Sosyal Sorumluluk Projesi


“Artk yalnz deilsiniz" sloganyla Cinsel Danmanlk hizmeti veren Cinsel Salk Enstitüsü Dernei - CSED(www.cised.org.tr) olarak hizmetlerimize bir yenisini daha katarak ücretsiz “Bilgilendirme ve Destek Toplantlar” düzenlemeye baladk.   

CSED artk size daha yakn
Hiç bir eyin yüz yüze iletiimin yerini alamayaca inancyla karlkl ve etkileimli destek gruplar oluturmaya karar verdik ve bunu toplumsal bir görev kabul ettik. Sosyal Sorumluluk Projemiz kapsamnda Destek ve Bilgilendirme Toplantlar yapacaz. Bu toplantlarla doru ve salkl bilgileri kiilere daha çabuk ulatrabilmeyi, onlar anlayabilmeyi ve sorunlarna daha kolay çözüm yollar üretebilmeyi amaçlyoruz. Ayrca cinsel sorunlar ve aile sorunlar için doru bilgileri vererek deerli halkmza k tutmak, farkndalklarn arttrmak ve gerekirse bavuracaklar hekimleri,  bölümleri ve merkezleri önermek istiyoruz. Dananlar da anlaldklarn, yalnz olmadklarn, sorunlarnn çözümsüz olmadn gördüklerinde hayata daha sk tutunabileceklerdir.
 
Hiçbir ey yüz yüze görümenin yerini tutamaz
Destek ve Bilgilendirme Toplantlarna vajinismus ve ecinsellik ile balyoruz. Bilgilendirme ve destek toplantlarnn tarihleri www.cised.org.tr yi verilmi bir danmanlk ve rehberlik hizmetiyle kiilerin daha salkl yol izleyebileceklerini ve sorunlarn daha kemiklemeden çözebileceklerini biliyoruz. Bize hangi kanalla olursa olsun ulaan herkese destek olmaya devam edeceiz. Karlkl iletiim kanalnn en yararl kanal olacan düünüyoruz. Sorusu ya da sorunu olan herkesi bu iletiim kanaln kullanmaya, toplantlarmza katlmaya davet ediyoruz. adl web sitemizde ilan edilecektir. Toplantlarmz ücretsizdir ve 15 kii ile snrl tutulacaktr.
 
Evlendiiniz halde einizle cinsel ilikiye girmekte zorlanyor musunuz veya bir yaknnz size vajinismus olduunu mu söyledi? Bu durumu kimseyle konuamyor veya ne yapacanz bilemiyor musunuz? Artk yalnz deilsiniz!
 
Toplant Tarihi                                           :
Toplantya Katlm Says                          :
Toplantnn Yaplaca Yer                        :
Toplant Saati                                            :
Toplanty Yürütecek Terapist/Hekim      :
 
Sizlerle sorunlarnz paylamak, sorunlarnza birlikte çözümler aramak amacyla böyle bir sayfa açtk. Artk yalnz deilsiniz!
 
nsan merkezli cinsel terapi yaklamn öneren ve benimseyen CSED; cinsel sorunlar için nereye, kime ve nasl bavuracan bilemeyen deerli halkmza yol göstermek amacyla bu hizmeti balatmtr. Çünkü CSED; güncel hayatmzda stres, i, aile, okul ve özel iliki problemleri, endie, korku ve kayglarmzdan kaynaklanan cinsel sorunlarn cinsel terapi ile çözüleceine inanmaktadr. Cinsel terapi ile insanlarmzn içlerinde varolan gerçek gücü tanrlar ve kendi hayatlarnda bu pozitif gücü kullanmay örenirler.

Cinsel sorunlarnz bizlerle paylamaya ne dersiniz?

E-Cinsel Danmanlk; i younluu, ulam sorunlar ya da baka nedenlerle cinsel terapiste gidemeyenler için gelitirilmi bir danmanlk ve rehberlik hizmetidir. Bu hizmeti evinizden, iyerinizden, istediiniz her yerden alabilirsiniz. Amacmz sadece cinsel sorunlarnz için size yol göstermek, bavuracanz hekimleri ve bölümleri önermektir. Yöntemi siz seçin:

 cinseltip@hotmail.com0312212 66 26 0542 519 47 64cised@cised.org.trICQ No:
242 781 512 

 

Not: E-Cinsel Danmanlkta laç Önerilmez!