31. Cinsel Terapi Eitimi - STANBUL


CSED’in organize ettii, Prof . Dr. Gerald Weeks, Joseph LoPiccolo, Masters ve Johnson, François de Carufel, Bernie Zilbergeld, Barry W. McCarthy, Michael E. Metz, Julia Heiman ve Helen Singer Kaplan 'n psikoterapotik yaklamlarn, modern eitim kavramlarn (kiiselletirme, uygulayarak örenme, ekip çalmas ve bilginin yol gösterici eliinde kefi) kullandmz ve " duyarsam unuturum, görürsem hatrlarm ve yaparsam örenirim" modelini uyguladmz, "Cinsel Terapi Eitimi", cinsel terapisi yapmaya yeni balam birçok terapist için CNSEL ETM VDEOLARI ELNDE " oldukça kolay anlalan ve uygulanabilen teknikleri öretmek" için sizleri bekliyor.

ÜCRETSZ Vaka Paylam ve Eitim Refresh Çalmalar (Mini Kongreler) , Yaz ve K Okullarmz ile kursiyerlerimize eitim sonras ücretsiz olarak yardmc olmaya devam ediyoruz Çünkü eitim alm terapistlerin meslek hayatlarna atlmadan önce ve meslek hayatlar boyunca kendilerini tazelemek için uzmana görünmesi gerektiine inanyor ve verilen eitimlerin bilgilerini yenilemek, yeniden canlandrmak, tazelemek, kuvvetlendirmek ve terapi uygulama becerilerini güçlendirmek için bu çalmalar yllardr düzenli olarak yapyoruz. Ayrca tüm kursiyerlerimize ücretli "SÜPERVZYON" destei de veriyoruz.

ETM TARHLER

 • 1. Modül: 15-16 Ekim 2016
 • 2. Modül: 12-13 Kasm 2016
 • 3. Modül: 10-11 Aralk 2016
 • 4. Modül: 14-15 Ocak 2017
 • 5. Modül: 11-12 ubat 2017
 • 6. Modül: 11-12 Mart 2017

ÜCRET, NDRM KOULLARI VE TAKSTLENDRME

 • Detayl bilgi ve kayt ilemleri için 0(312) 212 6626 veya 0(542) 519 4764

Kursiyer mazereti nedeniyle gelmedii modülün de ücretini ödemek zorundadr. Ancak  kaçrd modülü yeni açlacak eitim grubunda tamamladnda kendisine sertifikas verilecektir. Çünkü tüm modüllere katlm olmadan sertifika verilmemektedir.

VERLECEK BELGE/SERTFKA

 • CSED onayl Cinsel Terapi Eitimi Katlm Sertifikas

ETME KMLER KATILABLR?

 • Psikiyatri Uzmanlar ve Asistanlar
 • Aile Hekimi ve Pratisyen Hekimler
 • Kadn Doum Uzmanlar ve Asistanlar
 • Üroloji Uzmanlar ve Asistanlar
 • Psikologlar
 • Psikolojik Danmanlar
 • Aile Danmanlar
 • Sosyal Hizmet Uzmanlar
 • Uzman Psikiyatri Hemireleri
 • Davran Bilimleri Mezunlar
 • *Not: Yukardaki yazl olan meslek profesyonelleri dnda eitimlerimize kesinlikle kayt kabul edilmemektedir. Ancak lisans mezunu olmayp ama Psikoloji, PDR, SHU gibi alanlarnda yüksek lisans veya doktora yapanlar eitimlerimize kabul edilmektedir.
 • ** Not: Eitimlerimize YÖK tarafndan kabul edilen üniversiteler dahilinde bavurular kabul edilecektir. (Yükseköretim Kurulunca kabul edilen yurt d üniversiteleri.)

