yer alıyor. Cinsiyet eşitliğine, cinsel çeşitliliğe ve cinsel ifade özgürlüğüne saygının temel olduğu cinsel sağlık ve cinsel hakların gözetilmesine ve korunmasına dikkat çekmek amacıyla kutlanan “Dünya Cinsel Sağlık Günü”nün bu yılki teması “Covid 19 Günlerinde Cinsel Haz” olarak belirlendi.

Cinsel haz, düşünceler, duygular, hisler ve fanteziler dahil olmak üzere partnerle paylaşılan veya tek başına erotik deneyimlerden kaynaklanan fiziksel ve psikolojik tatmin ve zevktir. Cinsel haz, insan deneyiminin ve psikolojik iyi oluşun önemli bir parçasıdır. Ayrımcılık, baskı ve şiddet içermeyen, zevkli ve güvenli cinsel deneyimler yaşama hakkı, herkes için cinsel sağlık ve esenliğin temel bir parçasıdır. Cinsellikte özgür seçim, rıza, güvenlik, mahremiyet, güven ve cinsel hazzın cinsel sağlığa katkıda bulunmasını sağlayan temel faktörlerdir. İnsanların cinsel haz deneyimleri çeşitlidir ve cinsel hakların herkes için geçerli olması nedeniyle cinsel haz başkalarının haklarını ve refahını ihlal ederek elde edilmez.

Pandemi dönemindeki zorunlu karantina uygulamalarının yol açtığı kriz günlerinde insanların evlerinde hapsedilmekten kaynaklanan artan gerilimlerin bir sonucu olarak partner şiddeti, cinsel taciz ve aile içi şiddet vakalarının artmış olması, ayrıca birçok kişinin cinsel sömürü ve istismar da dahil olmak üzere cinsel şiddetle karşı karşıya kalması önemli bir toplumsal sorun olarak görülmelidir. Bu konuda atılması gereken adımların başında öncelikle cinsel şiddet suçlularına verilecek cezaların caydırıcı nitelikte arttırılması ve mağdurlar için gerekli psikolojik, ekonomik ve güvenlik desteklerinin çoğaltılması gereklidir.

CİSED bireylerin cinsel yönelimleri, cinsel kimlikleri, toplumsal cinsiyet ifadeleri ve bedensel farklılıklarının, temel insan hakları arasında yer aldığını ve korunması gerektiğini, bu konudaki her türlü şiddet, taciz, ayrımcılık, dışlama, damgalamanın insan hakları ihlali olduğunu savunur. Bu misyonla ülkemizde cinsel sağlığın korunması ve geliştirilmesi için eğitim, seminer, kongre ve çeşitli bilgilendirme çalışmalarıyla faaliyetlerini sürdürür. Her yıl düzenlediği “CİSED Ulusal Cinsel Sağlık Kongresi” ile cinsellik ve cinsel sağlık konusunda önemli konuları, güncel bilimsel bilgiler ışığında alanında önde gelen isimlerden oluşan uzmanlar aracılığıyla geniş bir katılımcı kitlesine aktarır. Bu yıl, “CİSED 5. Ulusal Cinsel Sağlık Kongresi” “Herkes için cinsellik: Haydi konuşalım!” teması ile 12-15 Kasım 2020 tarihleri arasında Antalya Amara Premier Palace Otel’de gerçekleştirilecek.