Hakkmzda


Ksa ad CSED olan Cinsel Salk Enstitüsü Dernei, Türkiye'nin alannda önde gelen güzide akademisyenlerini ve ruh sal profesyonellerini bünyesinde barndran, 7 ilde örgütlenmi Türkiye'nin en örgütlü cinsel salk dernei olmasnn yannda, Dünya Cinsel Salk Birlii (World Association for Sexual Health - WAS), Avrupa Seksoloji Federasyonu (European Federation of Sexology), Uluslararas Aile Terapileri Örgütü (IFTA - International Family Therapy Association) ve Almanya Sosyal Bilimsel Seks Aratrmalar Dernei (Gerrman Societyfor Social Scientific Sexuality Research) üyesidir.

CSED'in kurulu amac, “Huzurlu insan, salkl cinsellik, mutlu bir evlilik ve aile yaants için…”sloganyla halkna yardmc olmaktr. CSED, cinsellikle ilgili kafalara taklan sorulara bilimsel yantlar vermek için azami çaba göstermekte ve insani açdan önemli bir yere sahip olan cinselliin doru bir ekilde alglanmas için 18 yldr youn faaliyetler yürütmektedir.

CSED, kurulduu günden bu yana, ruh sal profesyonellerinin, gerek psikoloji ve psikiyatri biliminin geliimi nda bilgi birikimini arttrmak, gerekse pratik tedavi süreçlerinde danan/hastas ile daha etkin bir iletiim içine girebilmesi için meslek içi eitimlerine büyük hassasiyet göstermitir. CSEDbünyesinde aralksz olarak sürdürülen ve bata Ankara ve stanbul olmak üzere Adana, Mersin, zmir, Diyarbakr ve Bursa gibi illere yaylan sertifika ve meslek içi eitim programlar sunmaktadr.


CSED Genel Merkez Yönetim Kurulu ve ube Balankarmz

Psikoterapist Cem KEÇE

CSED Genel Bakan

Uz.Dr. Gökçen ERDOAN

CSED Genel Bakan Yardmcs

Psikoterapist Kemal ÖZCAN

CSED Genel Sekreteri

Prof.Dr. Cengiz GÜLEÇ

CSED Eitim Koordinatörü

Psikoterapist ahin UÇAR

CSED Bursa ube Bakan

Psikoterapist Taner CANATAR

CSED Adana ube Bakan

Psikoterapist Senai DEMRC

CSED Anadolu ube Bakan

Psikoterapist Obengül EJDER

CSED Adana Çukurova ube Bakan

Psikoterapist Selcen BAHADIR

CSED stanbul Avrupa ube Bakan

Psikoterapist Adalet SEVM

CSED Kayseri ube Bakan