Cinsel eğitim ve seks eğitimi aynı şey değildir

06 Haziran 2011

Ebeveynler ve çocuklar için rehber bir kitap: “Çocuklar İçin Cinsel Eğitim Öyküleri”

Zamanında ve doğru olarak verilmeyen cinsel eğitim, cinsel yaşamın başlangıcı ve sonrasında sorunların ortaya çıkmasına neden olabilir. Cinsellik, ana karnında başlayan ve yaşam boyunca öğrenilerek gelişen ayrılmaz bir parçamızdır. Cinselliği geliştirmemiz, tüm yaş dönemlerinde yaş özelliğine göre farklı soruların sorulması ve bu sorulara cevap bulunması ile gerçekleşmektedir. İnsanın cinselliğe yönelik arayışı ise 0–6 yaş dönemlerinde başlamaktadır. Ancak ülkemizde, cinselliğin yasak, günah ve ayıp üçgeninde olması, cinselliği konuşmanın tabu olması, cinselliği öğrenme yaşının ergenlik dönemi olduğuna yönelik yanlış inanış 0–6 yaş dönemi çocuğunun sorularının cevaplanamamasına ve bu dönemdeki arayışın sağlıksız bir şekilde tamamlanmasına sebep olmaktadır. Bunun nedeni anne ve babaların cinselliği çocuğun masumiyetine yakıştıramaması ve çocuğun cinsellik algısının yetişkin algısı gibi olacağına yönelik düşünceleridir. Oysa bu dönemde çocuk cinselliği bir yetişkin gibi algılamamaktadır. Çocuğun, bebeğin nasıl dünyaya geldiğine, anne karında neler olduğuna, çocukların nasıl doğduğuna, cinsiyetler arası farklara duyduğu merak ve arayış, var oluşunu sorgulama isteğindendir. Ayrıca çocuklar sordukları sorularla nelerin yasak, ayıp ya da suç olduğunu, sınırlarının nerede başlayıp nerede biteceğini öğrenmeye çalışmaktadırlar. 0–6 yaş dönemindeki ilk izlenimler bütün yaşam boyunca çocuğu izler, bu yaş döneminde eğitim bir bütündür, cinsel eğitim de bu bütünün bir parçasıdır ve bu süreç sağlıksız olduğu takdirde tüm yaşamı olumsuz etkileyebilir, sağlıksız, başarısız ve mutsuz bir cinsel hayatın temelleri atılabilir. Bu bağlamda anne ve babalar unutmamalıdır ki, çocukları için gerekli olan mutluluk kapısının anahtarı kendilerindedir. Bu anahtarı çocuklarına vermek ya da vermemek kendi istekleri ile olacaktır. Çocuklarını dünyaya getirmeden, hatta evlilik öncesinde evlilik danışmanlığı ve cinsel danışmanlık hizmetlerinden faydalanmaları durumunda hem kendi yaşamlarının mutluluk anahtarına kavuşacaklar hem de bunu çocuklarına miras olarak bırakabileceklerdir. 0-6 yaş döneminde henüz çocuğun yaşamına okul girmediğinden, onu sağlıklı yetişkin olarak hayata hazırlamak birinci derecede anne ve babaların görevidir. Anne ve babaların temel amacı çocuklarının çevresiyle barışık, başarılı ve mutlu yaşamasını sağlamak olduğuna göre, gelişimin bir parçası olan cinsel eğitimi, çocuğun yaşına uygun bir şekilde, uygun zamanda verebilmeleri gerekmektedir. Zamanında ve sağlıklı koşullarda verilen cinsel eğitim; çocuğun cinsel kimliğini bilmesini, benimsemesini ve cinselliğin ayıp, kötü, günah değil, doğal bir durum olduğunu öğrenmesini, cinsel gelişim sürecinde sorun yaşama olasılığının azalmasına, ne isteyip ne istemediklerini rahatlıkla ifade edebilmesine, sağlıklı kız/erkek arkadaş iletişimini kurabilmesine ve cinsel tacize uğrama olasılığının azalmasına katkıda bulunmaktadır. Cinsel eğitim verirken anne ve babaların yapması gereken ise; zamanında, kaçınmadan, azarlamadan, çocuğun yaşına uygun bilgileri açık ve net bir şekilde çocuklarına öğretebilmeleridir. Cinsel eğitim ve seks eğitimi aynı şey değildir. Seks eğitimi yetişkinlerin işidir. Cinsel eğitim çocukları da kapsayan daha geniş bir kavramdır. Çocuğun henüz somut düşünme döneminde olduğu düşünülerek resimli kitaplar kullanmak en sağlıklı yöntemdir. Anne ve babaların çocuklarına cinsel eğitim verirken yararlanması amacıyla CİSED Mersin Şube Başkanımız Psikolog Yaşam Yanardağ Çelik’in kaleme aldığı ve geçtiğimiz günlerde basımı gerçekleşen “Çocuklar İçin Cinsel Eğitim Öyküleri” adlı çocuk kitabı 0–6 yaş çocuk sahibi anne ve babaların daima yanlarında bulundurabilecekleri rehber bir kitaptır. Çünkü 0–6 yaş grubu çocuğunun merak ettiği veya öğrenmeye çalıştığı tüm soruları ve cevapları içermesi, yaş grubuna uygun resimlerle anlatılması, kullanılan dilin net ve anlaşılır olması anne ve babaların işini oldukça kolaylaştıracaktır.

