Erken Boalmann stesinden Gelmek


Erken Boalmann Üstesinden Gelmek adl kitab bata DOST Kitap Evleri ve D&R Mazalar olmak üzere seçkin kitapevlerinden ve internetten satn alabilirsiniz: www.dr.com.tr

Hasta bir insanla salkl bir insan arasndaki en büyük farklardan biri; salkl insann gelecein korkularn ve geçmiin yükünü tamadan, içinde bulunduu anda, herhangi bir kayg duymakszn, nasl mutlu yaayacan bilmesidir. Biz insanlar geçmi ve gelecein o denli etkisi altndayzdr ki; çou zaman çocukluumuzun altn günlerini anarz ya da bizi en fazla keyiflendireceini düündüümüz yaammzn bir parçasn skça zihnimizde tutarz. Bu durumun nedenini, o günlerin kaygsz ve hayatn sorumluluklarnn omuzlarmza henüz çökmedii günler olmasdr. Bu nedenlegeçmi terk edilmedii, halen imdiki zamana szd için kii hastadr. Amaimdiyi yaamak; hayatn anlamn kavrayarak kiinin kendi sorumluluunu almasdr

Dr. Keçe Erken Boalma Evrelendirmesi
Normal Boalma - Boalma refleksi üzerinde istemli bir denetim vardr.Yüksek uyarlma düzeylerinde refleks olarak boalma ortaya çkmaz.
Evre 1 Erken Boalma - Penis vajinada iken 5–7 dakika arasnda boalma olur. Erkek ya da partnerine göre sorun yoktur. Cinsel doyum sorunlar yaanmaz. Boalma refleksi üzerinde istemli bir denetim yoktur.
Evre 2 Erken Boalma - Penis vajinada iken 5–7 dakika arasnda boalma olur. Erkek ya da partnerine göre sorun vardr. Cinsel doyum sorunlar yaanr. Boalma refleksi üzerinde istemli bir denetim yoktur.
Evre 3 Erken Boalma -Penis vajinada iken 3–4 dakika arasnda boalma olur. Erkek ya da partnerine göre sorun vardr. Cinsel doyum sorunlar yaanr. Boalma refleksi üzerinde istemli bir denetim yoktur. yi derecede erken boalma vardr.
Evre 4 Erken Boalma - Penis vajinadayken 1–2 dakika arasnda boalma olur. Erkek ya da partnerine göre ciddi sorun vardr. Cinsel doyum sorunlar yaanr. Boalma refleksi üzerinde istemli bir denetim yoktur. Orta derecede erken boalma vardr.
Evre 5 Erken Boalma - Penis vajinaya girmeden önce boalma olur. Erkek ya da partnerine göre çok ciddi sorun vardr. Cinsel doyum sorunlar yaanr. Boalma refleksi üzerinde istemli bir denetim yoktur. leri derecede erken boalma vardr.
Durumsal Erken Boalma - Baz durumlarda veya baz partnerlerle erken boalma yaanmasdr.
Primer Erken Boalma - lk cinsel deneyimlerde ortaya çkan ve daha sonra hep devam eden erken boalmadr, kii hayatnda hiçbir zaman boalmasn kontrol edememitir. Yani kii cinsel olarak aktif halde olduu süre boyunca erken boalma sorununu yaar.
Sekonder Erken Boalma - Daha önce boalma denetimi olan ve sonrasnda erken boalmaya balayan erkeklerde görülen erken boalmadr, bu durumun nedeni büyük bir ihtimalle psikolojik bir travma veya partner sorunlardr. Yani bu durum daha önce erken boalma sorunu olmayan ve tatmin edici cinsel ilikisi olan erkeklerde sonradan ortaya çkmaktadr.