4 Eyll Dnya Cinsel Salk Gn Kutlu Olsun!

04 Eyll 2018

CSED (Cinsel Salk Enstitüsü Dernei) olarak üyesi olduumuz, Dünya Cinsel Salk Birlii (WAS-World Association for Sexual Health) tarafndan 4 Eylül olarak belirlenen "Dünya Cinsel Salk Günü", herhangi bir ayrm yapmakszn, her türlü kiisel tercihe sayg duyarak, insanlar cinsel salk konusunda aydnlatmay ve hurafelerden uzaklaarak salt bilgiye ulatrmay hedeflemektedir. Çünkü salkl bir cinsel yaam, toplum bireylerinin birbiriyle salkl bir iletiim kurabilmelerinin temelinde yatan en önemli nedendir.

1978 ylnda kurulmu olan Dünya Cinsel Salk Birlii (WAS) tarafndan ilan edilen Dünya Cinsel Salk Günü, dünya genelinde kutlanmaktadr. Bu günün, gitgide daha fazla ülkede kutlanyor olmasnn nedeni, salkl ilikilerin temelini oluturan cinsel yaamn mümkün olduunca daha çok ülke tarafndan önemsenmesi ve toplumun bilimsel normlara doru yönlendirilmesidir. Böylece konuulmasnn kimilerince ayp, günah veya yasak olduu bilinen ve düünülen cinsel yaamn, salk alanndan ayrlamaz bir parças olduu toplum bilincine daha kolay yerletirilebilir.

Her türlü önyarg ve ayrmclktan arnm bir yaklam içinde cinsel haklar ve cinsel salk konularnn tartlmas toplumun cinsellie olan tabulam bak açsnn deimesini salayacaktr. Farkl din, dil, kültür ve cinsiyetten kiilere yönelik ayrmcln ve bunun sonucunda ortaya çkan iddettin neden olduu ya da olabilecei fiziksel, psikolojik ve sosyal sonuçlar, toplumun her bireyinin katlarak bizzat konumaya dâhil olabilecei salkl bir bilgi alverii ile çözülebilecektir.

"Seks yapmak, rahatlam ve gevemi bir halde, sevimenin ve dokunmann verdii hazza ve hissetmeye odaklanarak, herhangi bir performans hedefi koymadan, zamandan koparak, yava, ritmik ve uyumlu bir ekilde salnarak, haz alp, haz verebilme, ruhu ve bedeni bir armaan gibi paylaabilme, kimseyi tatmin etme zorlants olmadan, ne olursa olsun bir ekilde boalp, orgazm olabilme bilim ve sanatdr." Cinsellik ve seks bizim toplumumuzda da olduu gibi çou toplumda tabu olarak görülür. Bunda toplumsal, kültürel ve dinsel inanlar, kurallar ve yasaklar büyük rol oynar. Bu durumu göz önüne aldmzda, aslnda her yln sadece bir gününü cinsel sala ayrmak yerine, çocukluk döneminden yani ana snfndan balanarak, ergenlik ça ve evlilik öncesi, cinsel danma ve rehberlik hizmetlerinin yasal olarak verilmesi gerekmektedir. Ayrca üniversitelerde, dünyann önemli üniversitelerinde olduu gibi "Seksoloji" adnda ayr bir bölüm açlabilir.

Bu yl Cinsel Salk Gününün WAS tarafndan belirlenen temas olan "Cinsel Salk ve Cinsel Haklar Salkl Yaamn Temelidir" ilkesi balamda CSED’in kamuoyuna ilan ettii deklarasyonu tekrar hatrlatmakta fayda görüyoruz.

1- Anaokulundan balayarak Cinsel Eitim yasal olarak art olmaldr.

2- Ergenlik Öncesi Cinsel Danmanlk ve Rehberlik Hizmetleri yasal olarak art olmaldr.

3- Evlilik Öncesi Cinsel Danmanlk ve Rehberlik Hizmetleri yasal olarak art olmaldr.

4- Evlilik Öncesi Anne, Baba ve E Eitimleri yasal olarak art olmaldr.

5- Cinsel salk bilimine üniversitelerimizde Seksoloji Ana Bilim Dal ad altnda ayr bir bilim dal olarak yer verilmelidir.

6- Cinsel salk bilimi için "multi-disipliner bir yaklam" art olmaldr demitir.

Ülkemizde cinsel hayat aktif olan her on kadndan sekizinin, her on erkekten yedisinin hayatnn bir döneminde cinsel ilev bozukluu yaad veya halen yaamakta olduu düünüldüünde CSED'in kamuoyuna açklad deklarasyonun acilen hayata geçirilmesinin önemi bir kez daha ortaya çkacaktr.

Dünya Cinsel Salk Günü kutlu olsun.

WAS Bakan Pedro Nobre'nin “Cinsel Salk ve Cinsel Haklar Salkl Yaamn Temelidir” temal 2018 Dünya Cinsel Salk Günü mesajn u linkten izleyebilirsiniz: http://www.rhmatters.org/news/world-sexual-health-day/