Odalaşmak İsteyen Psikologlar Grubunu Destekliyoruz!

05 Ağustos 2013

Psikologların yıllardır mesleki tanımları yapılmıyor. 2011 yılı nisan ayında çıkarılan TORBA YASA ile sadece hekimleri ilgilendiren TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN’a eklenen madde ile psikologların meslekleri bir kez daha görmezden gelindi. Psikologların üniversite eğitimi ile elde ettikleri “psikolog”unvanı ellerinden alındı. Söz konusu yasa ile diğer sağlık çalışanları için lisans mezuniyeti yeterli iken, psikologların hastanelerde çalışmaları için “Klinik Psikoloji Yüksek Lisansı” şartı öngörüldü. Bu yasa ve onunla getirilen hukuksuz uygulamalara rağmen, buna yönelik kamuoyunu tatmin edecek herhangi bir mücadele yürütülmedi ve bu yasının değiştirilmesi için inandırıcı ve etkin girişimlerde bulunulmadı. Tartışmalara yol açan bu yasa yetmezmiş gibi Sağlık Bakanlığı yayınladığı bir yönetmelikle “Psikolog”mesleği için sertifika sınavı uygulaması getirdi. Bu yönetmeliğe göre bu sınava giriş için 150 görüşme ve 50 Psikometrik Test yapma koşulunu yerine getirmek gerekiyor. Tüm bu yasal düzenlemeler, danışanların duygularına inen, ruhlarına dokunan ve hatta çeşitli iyileştirici müdahalelerle çatlakları tekrar şekillendiren önemli sırdaşlar olan psikologların mesleklerini özgürce yürütmelerine yardım etmedi, onları bir kez daha hayal kırıklığına uğrattı.

BAĞIMSIZ MESLEK YASASI KAMPANYASINA DESTEK VERİYORUZ…

Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği (CİSED) olarak, neredeyse çalışamaz hale getirilen psikologların, her şeye rağmen toplum ruh sağlığının iyileştirilmesi konusunda özverili bir şekilde hizmet sunduklarını düşünüyoruz. Bu nedenle psikologların meslek ve görev tanımlarını içeren bağımsız bir yasa çıkartılmasının daha doğru olacağına inanıyoruz. Çıkartılacak yeni yasal düzenlemelerle psikologların aldıkları eğitimin verdiği yetkileri kullanacakları bir çalışma alanına kavuşmaları gerektiğini düşünüyoruz. Bu doğrultuda psikologlar ve psikoloji öğrencilerinin sosyal medyada başlatmış oldukları Bağımsız Meslek Yasası Kampanyası’na ve ODALAŞMAK İSTEYEN PSİKOLOGLAR GRUBU’nun faaliyetlerine destek veriyoruz. Çünkü psikologları insan davranış biçimlerini inceleyen ve o davranış biçimlerini sergileme nedenlerini araştıran önemli bir meslek grubu olarak görüyoruz. Hem psikologların hem de psikologların hizmetine ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın daha fazla mağdur edilmemesi için psikologların hakkı olanBağımsız Meslek Yasası’nın bir an önce çıkarılmasını önemle rica ediyoruz...

CİSED Yönetim Kurulu