Kadnlarmz cinsel organlarn tanmyor

07 Ocak 2010

21. yüzylda yayor olmamza ve tüm bilgi eriim kaynaklar tek tula elimizin altnda olmasna ramen kadnlarmz hala cinsel organlarn tanmyor. Cinsel konularda halkmz bilgilendirmeyi ve cinsel sorunlara çözüm üretmeyi amaçlayan Cinsel Salk Enstitüsü Dernei (CSED); cinsellik konusunda çok çarpc bir basn açklamas yapt.  
 
Kadnlarmz cinsel organlarn tanmyor
drar delii farkl, vajina delii farkldr
Cinsel Salk Enstitüsü Dernei (CSED) olarak her gün halkmzdan gelen onlarca soruyu yantladklarn söyleyen CSED Genel Bakan Cem Keçe; “Kadnlarmz en çok kzlk zar, vajina deliinin nerede olduu, idrarn nereden yapld ve adet kannn hangi delikten akt gibi sorular soruyorlar. Kaç yanda olursa olsun ya da evli veya bekar olsun kadnlarmz cinsel organlarnn yapsn bilmiyorlar Tabi ki bunda toplumumuzda kadnlarn yetitirili tarznn önemi büyüktür. Kadnlar cinsel organlarn elleri, gözleri, burunlar, vb. gibi normal bir organ olarak deil de; pis, kötü ve gösterilmesi ayp bir yer olarak alglayarak büyüyorlar ve vajinalarn sevmiyorlar.'' dedi. Salkl bir kadnn kendi cinsel organn tanmas gerektiini ifade eden Psikoterapist Keçe; “Kadn bir ayna yardmyla d genital organlarn incelemeli, onlara dokunmal ve tanmaya çalmaldr. Kadnn d genital bölgesinde 3 tane açklk vardr, bunlar; idrar delii, vajina delii ve anüstür (makat). Kadnlarmz idrar delii ile vajina deliinin farkl olduunu bilmiyorlar. drarn nereden yapldn bilmiyorlar. drar delii vajina deliinin üst ksmnda ve daha küçük bir deliktir.  Yine adet kannn nereden akt da kadnlarn bize en sk yönelttii sorulardan biridir. Adet kan vajina deliinden akar. Erkeklerimiz de bu konuda son derece bilgisizler. Vajina deliini bulamadklar için evlendikten sonra aylarca ilikiye giremeyen çiftlerimiz var.” dedi. 
 
Kzlk zar acmaz, armaz ve kanamaz
Kzlk zar hala bir tabu
Kzlk zarnn toplumumuzun en önemli takntlarndan biri olduunu söyleyen CSED Genel Bakan Yardmcs Psk. Gülüm Bacanak; “Derneimize erkeklerden ve kadnlardan en fazla kzlk zar ile ilgili soru gelmektedir. Kadnlar ilk ilikide kzlk zarnn yrtlmas, acmas, armas, patlamas, delinmesi ve kanamasndan korkarken; erkekler ise eleri ya da kz arkadalarnda kanama olmadnda güvensizlie kaplmakta ve onlardan üphe etmektedirler. Oysa ki aslnda normal artlarda, normal bir kzlk zar, ilk ilikide acmaz, armaz ve kanamaz. lk ilikide kanamaya neden olan kzlk zar deil, yeterli ön hazrlk yaplmamas ve kadnn kendini kasmasdr. Kzlk zarnda adet kannn akt bir delik vardr, eer zannedildii gibi kzlk zar vajinann giriini perde gibi kapatsayd adet kan akamazd.” dedi. Kzlk zar tabusunun çou gencin cinsel hayatn kabusa çevirdiini belirten Psk. Bacanak; “Kzlarmzda ilk ilikide çok ac çekme ve kanama olmas korkusununun yansra, ya kanamazsa korkusu da var. Eer kanama olmazsa bu defa eleri onlardan üphe edecek, aileler duyacak ve sevgi dolu ve keyifli olmas gereken ilk ilikilerini belki de ac ve suçluluk içersinde yaayacaklar ve en iyi ihtimalle kz muayeneye götürülecek. Bu korku, hiç bir erkekle temasta bulunmam kzlarmzda bile ya kzlk zarma birey olursa endiesi yaratyor ve bizlere; “Havuza atladm kzlk zarm bozulmu mudur? Merdivenden dütüm kzlk zarma bir ey olmu mudur? Du yaparken vajinama su tuttum kzlk zarma biey olur mu? Öpümeyle kzlk zar bozulur mu?” gibi sorular yöneltiyorlar. Bu aslnda çok ac bir durum.” dedi.
 
Cinsel eitim art
Cinsel Salk Enstitüsü Dernei'nin cinsel eitimin gerekliliini her zaman savunduunu söyleyen CSED Genel Sekreteri Psk. Dn. Fatma Ayrk; “Ailede ve okullarda cinsel eitimin olmamas ülkemizdeki en büyük eksikliklerden biridir. 10 kiiden 7 sinin cinsel sorun yaad, 10 kadndan birinin vajinismus sorunu yüzünden eiyle yllarca cinsel ilikiye giremedii ülkemizde artk gerekli kurumlarn bir araya gelerek cinsel eitim çalmalarn balatmalar gerekmektedir. Biz bu konuda üzerimize düeni yapmaya hazrz.” dedi.