Cinsel Fonksiyon Bozukluklar ve Seksofonksiyonel Tedavi Teknikleri Eitimi


ETMDE VERLEN TEMEL YAKLAIM

Seksofonksiyonel terapi Dr. François de Carufel tarafndan cinsel ilevsellik temel alnarak gelitirilmi « seksolojik » bir yaklamdr. Yaklak 30 yldr Belçika, Fransa, Quebec gibi ülkelerde uygulanmakta, akademik çerçevede çallarak güncellenmekte, cinsel terapi eitim içerii olarak aktarlmaktadr. Kuramsal çerçevesi güçlü ve  geçerlilii kantlanm bir yaklamdr. nsan cinselliinin biyolojik yap ve ileyi, kiisel, ilikisel ve sosyal  fonksiyonel boyutlarn içerir. Cinsel davran çerçevesinde cinsel, fizyolojik, duygusal uyarlmalar ve bu uyarlmalara elik eden bili ve davran-bedeni  bütüncül yaklamla ele alr. Danann cinselliini deerlendirmek, cinsel hayatn gelitirmek, çiftin cinsel uyumunu artrmak ve cinsel bozukluklar tedavi etmek için gerekli teorik çerçeve, bilgi ve teknikleri verir. 

AMAÇ

Cinsel fonksiyon bozukluklar ve tedavi teknikleri eitimi bu alana ilgi duyan uygulayclara (eitime katlanlara) insan cinsellii, cinsel fonksiyon bozukluklar ve seksofonksiyonel terapi hakknda bilgi ve uygulama tekniklerini aktarmay amaçlar. Ayn zamanda bu eitim özellikle dananlar tarafndan dile getirilen cinsel sorunlar anlama ve ele alma konusunda uygulayclar için gerekli bilgileri verir.

PROGRAM

Teorik içerik, pratik uygulama, vaka analizi balca eitim yöntemleridir. Seksofonksiyonel terapi teknikleri yaplandrlm ve detayl olarak aktarlacaktr. Program sonunda katlmc cinsel terapi yapabilir bilgi ve araçlara sahip olacaktr.

ETM TARHLER

 • 1. Modül: 22–23 Temmuz 2017
 • 2. Modül: 19–20 Austos 2017
 • 3. Modül: 16–17 Eylül 2017
 • 4. Modül: 21–22 Ekim 2017
 • 5. Modül: 18–19 Kasm 2017
 • 6. Modül: 16-17 Aralk 2017

CNSEL FONKSYON BOZUKLUKLARI VE SEKSOFONKSYONEL TEDAV TEKNKLER ETM PROGRAMI (2017)

Modül-I

19-23 Temmuz 2017

Modül-II

19-20 Austos 2017

Modül-III

16-17 Eylül 2017

Modül-IV

21-22 Ekim 2017

Modül-V

18-19 Kasm 2017

Modül-VI

16-17 Aralk

Modül-VII (istee bal)

Aralk/ocak

1. Gün :

 • Giri: Seksofonksiyonel terapi: tantm,
 • Pozitif cinsellik,
 • Temel kavramlar (cinsiyet, cinsel oryantasyon, cinsellik),
 • nsan Cinsellii: Biyofizyolojik yap ve ileyi
 • nsan cinsel davran:
 • Kadn/Erkek (fizyolojik ve psikolojik bak )

1.Gün :

 • Erkek cinsel ilev bozukluklar:
 • Erken boalma

1.Gün:

 • Kadn cinsel ilev bozukluklar ve seksofonksiyonel terapi
 • Vajinusmus

1.Gün:

 • Cinsel istek bozukluu (hypo)

1.Gün:

 • Sertleme bozukluu

1.Gün:

 • Anejakülasyon
 • Disparoni

1.Gün:

 • Parafilik bozukluklar ve müdahale teknikleri

2.Gün

 • Seksofonksiyonel yaklam (teori ve cinsel terapi uygulamalar)
 • Cinsel terapi,
 • Terapi çerçevesi,
 • Cinsel sorunlar tanlama yöntemleri.

2.Gün:

 • Erken boalma

2.Gün:

 • Vajinusmus
 • Disparoni (bir sonraki modüle sarkabilir)

2.Gün:

 • Cinsel istek bozukluu

2.Gün:

 • Sertleme bozukluu

2.Gün:

 • Anorgazmi

2.Gün

ETMEN:

 • YRD. DOÇ. DR. ERTURUL TA

ÜCRET, NDRM KOULLARI VE TAKSTLENDRME

 • Modül ücreti 650 TL (KDV Dahil)
 • Kesin kayt ücreti için 100 TL (KDV Dahil) ön ödeme alnmaktadr.
 • Bedensel engelli arkadalarmza %20 NDRM

Kursiyer mazereti nedeniyle gelmedii modülün de ücretini ödemek zorundadr. Ancak  kaçrd modülü yeni açlacak eitim grubunda tamamladnda kendisine sertifikas verilecektir. Çünkü tüm modüllere katlm olmadan sertifika verilmemektedir.

VERLECEK BELGE/SERTFKA

 • CSED onayl Cinsel Fonksiyon Bozukluklar ve Seksofonksiyonel Tedavi Teknikleri Eitimi Katlm Sertifikas

ETME KMLER KATILABLR?

 • Psikiyatri Uzmanlar ve Asistanlar
 • Aile Hekimi ve Pratisyen Hekimler
 • Kadn Doum Uzmanlar ve Asistanlar
 • Üroloji Uzmanlar ve Asistanlar
 • Psikologlar
 • Psikolojik Danmanlar
 • Aile Danmanlar
 • Sosyal Hizmet Uzmanlar
 • Uzman Psikiyatri Hemireleri
 • Davran Bilimleri Mezunlar
 • *Not: Yukardaki yazl olan meslek profesyonelleri dnda eitimlerimize kesinlikle kayt kabul edilmemektedir. Ancak lisans mezunu olmayp ama Psikoloji, PDR, SHU gibi alanlarnda yüksek lisans veya doktora yapanlar eitimlerimize kabul edilmektedir.
 • ** Not: Eitimlerimize YÖK tarafndan kabul edilen üniversiteler dahilinde bavurular kabul edilecektir. (Yükseköretim Kurulunca kabul edilen yurt d üniversiteleri.)

ETM SAATLER

 • Cumartesi ve Pazar Saat: 09.00–18.00

ETM YER

 • Limak Ambassadore Butik Hotel - ANKARA
 • Boaz Sk. No:19, 06700 Çankaya Tel: 0312 428 4848

NOTLAR

 • Toplam 120 saatlik eitim verilecektir.
 • Devamszlk yapanlara sertifika verilmemektedir.
 • Kurs baladktan sonra ücret iadesi yaplmamaktadr.

 

CNSEL SALIK ENSTTÜSÜ DERNE – CSED