10 Mayıs Psikologlar Günü

10 Mayıs 2013

KAMUOYUNA

Psikologların yıllardır mesleki tanımları yapılmıyor. 2011 yılı nisan ayında çıkarılan TORBA YASA ile sadece hekimleri ilgilendiren TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN'a eklenen madde ile psikologların meslekleri bir kez daha görmezden gelindi. Psikologların üniversite eğitimi ile elde ettikleri "Psikolog" unvanı ellerinden alındı. Söz konusu yasa ile diğer sağlık çalışanları için lisans mezuniyeti yeterli iken, psikologların hastanelerde çalışmaları için "Klinik Psikoloji Yüksek Lisansı" şartı öngörüldü. Bu yasa ve onunla getirilen hukuksuz uygulamalara rağmen, buna yönelik kamuoyunu tatmin edecek herhangi bir mücadele yürütülmedi ve bu yasının değiştirilmesi için inandırıcı ve etkin girişimlerde bulunulmadı. Tartışmalara yol açan bu yasa yetmezmiş gibi Sağlık Bakanlığı yayınladığı bir yönetmelikle "Psikolog" mesleği için sertifika sınavı uygulaması getirdi. Bu yönetmeliğe göre bu sınava giriş için 150 görüşme ve 50 Psikometrik Test yapma koşulunu yerine getirmek gerekiyor. Tüm bu yasal düzenlemeler, danışanların duygularına inen, ruhlarına dokunan ve hatta çeşitli terapotik müdahalelerle çatlakları tekrar şekillendiren önemli sırdaşlar olan psikologların mesleklerini özgürce yürütmelerine yardım etmedi, onları bir kez daha hayal kırıklığına uğrattı. Bu nedenle Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği (CİSED) terapistleri ve Yönetim Kurulu olarak, hangi kurum veya kuruluşta çalışırsa çalışsın; öncelikle psikologların meslek ve görev tanımını içeren bağımsız bir yasa çıkartılmasının doğru olduğuna inanıyoruz. Bu yasa ile psikologların aldıkları eğitimin verdiği yetkileri kullanacakları bir çalışma alanına kavuşmalarını talep ediyoruz. Çünkü psikologlar insan davranış biçimlerini inceleyen ve o davranış biçimlerini sergileme nedenlerini araştıran bir meslek grubudur. Psikologlar çeşitli ruhsal sorunlar yaşayan kişilerle görüşmeler yaparak ve zekâ, yetenek, davranış ve tutum ölçekleri kullanarak problemin kökenine ulaşmayı ve problemi çözmeyi amaçlarlar.

Ruhsal sıkıntıları olan kişilerin problemlerine bakış açılarını değiştiren psikologlar sanılanın aksine çok daha değerli ve gerek duyulan meslek grubudur. Dünyaca kutlanan 10 Mayıs Dünya Psikologlar Günü, geçtiğimiz yıllarda şiddetle arzulanan "Meslek Yasası" tartışmalarının kabulüne ön ayak olmuştur. Psikologların bir araya gelmesine vesile olan bugün de, psikolojik destek ve psikoterapi alınmasının her insanın ihtiyacı olduğunun toplum tarafından kabul edilmesi çok büyük bir mücadelenin sonuç bulmasının kanıtıdır. CİSED olarak tüm zorluklara rağmen hem var, hem yok muamelesigören tüm psikologların 10 Mayıs Dünya Psikologlar Günü'nü kutlarız.