Erken Boalmann Nedenleri


Erken boalmann nedenini ya da nedenlerini açklamak için birçok giriim olmutur. Çou erkek soluk solua bir telala cinsel zevkin peinden koarken boalmann kontrol edilmesi, durdurulmas veya sabitlenmesini baaramaz. Bedenini partneriyle uyum içinde hareket ettiremeyen erkekte imdiye younlamak, o an duyumsamak olanakszlar ve cinsel birlemenin anszn son bulaca kaygs olur. Bu nedenle her cinsel sorun gibi erken boalmada bu kaygdan ya da bir rahatszlktan kaynaklanr. Ama asl sorun erkein cinsel ilevlerinde deil, cinsel ilevlerini nasl yerine getirmesi gerektii konusundaki düüncelerindedir. Çünkü akln düüncelerden arndramayan, özgür ve doal bir ekilde cinsellii yaayamayan erkek, tedirginlik duygusundan uzaklaamaz ve boalma konusunda sorun yaar. Ksaca erken boalmann balca nedenleri u ekilde sralanabilir:

 • Gençlik çalarnda uygunsuz ortamlarda yakalanma korkusuyla, ayp, yasak ve günah düünceleriyle yaplan mastürbasyonlar,
 • "Mastürbasyon körlük yapar", "kii sar olur" gibi cinsel mitler yani hurafeler,
 • Cinsel iliki konusunda tecrübesizlik,
 • Cinsel fizyoloji hakknda yanl anlamalar ve gerçek olmayan beklentiler,
 • Zayf cinsel beceriler ve tecrübesizlik,
 • Anksiyete ve depresyon,
 • Stres, sknt ve gerginlik,
 • Yorgunluk, skknlk, kzgnlk ve tedirginlik,
 • Cinsellikle ilgili gerçekçi olmayan beklentiler,
 • Cinsel uyarm eksiklii,
 • Gerekli koullarn salanamamas,
 • Sertlemi penise verilen orantsz önem,
 • Cinsel açdan bask altnda yetime,
 • Ar cinsel istein verdii gerginlik,
 • Günah ileme veya suçluluk duygusu,
 • Hastalk kapma korkusu,
 • Partnerin anlalamayan korkusu veya reddetmesi,
 • Gebe brakma korkusu,
 • Hadm edilme korkusu,
 • Partnerin hayal krkl korkusu,
 • Vajinann alamama korkusu,
 • Kadna kar isteksizlik,
 • Partnerle çatma,
 • Bakalar tarafndan mahrem yerlerinin kefedilme korkusu,
 • Partnere ar ilgi, ballk ve sevgi,
 • Para karl kurulan ilikiler veya genelev alkanl,
 • Cinsel uyumsuzluk,
 • Bilinçaltnda yatan cinsel iliki ile ilgili olumsuz düünceler,
 • Prostatit, üretrit vb. hastalklar,
 • Penis bann ar hassasiyeti (penil hipersensitivite),
 • T12-L1 düzeyindeki nörolojik yaralanmalar,
 • Narkotik veya antipsikotik tedavinin aniden kesilmesi vb.


Alternatif olarak erken boalma, bir erkein zayf bir geliim gösteren duyu farkndaln yanstabilir; yani erken boalan erkek, genital duyarlndan bamsz olarak 8 noktasna yakn olduu zaman anlama yetisi gelitirememi olabilir. Baka bir görüte erken boalma, hzl bir boalma tepkisine artlayan ergen/genç yetikin pratiinin (örn. hzl bir boalmay tevik eden bir hayat kadnyla olmak, rahat bir sevimeye olanak vermeyen, arabann arka koltuu gibi yerlerde cinsel ilikiye girmek vb.) bir sonucu olarak gelimektedir. Anacak klinik tecrübelerimiz bize, erken boalmann cinsel ya da iletiim becerilerinin yoksunluundan, kiiler aras çatmalardan, kiiler aras yanl anlamalardan, cinsel uyarmn yönetimindeki zafiyetten ve bütün ikili problemlerin olumsuzluklarndan kaynaklanabileceini göstermitir.

