10 Mayıs Dünya Psikologlar Günü Kutlu Olsun!

10 Mayıs 2014

Yıllardır mesleki tanımları yapılmayan psikologlar için bu yılda ne yazık ki bir değişiklik görünmüyor. Bilindiği üzere, 2011 yılı Nisan ayında çıkarılan Torba Yasa'da sadece hekimleri ilgilendirenTababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'a eklenen madde ile psikologların meslekleri bir kez daha görmezden gelinmişti. Dolayısıyla, psikologların üniversite eğitimiyle elde ettikleri "psikolog" unvanları ellerinden alınmış olundu. Söz konusu yasa ile diğer sağlık çalışanları için lisans mezuniyeti yeterliyken, psikologların hastanelerde çalışmaları için "Klinik Psikoloji Yüksek Lisansı" şartı öngörüldü. Bu yasa ve onunla getirilen hukuksuz uygulamalara rağmen, buna yönelik kamuoyunu tatmin edecek herhangi bir mücadele yürütülmedi. Torba yasada yer alan ve “tam gün yasası” olarak adlandırılan sağlıkla ilgili bazı kanunlarda her ne kadar değişiklik yapılmasına dair kanun onaylansa dahi, psikologlar için olumlu bir ibare yer almadı.

PSİKOLOGLAR İÇİN MESLEK VE GÖREV TANIMLARINI İÇEREN BAĞIMSIZ BİR YASA ÇIKARTILMALI...

Aslında, 2011 yılı Nisan ayı içerisinde Psikolog İnisiyatif Hareketi, “Psikologlar teknikere dönüşmek istemiyor!” savunmasıyla yasanın hukuksuzluğunu bir basın açıklamasıyla protesto ettikten sonra, bu yasının değiştirilmesi için inandırıcı ve etkin girişimlerde bulunulmadığı düşüncesindeyiz. Oysaki psikologlar için belirlenen bu yasa en başta Anayasa’nın eşitlik ilkesine ve bunun gibi pek çok maddesine aykırıdır. Kamu personeli atamalarında, kadrolar yüksek lisans şartı aramazken, psikologlar için böyle bir zorunluluk getirilmesi, Anayasamızın eşitlik ilkesini hiçe saymaktır. Tartışmalara yol açan bu yasa yetmezmiş gibi Sağlık Bakanlığı yayınladığı bir yönetmelikle "psikolog" mesleği için sertifika sınavı uygulaması getirdi. Bu yönetmeliğe göre bu sınava giriş için 150 görüşme ve 50 Psikometrik Test yapma koşulunu yerine getirmek gerekiyor. Tüm bu yasal düzenlemeler, danışanların duygularına inen, ruhlarına dokunan ve hatta çeşitli terapotik müdahalelerle çatlakları tekrar şekillendiren önemli sırdaşlar olan psikologların mesleklerini özgürce yürütmelerine yardım etmedi, onları bir kez daha hayal kırıklığına uğrattı. Bu nedenle, Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği (CİSED) terapistleri ve Yönetim Kurulu olarak, hangi kurum veya kuruluşta çalışırsa çalışsın; öncelikle psikologların meslek ve görev tanımını içeren bağımsız bir yasa çıkartılmasının doğru olduğuna inanıyoruz. Yapılması gereken yeni bir düzenleme ile psikologların aldıkları eğitimin verdiği yetkileri kullanacakları bir çalışma alanına kavuşmalarını talep ediyoruz. Çünkü psikologlar insan davranış biçimlerini inceleyen ve o davranış biçimlerini sergileme nedenlerini araştıran bir meslek grubudur. Psikologlar çeşitli ruhsal sorunlar yaşayan kişilerle görüşmeler yaparak ve zekâ, yetenek, davranış ve tutum ölçekleri kullanarak problemin kökenine ulaşmayı ve problemi konuşarak çözmeyi amaçlar.

HEM VAR HEM YOK MUAMELESİNE SON VERİLMESİ GEREKİYOR...

Ruhsal sıkıntıları olan kişilerin problemlerine bakış açılarını değiştiren psikologlar, sanılanın aksine çok daha değerli ve gerek duyulan meslek grubudur. Bilindiği üzere, dünyaca kutlanan 10 Mayıs Dünya Psikologlar Günü, geçtiğimiz yıllarda şiddetle arzulanan "Meslek Yasası" tartışmalarının kabulüne ön ayak olmuştur. Psikologların bir araya gelmesine vesile olan bugün de, psikolojik destek ve psikoterapi alınmasının her insanın ihtiyacı olduğunun toplum tarafından kabul edilmesi çok büyük bir mücadelenin sonuç bulmasının kanıtıdır. Bu nedenle, psikologlara karşı uygulanan bu edimsel haksızlığın bir an önce düzeltilmesi umuyoruz. CİSED olarak tüm zorluklara rağmen hem var, hem yok muamelesi gören tüm psikologların 10 Mayıs Dünya Psikologlar Günü'nü kutlarız.

CİSED Yönetim Kurulu