4 Eylül Dünya Cinsel Sağlık Günü Kutlu Olsun!

04 Eylül 2018

CİSED (Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği) olarak üyesi olduğumuz, Dünya Cinsel Sağlık Birliği (WAS-World Association for Sexual Health) tarafından 4 Eylül olarak belirlenen "Dünya Cinsel Sağlık Günü", herhangi bir ayrım yapmaksızın, her türlü kişisel tercihe saygı duyarak, insanları cinsel sağlık konusunda aydınlatmayı ve hurafelerden uzaklaşarak salt bilgiye ulaştırmayı hedeflemektedir. Çünkü sağlıklı bir cinsel yaşam, toplum bireylerinin birbiriyle sağlıklı bir iletişim kurabilmelerinin temelinde yatan en önemli nedendir.

1978 yılında kurulmuş olan Dünya Cinsel Sağlık Birliği (WAS) tarafından ilan edilen Dünya Cinsel Sağlık Günü, dünya genelinde kutlanmaktadır. Bu günün, gitgide daha fazla ülkede kutlanıyor olmasının nedeni, sağlıklı ilişkilerin temelini oluşturan cinsel yaşamın mümkün olduğunca daha çok ülke tarafından önemsenmesi ve toplumun bilimsel normlara doğru yönlendirilmesidir. Böylece konuşulmasının kimilerince ayıp, günah veya yasak olduğu bilinen ve düşünülen cinsel yaşamın, sağlık alanından ayrılamaz bir parçası olduğu toplum bilincine daha kolay yerleştirilebilir.

Her türlü önyargı ve ayrımcılıktan arınmış bir yaklaşım içinde cinsel haklar ve cinsel sağlık konularının tartışılması toplumun cinselliğe olan tabulaşmış bakış açısının değişmesini sağlayacaktır. Farklı din, dil, kültür ve cinsiyetten kişilere yönelik ayrımcılığın ve bunun sonucunda ortaya çıkan şiddettin neden olduğu ya da olabileceği fiziksel, psikolojik ve sosyal sonuçlar, toplumun her bireyinin katılarak bizzat konuşmaya dâhil olabileceği sağlıklı bir bilgi alışverişi ile çözülebilecektir.

"Seks yapmak, rahatlamış ve gevşemiş bir halde, sevişmenin ve dokunmanın verdiği hazza ve hissetmeye odaklanarak, herhangi bir performans hedefi koymadan, zamandan koparak, yavaş, ritmik ve uyumlu bir şekilde salınarak, haz alıp, haz verebilme, ruhu ve bedeni bir armağan gibi paylaşabilme, kimseyi tatmin etme zorlantısı olmadan, ne olursa olsun bir şekilde boşalıp, orgazm olabilme bilim ve sanatıdır." Cinsellik ve seks bizim toplumumuzda da olduğu gibi çoğu toplumda tabu olarak görülür. Bunda toplumsal, kültürel ve dinsel inanışlar, kurallar ve yasaklar büyük rol oynar. Bu durumu göz önüne aldığımızda, aslında her yılın sadece bir gününü cinsel sağlığa ayırmak yerine, çocukluk döneminden yani ana sınıfından başlanarak, ergenlik çağı ve evlilik öncesi, cinsel danışma ve rehberlik hizmetlerinin yasal olarak verilmesi gerekmektedir. Ayrıca üniversitelerde, dünyanın önemli üniversitelerinde olduğu gibi "Seksoloji" adında ayrı bir bölüm açılabilir.

Bu yıl Cinsel Sağlık Gününün WAS tarafından belirlenen teması olan "Cinsel Sağlık ve Cinsel Haklar Sağlıklı Yaşamın Temelidir" ilkesi bağlamda CİSED’in kamuoyuna ilan ettiği deklarasyonu tekrar hatırlatmakta fayda görüyoruz.

1- Anaokulundan başlayarak Cinsel Eğitim yasal olarak şart olmalıdır.

2- Ergenlik Öncesi Cinsel Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri yasal olarak şart olmalıdır.

3- Evlilik Öncesi Cinsel Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri yasal olarak şart olmalıdır.

4- Evlilik Öncesi Anne, Baba ve Eş Eğitimleri yasal olarak şart olmalıdır.

5- Cinsel sağlık bilimine üniversitelerimizde Seksoloji Ana Bilim Dalı adı altında ayrı bir bilim dalı olarak yer verilmelidir.

6- Cinsel sağlık bilimi için "multi-disipliner bir yaklaşım" şart olmalıdır demiştir.

Ülkemizde cinsel hayatı aktif olan her on kadından sekizinin, her on erkekten yedisinin hayatının bir döneminde cinsel işlev bozukluğu yaşadığı veya halen yaşamakta olduğu düşünüldüğünde CİSED'in kamuoyuna açıkladığı deklarasyonun acilen hayata geçirilmesinin önemi bir kez daha ortaya çıkacaktır.

Dünya Cinsel Sağlık Günü kutlu olsun.

WAS Başkanı Pedro Nobre'nin “Cinsel Sağlık ve Cinsel Haklar Sağlıklı Yaşamın Temelidir” temalı 2018 Dünya Cinsel Sağlık Günü mesajını şu linkten izleyebilirsiniz: http://www.rhmatters.org/news/world-sexual-health-day/