Cinsel Danmanlk ve Cinsel Tedaviler Eitimi


Güncel cinsel tedavi tekniklerini ve kiiselletirme, uygulayarak örenme, ekip çalmas ve bilginin yol gösterici eliinde kefi gibi modern eitim kavramlarn kullandmz ve“duyarsam unuturum, görürsem hatrlarm ve yaparsam örenirim” modelini uyguladmz, “CNSEL DANIMANLIK VE TEDAVLER CNSEL ETM”, cinsel tedavi ve cinsel danmanlk yapmak isteyen birçok hekim ve ruh sal profesyoneli için “oldukça kolay anlalan ve uygulanabilen teknikleri öretmek” için sizleri bekliyor.  CNSEL TEDAVLER VE CNSEL DANIMANLIK KONUSUNDA BLG SAHB OLMAYI SALAYAN” “60 saatlik” eitimimizin tarihleri aadadr:

ETM TARHLER

 • 1. Modül : 27-28 Mays 2017
 • 2. Modül : 03-04 Haziran 2017
 • 3. Modül : 17-18 Haziran 2017

ÜCRET, NDRM KOULLARI VE TAKSTLENDRME

 • Eitim modül ücreti 650 TL + KDV’dir. 
 • Kesin kayt ilemi için 100 TL Kesin Kayt ücretinin yatrlmas gerekmektedir.

LETM BLGLER ve ETM KAYIT

 • 0 (322) 459 5656
 • 0 (506) 515 3777
 • 0 (312) 212 6626
 • 0 (555) 274 4197

VERLECEK BELGE/SERTFKA

 • CSED Onayl Cinsel Danmanlk ve Cinsel Tedaviler Eitimi Katlm Sertifikas

ETME KMLER KATILABLR?

 • Sadece ALE HEKMLER eitime katlabilir.

ETMENLER

ETM HAKKINDA

Yeni açtmz Cinsel Danmanlk ve Cinsel Tedaviler Eitimimizde kursiyerlerimizi teorik bilgilerle bomuyoruz. Uygulanabilir cinsel tedavi ve cinsel danmanlk tekniklerini uygulamal öretiyoruz ve teorik bilgileri pratie dönütürme becerisini kazandryoruz. Açtmz eitim “cinsel terapi eitimi” deildir. Çünkü cinsel terapi eitimi en az 160 saat ve üzeri bir çalmay kapsar. Bu nedenle ilk görümenin inceliklerini ve tedavi yol haritasn çkartmay anlattktan sonra, cinsel bilgilendirme ve eitim videolar eliinde cinsel tedavi tekniklerinin uygulanmasn öretiyoruz. Kursiyerlerimize eitim sonras istee bal olarak süpervizyon destei veriyoruz. Eitim sonras kursiyerlerimize web sitemizden bulunduklar illere göre hasta veya danan yönlendirmesi yapyoruz. Türkiye’de cinsel problem yaayan dananlarn says her geçen gün artyor. Bu art karsnda, meslektalarmzn dananlara nasl yardm edeceklerini bilememeleri nedeniyle doan ihtiyaç dorultusunda, kurumumuza çok fazla miktarda, “younlatrlm cinsel tedavi eitimi” talepleri geldi. Bu talepler üzerine, sadece iki modülden oluan, kadn ve erkek cinselliini kapsayan bir Cinsel Danmanlk ve Cinsel Tedaviler Eitimi açmaya karar verdik. Cinsel sorun yaayan dananlarn çok büyük bir ksm, basit düzeyde ele alnabilecek cinsel ilev bozukluklarna sahiptir. Bu kiilere cinsel tedavi ve cinsel bilgilendirmeyi amaçlayan cinsel danmanlk teknikleri uygulandnda, çok ksa bir sürede cinsel sorunlar ortadan kaldrabiliyor. Bu nedenle sadece iki modülden oluan bu eitimimizin nihai amac bu alanda çalan uzmanlara cinsel tedavi tekniklerini öretmektir. Kadn ve erkek cinselliini kapsayan eitimimizde, en sk rastlanan cinsel ilev bozukluklarnn banda gelen vajinismus,erken boalmaerektil disfonksiyoncinsel istek bozukluu ve anorgazmi konularna yer verilecektir. 

Cinsel Danmanlk ve Cinsel Tedaviler Eitimi’nde ilenecek balca konular aadadr:

 • Erkek Cinsel Sorunlar ve Tedavileri
  • Erkek Cinsellii
  • Erkeklerde Görülen CB
  • Sertleme Sorunlar
  • Penis Boyu Sorunlar
  • Cinsel steksizlik
  • Satiriazis (Hiperseksüalite)
  • Erken Boalma
  • 10 Admda Erken Boalmann Tedavisi
  • Erkeklerde Boalma ve Orgazm Bozukluklar
  • Vaka Sunumlar ve Analizi
 • Kadn Cinsel Sorunlar ve Tedavileri
  • Kadn Cinsellii
  • Kadnlarda Görülen CB
  • Boalma ve Orgazm Sorunlar
  • Cinsel steksizlik
  • Nemfomani (Hiperseksüalite)
  • Cinsel Tiksinti Bozukluu
  • Cinsel Uyarlma Sorunlar
  • Vajinismus
  • 10 Admda Vajinismusun Tedavisi
  • Jinekologlar çin Vajinismus Tedavisi
  • Disparoni
  • Vaka Sunumlar ve Analizi

 

 

ETM ADRES

MERSN

CNSEL SALIK ENSTTÜSÜ DERNE – CSED