Erken boalmann olumasnda ve devam etmesinde aadaki nedenler oldukça etkilidir:
1-Tahrik olma sürecinin yetersiz alglanmas
Cinsel Terapist H.S. Kaplan'a göre erken boalan erkeklerin boalma sürecinin kontrolünü elinde tutmay örenememelerinin nedeni boalmadan doan duygularn bilincinde olmamalardr. Yani bu erkekler tahrik olma hissini yeterli düzeyde alglayamamaktadrlar ve yalanc hazzn peinden komaktadrlar. Oysa gerçek hazz yaayan erkek bilinçdnn "hazza ko, elemden kaç" mantna göre istese de istemese de boalma süresini uzatacaktr. Çünkü her insan haz ald eylemi daha fazla yapma, elem duyduu eylemi ise daha az yapma eilimindedir, bu doal ve normal bir durumdur. Bu nedenle erken boalma normal ve doal bir durum deildir, insann tabiatna aykrdr.
2-Kontrolü salamak için yeterli olanaklarn olmamas
Hartmann'a göre erken boalan erkekler tahrik olma hissini yeterli düzeyde ve tam olarak alglasalar bile; tahrik olma hissini deitirme ve böylelikle onu kontrol edebilme olanana sahip deildirler.
3-Korku
Yllardr yaptm çalmalardan ve hastalarmdan örendiime göre erken boalmada en çok karlatm nedenlerin banda korku gelmektedir. Korku, sempatik sinir sistemini aktifletirir. Sempatik sinir sistemi; vücuda daha fazla yakt salamak için metabolizmay ve stres hormonlarnn salnn arttrr, kalpte çarpnt yapar, mide-barsak ve idrar yollarndaki sfinkterleri (vücuttaki bir delii çevreleyen halka eklindeki kas) kasarak düz kaslarn gevetir ve bu organlarn fonksiyonlarn azaltr, nefes alp vermeyi arttrr ve boalma refleksinin daha hzl yaanmasna yol açar. Bu nedenle erken boalma sorunu yaayan erkeklerin cinsel birleme srasnda bask altnda olmalar anlalabilir bir durumdur. Konu sadece sk yaanan bezdirici cinsel baarszlk durumlarna bal olarak gelien bir baaramama (performans) korkusu deildir, ayrca hzl boalmay ne pahasna olursa olsun önlemeyi hedefleyen bir tür ksr döngüdür. Yani kendini dorulayan bir kehanet durumu vardr. Erkek ne kadar çok erken boalacandan korkarsa, o kadar çok strese girecek ve o kadar da hzl boalacaktr.
4-Heyecan ve gerginlik
Kaslarda bir gerginlik boalma sürecini hzlandrr. Eer bir kii zaten gerginse boalma yaamak için daha az uyarlmaya ihtiyac vardr. Özellikle genç veya nadiren cinsel temaslarda bulunan erkeklerde, cinsel aktiviteler srasnda, gerginlik ve korkuya neden olan, belirli bir oranda heyecan vardr. Ancak bu zorlayc koullar olmadan da erken boalma yaayan pek çok erkek kaslarnda youn bir gerginlik yaamaktadr. Kimileri hayatn neredeyse tüm alanlarnda gergindir, kimileri ise yalnzca cinsellik srasnda. Pek çok hastamda, gördüüm bu duruma "gerginlik ksr döngüsü" adn vermekteyiz. Yani erken boalmann yaanmas ? cinsel tahrikten korkma ? düünce ve davranlarda dikkati datc stratejilerin uygulanmas ? youn gerginlik ? boalma refleksinin daha hzl yaanmas ? eklinde ksr döngü devam etmektedir.

Örnek Vaka: Kadir ve Aysun
35 yandaki Kadir, çok moralsiz bir ekilde ileri derecede erken boalma ikâyetiyle bavurdu. Anlattna göre evliliinin ilk günü balayan erken boalma 10 yldr devam etmekteydi. Çekingen ve heyecanl görünün Kadir; hzl konuuyordu. Evliliinin yaad erken boalma sorunu yüzünden oldukça zor durumda olduunu, einin bu yüzden baka bir adamla bir iliki yaadndan üphelendiini, cinsel temas srasnda vajinaya girdikten hemen sonra boalma yaadn ve ne yaparsa yapsn bir türlü boalmay geciktirmeyi baaramadn söylüyordu. Sertlemesi ise birkaç ay öncesine kadar sorunsuzmu. Son zamanlarda einin yaad evlilik d iliki üphesinden sonra penisinin sertlii de sk sk ön sevime srasnda aniden kaybolmaktayd. Cinsel ilgi ve istei yeterli düzeydeydi. Ancak birkaç aydr cinsel temas srasnda eini yine hayal krklna uratabilecei endielerini youn bir ekilde yaamaktayd. Bu yüzden cinsel temastan kaçnmaya çaltn fark ettiini söyledi. Bu nedenle de eiyle çok nadiren cinsel ilikiye girmeye baladna ve bu arada boalmann da çok daha hzl yaandna dikkat çekti. Erken boalmaya sertleme sorunlar da elik ettii için ei de zamanla daha fazla rahatsz olmaya balam ve cinsel temasta bulunmak istememeye balamt. Bu durum kendisini giderek daha fazla umutsuzlua düürmü ve einin evlilik d temaslarda bulunacandan duyduu korkuyu arttrmaya balamt.
Kadir; 3 çocuklu bir ailenin ortanca çocuu olarak domutu. Daha ziyade annesinin vermi olduu dini terbiyeyle yetimiti. Daha otoriter ve sert olan babas ise i icab sk sk ev dnda oluyormu. Okul zamannda yeterli iletiim yetenei olan Kadir; az sayda arkada olan, çekingen ve etkin olmayan bir çocukmu. Ergenlik döneminde ise youn suçluluk duygular ve yakalanma korkusuyla mastürbasyona balam. Bedensel bir kusuru yüzünden (yelken kulaklar) kadnlara kar iletiim güçlüü gelitirmi ve ilk kez genelevde yaklak 20 yanda cinsel ilikiye girmi. O zamandan beri boalma sürecinin çok hzl yaandn ifade eden Kadir; o dönemde bunu fazla önemsemediini ancak zamanla bu sorunu kafaya takmaya baladn söyledi. Evlenene kadar senelerce çok nadiren genelevde cinsel temasta bulunmu, ilikiye girdiinde hep çok hzl ve kontrol edilemeyen bir boalma meydana gelmi. Eiyle evlendii ilk gecede böyle olmu, ancak bu durum düzenli bir ekilde cinsel iliki kurduklar bir dönem geçici olarak bir düzelme göstermi. Birkaç sene sonra Aysun, cinsel ilikileri hakkndaki memnuniyetsizliini dile getirdiinde ise çok hzl boalmayla ilgili deimeyen eilimi yine artm. Artk boalma ksmen vajinaya girmeden bile gerçeklemeye balam. u ana kadar ei kendisine birçok kez bir hekime görünmesi tavsiyesinde bulunmu ama Kadir; bu durumu gurur meselesi yaparak ertelemi ve bir türlü tedavi olmak için karar verememi. Kadir için cinsel sorunlar hakknda konumak çok rahatsz edici ve utandrc bir durumdu. En son olarak, bir ey yapmazsa Aysun, kendisini terk etmekle tehdit etmi, bunun üzerine Kadir; beni internetten bularak tedavi olmak için bavurmutu.