Anne ve babalar çocuklarının geleceğini şekillendirirken bir heykeltıraş gibi çalışmalıdır

Çocuklarının gelecekte mutlu, başarılı ve sağlıklı olmalarını isteyen ana ve babalar, çocuklarına “seni leylekler getirdi” yalanını söylememelidir. Anne ve babalık gebelikle birlikte başlar. Gebeliğin oluşması ve ondan sonra gelen süreçte anne ve babalar çocuklarına yönelik içgüdüsel olarak koruma duygusu geliştirirler. Bu koruma duygusu ile birlikte ilerideki yaşamında sağlıklı, mutlu ve başarılı birey olabilmeleri için özen gösterirler. Bu doğrultuda anne ve babalar çocuklarına iyi eğitim alabilmeleri, güzel beslenmeleri, güzel ve temiz giyinmeleri ve gelişimleri için önemli olan sevgiyi daima vermeye çalışırlar. Ama yaşamımızın bir parçası olan cinselliği çocuğun gelişiminin bir parçası olarak görmek istemezler, önemini kavrayamazlar ve daima cinsellik hayatlarında yokmuş gibi davranarak, cinselliği çocuklarının hayatlarının dışında tutmayı tercih ederler. Bir yandan da çocuğun cinsellikle ilgili soru sormamasını gönüllerinden geçirirler. Anne ve babaların çocuklarına cinselliği nasıl anlatacaklarını bilememeleri, paniğe kapılmaların neden olur. Çocukların sordukları cinsel içerikli sorular karşısında; anne ve babalar genellikle soruları geçiştirmeye, inandırıcı olmayan cevaplar vermeye ya da çocuğu susturmaya çalışırlar. Cinsellikle ilgili doyurucu cevaplar alamayan çocuklar, cinselliği “merak” etmeye devam eder ve soruların cevabını sağlıklı olmayan başka yollardan öğrenmeye çalışırlar. Böylece yalan yanlış öğrenilen cinsel bilgilerle cinsel yaşamın olumsuz yönde şekillenmesine neden olurlar. Bu nedenle anne ve babaların, çocuğun geleceğini şekillendirirken bir heykeltıraş gibi çalışması, her ayrıntının üstünde durması ve çocuğun hayatını şekillendirecek olan cinsel eğitime de önem vermesi gerekir. Bu noktada anne ve babalara önerimiz cinsel eğitim verirken, kendi kaygılarından arınarak doğru bilgileri içeren basit net cevaplarla, çocuğun sorduğu tüm sorulara cevap vermeleridir. CİSED Mersin Şube Başkanımız Yaşam Yanardağ Çelik’in kaleme aldığı ve geçtiğimiz günlerde yayınlanan “Çocuklar İçin Cinsel Eğitim Öyküleri” adlı kitap 0–6 yaş çocuk sahibi anne ve babaların daima yanlarında bulundurabilecekleri bir rehber kitaptır. Bu kitap anne ve babaların işini kolaylaştıracak ve çocuklarının sağlıklı cinsel bilgiler almasını sağlayacaktır. Resimlerle anlatılması, dilinin basitliği, çocuğun yaş özelliğinin dikkate alınması ile örnek teşkil eden bu kitap, öğretmenler tarafından da rahatlıkla kullanılacak bir eserdir. Son olarak anne ve babalar unutmasın ki; yetiştirdikleri bir çocuk önce bir aileyi, sonra bir toplumu ve nihayetinde bir ülkeyi oluşturacaktır. Bundan dolayı anne ve babaların üzerinde büyük sorumluluk vardır.