CSED ocuklara Cinsel Eitimin lk nce Anne-Babalar Tarafndan Verilmesi Gerektiinin Altn izdi...

12 Haziran 2018

CSED GENEL BAKANI PSKOTERAPST CEM KEÇE: “ÇOCUK CNSELL DOAL BR GELM SÜRECDR VE YETKN CNSELLNDEN TAMAMEN FARKLIDIR!”

Cinsel Salk Enstitüsü Dernei (CSED) cinsel terapistleri, çocuklarn cinsel eitiminin ruhsal ve bedensel geliimleri ve yaamlar için önemli olduu kadar, çocuu cinsel istismardan korumak için de gerekli olduunu belirterek, çocuklara cinsel eitimin ilk önce anne-babalar tarafndan verilmesi gerektiinin altn çizdiler.

ÇOCUK CNSELL DOAL BR GELM SÜRECDR VE YETKN CNSELLNDEN TAMAMEN FARKLIDIR

CSED Genel Bakan Psikoterapist Cem Keçe, cinselliin her yataki insann ayrlmaz bir parças olduunu ve cinsel geliimde bebeklikten itibaren var olan haz duygusunun, önce azda, sonra anal bölgede, daha sonra genital organlarda ve en sonunda da tüm bedende evrilerek zaman içinde yetikin cinselliine dönütüünü belirerek unlar söyledi: “Çocuk cinsellii yetikin cinselliinden tamamen farkl ve doal bir geliim sürecidir ve bu süreçte çocuklarn ilk önce anne-babalar tarafndan bilgilendirilmeleri gereklidir. Ancak cinsellik konusunda çocua neyi nasl anlatacan bilmemek anne-babalar tedirgin eder. Bu yüzden de çou anne-baba ya yanl bilgilendirme yaparak ya da hiçbir ey söylemeden çocuu kendi bana örenmeye brakarak çocuklarnn cinsel geliimlerine zarar verebilirler. Çocuklarn cinsel davranlar hakknda bilgi sahibi olmak, uygun cinsel davranlarn geliimsel bir gereklilik olduunu bilmek ve uygunsuz cinsel davranlara doru bir ekilde müdahale etmek anne-babalarn temel görevlerinden biridir.”

ÇOCUKLARDA NORMAL CNSEL DAVRANILAR

Çocuklarn cinsel ilgisi ve davranlarnn 3-6 ya arasnda ortaya çkan, bedenlerini ve cinselliklerini örenecekleri bir geliim sürecinin parças olduunu ifade eden Keçe, u açklamalarda bulundu: “Bu açdan çocuklarda cinsel ilgi ve cinsel davranlar, oyunlarnda ortaya çkan dier duygusal ve fiziksel unsurlardan farkl deildir. Çocuklarda salkl cinsel davran geni bir alan kapsar ve her çocuk tarafndan ayn ekilde ve ayn ölçüde ifade edilemez. Benzer ekilde, sorunlu cinsel davranlar da azdan iddetliye doru bir aralkta her çocukta farkl düzeylerde görülebilir. Çocukluk döneminde doal ve salkl bir cinsel keif çocuklarn kendilerinin ya da arkadalarnn bedenlerine bakarak ya da dokunarak yaptklar bir bilgi toplama ve toplumsal cinsiyet rollerini ve davranlarn örenme sürecinin bir parçasdr. Doduu andan itibaren cinsel organndan haz almaya balayan çocuk, bezi deitirilirken, uyumaya gittiinde, gergin, heyecanl olduunda veya korktuunda cinsel organna dokunabilir. Cinsel farkllklarn farkna varld ve aratrld 3-6 ya döneminde de cinsel organna dokunmaktan haz alan çocuk, çplaklktan utanmaz ve cinsel organn bakalarna göstermek isteyebilir. Çevresindeki yetikinleri tuvalette, banyoda ya da giyinip soyunurken gözetleyebilir. Bu yalardaki çocuklar erkekler ve kadnlar arasndaki farkllklar aratrmaya balarlar ve cinsel organlarn merak ederler, bunlarla ilgili sorular sorarlar. Bu sorularn yantlar çocua uygun düzeyde, yani onun anlayabilecei sadelikte olmal, yanl ve çarptlm bilgi içermemelidir. Çocuklar cinsel keifleri sürecinde doktorculuk, anne-babaclk gibi evcilik oyunlar oynayabilirler. Bu yalarda bebein nasl doduu da merak edilen sorular arasndadr. Ayrca çevreden duyduklar cinsel içerikleri sözcükleri ya da küfürleri kullanabilirler. Alt yandan küçük çocuklar bu tür davranlarn açkça sergileme eiliminde olurlar ve böylece ebeveynleri tarafndan fark edilirler. Alt yandan itibaren çocuklarda mahremiyet duygusu gelimeye balar. Bu yüzden de bu davranlarn gizleyerek sergilerler. Dolaysyla da yetikinlerin çocuklarn cinsel davranlarnn farknda olmalar daha zor olur.”