ETM HAKKINDA

 • CSED olarak her 3 ayda bir yaptmz “Vaka Paylam ve Eitim Refresh Çalmalar” ile kursiyerlerimizin meslek hayatna atlmadan önce ve meslek hayatlar boyunca kendilerini ve bizden aldklar eitimi tazelemelerini salyoruz. Ayrca tüm kursiyerlerimize ücretli “SÜPERVZYON” destei de veriyoruz.
 • Younlatrlm ksa süreli cinsel terapi eitimi; cinsel tedavilerle ilgilenen ruh sal profesyonelleri için bir taban oluturmak amacyla düzenlenmektedir. Verdiimiz eitimler, temel oluturmak içindir. Her ruh sal profesyoneli ald bu temel eitimin üzerine kendi deneyimlerini eklemeli ve okuyarak kendi kiisel geliimini tamamlamaldr.
 • Birbirini izleyen modüllerden oluan standart eitim paketimize kesin kayt için ön görüme yaplacaktr. Ön görüme sonras eitime katlma konusu kesinleecektir. Bu nedenle en ksa zamanda e-posta ile bavuruda bulununuz.
 • Holistik cinsel terapiyi ve formülasyonu anlama, formülasyonun cinsel ilev bozukluklarna göre adaptasyonunu örenme, cinsel terapide ibirliinin ve cinsel terapistin becerilerinin tedavi açsndan önemi gösterme, cinsel terapi seanslarnn yaplandrlmas ve tedavi hedeflerinin belirlenmesi, cinsel ilev bozukluklarnda uygulanan özel cinsel terapi tekniklerini örenme ve pratie aktarma, cinsel ilev bozukluklarnn nüksetmesinde alnacak tedbirleri tartma holistik cinsel terapi eitiminin amaçlar arasndadr.
 • Holistik cinsel terapi eitiminde cinsellik ve cinsel sorunlara genel yaklam, cinsel öykü alma ve deerlendirme yöntemleri, tan, ayrc tan, temel tedavi yaklamlar, holistik cinsel terapi teknikleri, vaka takibi ve süpervizyonu içermektedir.
 • Evlilik ve çift terapisi, kiilik terapisi tekniklerinin cinsel terapide birlikte nasl uygulandnn gösterildii eitimlerimiz; içgörü yönelimli ve eitime dayal younlatrlm holistik (bütüncül) cinsel terapi modelini esas almaktadr. Ayrca davransal, bilisel, gestalt, dinamik ve varolusal terapi teknikerinin cinsel ilev bozukluklarnda nasl kullanld vaka örnekleriyle gösterilecektir.
 • Öznel bir psikoterapi yaklamn içeren holistik psikoterapi; hiçbir kuramn snrlar ile snrl olmayp, hasta formülasyonuna uyan bütün kuramlar içtenlikle kabul etmektedir. Kuramlar bir bütünün parçalar olarak deerlendirmekte ve entegratif bir ekilde yararlanmay amaçlamaktadr. Psikoterapi süreçlerindeki kültürel öeler özellikle vurgulanacak ve üzerinde önemle durulacaktr.
 • Cinsel terapistlerin hastalaryla cinsel konular konuabilmeleri, eitim grubunun cinsel konulara duyarszlamasnn salanmas, ayrntl cinsel öykü alma, tam bir cinsel ve ruhsal bilgilendirmenin incelikleri ve partnerin cinsel terapi sürecine dahil edilmesinin üzerinde ayrntl olarak durulacaktr.
 • Zaman zaman konunun uzman profesyonellerden eitim yardm ve destei alnacaktr.
 • Gerektiinde eitim grubumuzda grubun kendisine, grup terapisi uygulamalar yaplacaktr.

Cinsel terapi eitiminde ilenecek balca konular aadadr:

ETM SAATLER

 • Cumartesi ve Pazar Saat: 09.00–18.00

ETM YER

Taksim Point Hotel - STANBUL

 • Adres: Topçu Caddesi No:2, Taksim / stanbul
 • Telefon: 0212 313 50 00

NOTLAR

 • Toplam 120 saatlik eitim verilecektir.
 • Devamszlk yapanlara sertifika verilmemektedir.
 • Kurs baladktan sonra ücret iadesi yaplmamaktadr.

 

CNSEL SALIK ENSTTÜSÜ DERNE – CSED