Prof.Dr. Cengiz GLE

Doum Tarihi ve Yeri : 1948 / Sivas arkla

Eitim:                                             

lk Örenim- arkla, Atatürk lkokulu, 1958

Orta örenim- stanbul Kabata Erkek Lisesi, 1964

Üniversite- Hacettepe Üniversitesi, Tp Fakültesi, 1964-1972

Üniversite- Hacettepe Üniversitesi, Felsefe Bölümü, 1970

htisas- Hacettepe Üniversitesi, Psikiyatri Bölümü, 1972-1976

Üst htisas- Paris V.Tp Fakültesi, Sainte-Anne Psikiyatri Merkezi, Adölesans Psikiyatrisi, 1976-1978

Yüksek Lisans- Hacettepe Üniversitesi, Sosyal/Kültürel Antropoloji Bölümü, 1989

Tez Konusu: “Türkiye’de Kültürel Kimlik Krizi”

Yüksek Lisans- Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, nsan Haklar Merkezi, devam ediyor.

1982 ylnda mensubu olduu Hacettepe Tp Fakültesi Psikiyatri Bölümünde Doçent oldu. 1988 Ylnda da kadrolu profesörlüe yükseldi. 1996-1998 yllar arasnda ayn bölümde Anabilim Dal Bakanl görevini yürüttü. 1988-1999 yllar arasnda Tp Fakültesi Fakülte Kurulu üyelii yapt.

1999 yl 18 Nisan seçimlerinde Demokratik Sol Partiden Sivas milletvekili olarak TBMM’ne girdi. D likiler Komisyonu, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu ve son olarak da Parlamenterler Aras Birlik komisyonu üyelii yapt.

Yaynlanm 13 ve yaynlanmak üzere 2 kitab bulunan ve 80’e yakn mesleki dergilerde yaynlanm makalesi bulunan Dr. Güleç’in psikiyatri alannda yapt son çalma “Psikiyatri Temel Kitab”nn ba editörlüüdür.

Son yllarda Psikolojik-Politik Antropoloji, Transkültürel Psikiyatri ve Psikoterapiler alannda çalmalarn yürüten Prof. Dr. Cengiz Güleç’in iki yetikin çocuu vardr.

Meslek hayatna 2005 ylndan bu yana, kurucu üyesi olduu “Madalyon Psikiyatri Merkezi”nde devam etmektedir.

Thérapie en Français

Yaynlar:

 1. Psikiyatrinin ABC’si: Simavi Yaynlar, 1991
 2. Türkiye’de Kültürel Kimlik Krizi: Verso Yaynlar, 1991
 3. Psikoterapiler: Hekimler Yayn Birlii, 1993
 4. Kültür ve Psikiyatri: Hekimler Yayn Birlii, 2002
 5. nsana Yolculuk: HYB,2002
 6. Psikiyatri ve Psikoterapilerin ABC’si: HYB, 2003
 7. Politik Psikoloji Penceresinden Siyaset Ahlak Kimlik ve Laiklik: Ümit Yaynclk, 2004
 8. Atele Yaamak: Çok kültürlü Türkiye:Ana Kitaplar, 2006
 9. Ötekini Bilmek: Say yaynlar, 2006
 10. Muhabbet ifadr:Nar yaynclk, 2006
 11. FREUD: Say Yaynlar, 2006
 12. Metaforla Saadet Olmaz (Prof DR. Ahmet nam’la): Say Yaynlar, 2006
 13. Pozitif Ruh Sal: Arkada Yaynlar, 2009
 14. nanç ve Ahlak Balamnda Alevi Öretisi: Yurt Kitap-Yayn, 2011
 15. Ruhun Srlar: Dipnot Yaynlar, 2011
 16. Protezli Tanr: Dipnot Yaynlar, 2011

Ödüller:

 1. Türkiye Bankas tarafndan düzenlenen Dünya Gençlik Yl “Gençliin Eitimi” konulu deneme yarmasnda üçüncülük ödülü.
 2. Türk Tabipler Birlii ve ÖSYM’nin Prof.Dr. Altan Günalp adna düzenledii “Tp Eitimi” konulu yarmada birincilik ödülü.
 3. Türkiye Çevre Vakfnn düzenledii “Çevre Sorunlar” deneme yarmasnda Özel Mansiyon ödülü.

Üyelikler:

 1. Türkiye Bar Meclisi Sözcüsü (2006-2010)
 2. Hac Bekta Anadolu Kültür Vakf Alevi Enstitüsü Bakan
 3. nsan Haklar Dernei, nsan Haklar Akademisi Bilim Kurulu Üyesi
 4. Felsefeciler Dernei, Felsefe Akademisi Üyesi

Soru Sor


1 + 1 =

Randevu Telefonlar

0(312) 468-0898 Web E-Posta