ÇOCUKLARDA SORUNLU CNSEL DAVRANILAR

Keçe, ergenlik dönemi öncesinde çocuklarn belirli ölçüdeki cinsel ilgi ve davranlar dnda kalan sorunlu davranlar da sergileyebileceklerinin altn çizerek u ifadelere yer verdi: “Çocuklarda sürekli olarak cinsel organna dokunmak, cinsellikle ilgili sorularna yant ald halde srarl ve tekrarlayc bir ekilde cinsellikle ilgili sorular sormaya devam etmek, çevresindekileri çplak görecei frsatlar kollamak ve kullanmak, cinsel içerikli söz ve küfürleri youn kullanmak, halka açk alanlarda cinsel organn açmak ya da ona dokunmak, arkadalarnn cinsel organlarna zorla dokunmaya çalmak gibi davranlar normal geliimin bir parças deildir. Bu davranlar sanlann aksine çocuun ‘hasta’ olduunun kant deildir, çou zaman ‘anne-babann ilikisinin hasta’ olduunun ya da ‘anne-babann çocuklaryla olan ilikilerinin hasta’ olduunun bir iaretidir, yani sorun çocukta deil anne ve babadadr. Bu yüzden bu davranlarn göz ard edilmemesi, gerekli uyar ve açklamalarn yaplmas önemlidir. Davranlarn devam etmesi durumunda da bir uzmandan yardm alnmas uygun olacaktr. Ayrca çocuklarda baz cinsel davranlar, çocuun cinsel tacize uradnn, yetikin cinsel bilgisine erken maruz kaldnn veya cinsel davranlar duygusal ihtiyaçlarn karlanmas için bir yol olarak kullanmaya baladnn bir göstergesi olabilir. Bu açdan dikkatli olunmal ve gerekli tedbirler alnmaldr.”

CNSELLK KONUSUNDA ANNE-BABA TUTUMU

Keçe, çocuklarn cinsellikle ilgili meraklarnn doru ve yalarna uygun bir ekilde giderilmesinin geliimleri açsndan büyük önem tadn vurgulad ve unlar ekledi: “Bu meraklarn anne-babann gidermemesi durumunda çocuklar teknolojik araçlar araclyla ya da arkadalarndan ve çevrelerindeki dier kiilerden bilgi alma yoluna giderek yanl bilgi ve yönlendirmelere maruz kalabilirler. Bu nedenle cinsiyetini fark ettikleri andan itibaren çocuklara cinsel organlarn isimleri ve bu isimler yerine kullanlan takma adlar söyleyip bu sözcüklerin özel bölgelerin yerleri olduu için günlük yaamda kullanlmad anlatlmaldr. Erkek ve kadn cinsel organlarnn ekilleri hakknda da bilgi verilebilir. Cinselliin kiiye özel bir kavram olduu ve cinsel bölgelerin açkta braklmayaca, kimseye gösterilmeyecei ve dokunulmasna izin verilmeyecei belirtilmelidir. Bebein oluumu ve doumuyla ilgili sorular da kadnlarn bebek dourmaya uygun organlar sayesinde gerçekletii söylenerek yant verilebilir. Anne-babalarn en büyük kayglarndan biri çocuun yetikinlerin cinsel iliki kurmalaryla ilgili sorular sormalardr. Bu soru yantlanrken, cinselliin kadnla erkek arasndaki çok özel bir durum olduu, çocuklarn bunu anlamak için büyümeleri gerektii anlatlabilir. Çocua cinsellikle ilgili yaplacak her açklamada bir srr açklyormu, söylenmemesi gereken bir eyi söylüyormu gibi bir tavr taknarak çocuun merak ve ilgisi uyandrlmamal ya da cinselliin ayp, günah, tabu gibi olumsuz bir ey olduu ima edilmemelidir. Cinsellikle ilgili bilgiler normal ve sradan bir konu olarak verilmelidir.”