Vaka Paylam ve Refresh almalar


CSED olarak cinsel terapi eitimi alm cinsel terapistlerin meslek hayatna atlmadan önce ve meslek hayat boyunca kendisini tazelemek için uzmana görünmesi gerektiine inanyoruz. Bu nedenle her 3 ayda birCSED eitimlerini tamamlam cinsel terapistlerle, vaka danma (konsültasyon) ve süpervizyon (denetim) ilevleriyle ilgili toplantlar düzlenecektir. Karlatrmal görülere yer verilecek olan bu toplantlarn gündemi web sitemizde ilan edilecektir.

 • 1. Vaka Paylam ve Eitim Refresh Çalmas (Tamamland)
 • 2. Vaka Paylam ve Eitim Refresh Çalmas (Tamamland)
 • 3. Vaka Paylam ve Eitim Refresh Çalmas (Tamamland)
 • 4. Vaka Paylam ve Eitim Refresh Çalmas (Tamamland)
 • 5. Vaka Paylam ve Eitim Refresh Çalmas (Tamamland)
 • 6. Vaka Paylam ve Eitim Refresh Çalmas (Tamamland)
 • 7. Vaka Paylam ve Eitim Refresh Çalmas (Tamamland)
 • 8. Vaka Paylam ve Eitim Refresh Çalmas (Tamamland)
 • 9. Vaka Paylam ve Eitim Refresh Çalmas (Tamamland)
 • 10. Vaka Paylam ve Eitim Refresh Çalmas - ANKARA (Tamamland)
 • 11. Vaka Paylam ve Eitim Refresh Çalmas - ANKARA (Tamamland)

 

Eitim Refresh Çalmas: Verilen eitimlerin bilgilerini yenilemek, yeniden canlandrmak, tazelemek, kuvvetlendirmek ve terapi uygulama becerilerini güçlendirmek için yaplan çalmalardr.
 
Konsültasyon nedir? Konsültasyon yani danma belirli bir konuyla ilgili olarak o konuda bilgi ve beceri sahibi birisi veya birilerinden bilgi ve görü almak demektir. Cinsel terapi veya cinsel danma çerçevesinde düünüldüünde, danma bir meslek kiisinin yapt çalma ile ilgili olarak baka bir meslek kiisinin fikir sormas anlamna gelir. Dilimize 'bir bilene soralm' olarak geçmi olan tümcenin temel mant da budur. Burada vurgulanmas gereken danma sürecinin eldeki çalmann öncesinde veya sonrasnda yer alabileceidir. Örnein, bir cinsel terapistin DVD kaydna alm olduu bir görümeyi daha sonra bir baka cinsel terapistle görümesi ve bir sonraki görüme için yönlendirme beklemesi tipik bir konsültasyon örneidir. Uygulamalarda baka bir cinsel terapistin daha deneyimli olmas veya cinsel terapistin öreticisi olmas sk rastlanan bir durumdur. Danma alan cinsel terapist bir baka açdan bakabilen kiinin bilgilerine veya deneyimlerine bavurmutur. Edinilen bilgilerin, yeni açlmlarn bir sonraki çalmaya ne kadar yansyaca tümüyle danan cinsel terapistin inisiyatifine braklmtr. Danan cinsel terapist açsndan bu süreç, önerilere, talimatlara, bilgilere veya içgörülere dayandrlm bir örenme türüdür.
 
-Süpervizyon nedir? Gözetim demektir. Meslekte deneyimli bir uzmann, daha az deneyimli bir uzmana sunduu bilgi, destek, deerlendirme, izleme yolu ile sürdürülen iliki içinde mesleki geliimine katkdr. Cinsel terapi sanatnn gelitirilmesidir. Doru karar vermeyi ve etik deerleri korumay salar. Süpervizyon (denetim) ise; sözcük anlamna bakldnda 'bir eye yukardan bakma, üzerinden gözleme, takip etme, nezaret etme' kavramlarnn yer aldn görürüz. Dikkat edilmesi gereken unsur, süpervizyonun belirli bir sürecin önünden veya arkasndan deil, tam içindeyken yaplmasdr. Örnein cinsel terapist kendisine bavuruda bulunan bir hastayla/dananla çalmaktadr. Bu cinsel terapistin terapötik becerileri henüz kuramsal veya balangç aamasndadr. Becerilerini gelitirmek için güdülenmitir. Çalmasnn, tabir yerindeyse tezgahta yani olayn içindeyken gözlenmesini arzu eder. Bu u anlama gelir: Süpervizör cinsel terapist sahnedeyken seyirci koltuunda yani d bir açdan cinsel terapi sürecini canl olarak izlemek zorundadr. Hastann/danann cinsel terapiste yönlendirdii iletileri her kanaldan almak durumundadr. Onu görmesi, iitmesi, uygun gördüü yerlerde süreci molaya sokup cinsel terapisti yönlendirmesi gerekmektedir. Süpervizyonun konsültasyondan fark örenmeyi bizzat yaantya dayandran bir ilev olarak alglamasdr.
 
-Süpervizyon ne zaman gereklidir? Meslee balarken yaanan kimlik sorunlar ile ba etmede, kurum, sistem, toplum deerleri ile kiisel ve mesleki deerlerimizi uzlatrmada, bilgi ve deney azl olduunda, bunlar fark etmek ve tamamlama (kendini gelitirme) sürecinde, danmanlarla çalrken kendi davran ve deerlerimizin fark ederek, etik kurallara uygun, profesyonel ve verimli çalabilmek için gereklidir.
 
-Süpervizyonun yararlar: Dananlarn ve danmanlarn haklar korunur. Bilgi-beceri kullanrken tutum ve davranlarn sonucu fark edilir. Kendini tanma yolunda çallr. Çelien deerler ve sistemler ele alnr. Etik deerler fark edilir. Danman eksik ve yanllarn fark ederek düzeltme frsat bulur. Uygulama sorumluluunu paylalr.