CİSED Post Orgazmik Hastalık Sendromu (POIS) Hakkında Bilgilendirme Yaptı...

02 Ekim 2018

CİSED GENEL BAŞKANI PSİKOTERAPİST CEM KEÇE: “POIS HEM BİREYLERİN HEM DE PARTNERLERİNİN YAŞAM KALİTESİNİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE DÜŞÜRÜYOR!”

Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği (CİSED) cinsel terapistleri, halk arasında çok bilinmeyen, özellikle erkeklerde görülen Post Orgazmik Hastalık Sendromunun (POIS) hem bu rahatsızlığı yaşayan kişilerin hem de partnerlerinin yaşamlarını olumsuz etkileyen önemli bir durum olduğunu belirterek konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler verdiler.

POST ORGAZMİK HASTALIK SENDROMU NEDİR?

CİSED Genel Başkanı Psikoterapist Cem Keçe, post orgazmik hastalık sendromunun (POIS), erkeklerde lokal genital reaksiyonun yokluğunda boşalmanın hemen ardından fiziksel ve bilişsel semptomların görüldüğü kronik bir bozukluk olduğunu belirterek bu hastalıkla ilgili önemli bilgiler verdi İlk olarak 2002 yılında Waldinger ve Schweitzer tarafından tanımlanan ve nadir karşılaşılan POIS’in erkeklerde, cinsel ilişkide veya mastürbasyon sırasında boşaldıktan hemen sonra görülen bir sendrom olduğunu söyleyen Keçe “Yoğunlukla grip hastalığına benzeyen semptomlar birkaç gün, bazen bir haftaya kadar sürebilir ve kendiliğinden kaybolur. POIS ‘seks sonrası hüzün’ ya da ‘seks sonrası depresyon’ (post-coital tristesse) adı verilen durumla karıştırılabilir ama bundan tamamen farklıdır. POIS çoğunlukla erkekleri etkilemektedir ama kadınlarda da nadiren görülebilir. POIS’in birincil ve ikincil olmak üzere iki tipi vardır. Birincil tip POIS ergenlik döneminde ya da yirmili yaşlarda başlar. Daha sonraki yaşlarda başlayan POIS ikincil tiptir. POIS bireyin günlük yaşamını etkilemekle kalmaz, cinsel aktiviteye girmekten veya yakın ilişki kurmaktan kaçınmasına da neden olur. Dolayısıyla POIS'in fiziksel ve psikolojik etkileri, hem bireylerin hem de partnerlerinin yaşam kalitesini önemli ölçüde düşürür” açıklamasında bulundu.

POIS’İN BELİRTİLERİ

Keçe, “POIS atağı” olarak adlandırılan POIS semptomlarının boşalmadan hemen sonra veya yarım saat içinde başladığını ve bu semptomların şiddet, süre ve çeşitlilik bakımından kişiden kişiye farklılık gösterdiğini söyleyerek POIS’in semptomlarını şöyle sıraladı:.

  1. Bilişsel işlev bozukluğu
  2. Afazi (konuşma, konuşulanı anlama, tekrarlama, okuma-yazma gibi becerilerin gerçekleştirilememesi)
  3. Şiddetli kas ağrısı, yorgunluk, halsizlik
  4. Hapşırma, göz ve burunda kaşıntı, tıkanıklık ya da tahriş
  5. Baş ağrısı, baş dönmesi, baş dönmesi
  6. Duyusal ve motor problemler
  7. Gastrointestinal rahatsızlıklar
  8. Yoğun rahatsızlık, sinirlilik, anksiyete, depresif duygudurum
  9. Konsantre olma ve sosyalleşmede zorluk.
  10. 10. POIS’e genellikle erken boşalma sorunu eşlik eder.

POIS’İN NEDENLERİ

Keçe, POIS'in nedenin tam olarak bilinmediğini vurgulayarak olası nedenler hakkında bilgi verdi: “Bir hipoteze göre, POIS, erkeğin kendi spermi için Tip-I ve Tip-IV alerjisi yaşamasından kaynaklanmaktadır. Bir başka görüşe göre ise POIS, spermin kendisinin değil, sitokinler gibi boşalma sırasında açığa çıkan bir başka maddeye karşı bir oto-immün reaksiyondan kaynaklanmaktadır. Başka bir hipoteze göre ise POIS’e, progesteron, kortizol, testosteron ve prolaktin, hormonlarındaki dengesizlik neden olabilmektedir. Öte yandan, beyinde, sitokin ve kemokin cevabında opioid yoksunluğuna veya düzensizliğe benzer kimyasal dengesizliklerin de POIS’e neden olabileceği öne sürülmüştür. Ancak önerilen nedenlerin hiçbiri bu bozukluğu tam olarak açıklayamamaktadır. Bu bozukluğun gerçek nedeni psikolojiktir ve Freuduyen kurama göre bir otokastarsyondur yani daha büyük bir ceza ödememek için bireyin bilinçdışı tarafından seçilen ve kendi kontrolünde olan bir cezadır. ‘Kendi kendini cezalandırma’, bilinçdışında yer eden suçluluk ve günahkarlık duygularına karşı bir kefaret ödeme durumudur.”

POIS’İN TEDAVİSİ

POIS'i tedavi etmek için standart bir yöntemin olmadığını belirten Keçe, “Bireylerin genellikle tespit edilmesi güç olan ve her bireye göre değişiklik gösteren POIS semptomlarının nedenlerini bulmak amacıyla kapsamlı bir şekilde incelenmesi ve ayrıntılı bir ‘aile ve çocukluk öyküsü’ alınması gerekir. İyi bir öyküden sonra dinamik yönelimli ‘cinsel terapi’ ile çözüm mümkün olur. POIS'in sitokin salınımından kaynaklandığından şüphelenilen vakalarda nonsteroidal anti-enflamatuar ilaçlar ile tedavi uygulanır. POIS semptomları antihistaminikler, benzodiazepinler ve selektif serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI), antihistaminikler ve benzodiazepinler ile azaltılabilir. POIS'in kişinin kendi spermine gösterdiği otoimmün reaksiyondan kaynaklandığı düşünüldüğünde hiposensitizasyon tedavisi kullanılır. Bu tedavi, bir alerjene maruziyetle bağışıklık yanıtını azaltmayı amaçlar ve semptomları tamamen önlemese de, kademeli olarak azaltır. Ancak bireyde POIS'in nedeni belirlenmemişse tedavi her zaman başarılı değildir. Bu durumdaki bireylere semptomlarla baş edebilecekleri zaman cinsel aktivitede bulunmaları tavsiye edilir” dedi.