CSED Baz Pedagog, ocuk Psikolou ve ocuk Doktorlarnn Yanl Sylemleri Konusunda Kamuoyunu Uyard...

25 Ocak 2018

CSED GENEL BAKANI PSKOTERAPST CEM KEÇE: “ANNELK SADECE EMZRMEK DELDR!”

Cinsel Salk Enstitüsü Dernei (CSED) cinsel terapistleri, son günlerde baz pedagoglar, çocuk psikologlar ve çocuk doktorlar tarafndan yaplan yanl yönlendirmelerden rahatsz olduklarn açkladlar ve “Baz uzmanlarn annelere çocuklarn emzirebildikleri kadar emzirmeleri, gece onlarla birlikte yatmalar, beraber banyo yapmalar ve çocuklarna cinsel organlarn göstermeleri gerektii” eklindeki tavsiyelerinin son derece yanl ve tehlikeli söylemler olduunu vurguladlar.

BR TARAFI YAPTIINI SANIP DER TARAFI YIKMAMAK GEREK!

CSED Genel Bakan Psikoterapist Cem Keçe, baz pedagoglarn, çocuk psikologlar ve çocuk doktorlarnn annelere verdii tavsiyeleri eletirerek bilimsellikten uzak yanl söylemlerle ailelerin, kamuoyunun ve medyann büyük yanllara ve çkmazlara sürüklendiklerini belirtti. “Özellikle son günlerde skça duyduumuz ‘Emzirebildiiniz kadar emzirin’, ‘Çocuunuzla birlikte ayn yatakta yatn’, ‘Çocuunuzla beraber çplak banyo yapn’ veya ‘Çocuunuza cinsel organlarnz gösterin’ gibi yanl söylemler Türk aile yapsnn altna dinamit koymak anlamna gelir” diyen Keçe, bunlarn yaplmasnn hem çocuklarn ruhsal ve cinsel geliimini hem anne-babalarn evlilik ilikilerini hem de Türk aile yapsn olumsuz etkileyeceinin altn çizerek tavsiyelerini öyle sralad:

HURAFE 1: “EMZREBLDNZ KADAR EMZRN!”

Anneliin sadece emzirmek olmadn söyleyen Keçe; “Konuya multi-disipliner olarak yaklatmzda, yani hem çocuun geliimi, hem anne-babann birbiriyle ilikisi, hem de aile yaps açsndan baktmzda yanllk apaçk ortadadr. Her eyin doal en güzelidir. Bu yüzden çocuunuza doumdan sonra salayacanz en güzel eylerden biri de anne sütüdür. Proteinler, karbonhidratlar, mineraller, vitaminler, yalar, bebein ihtiyac olan tüm besin öelerini içeren anne sütü doann en güzel mucizesidir. Özellikle ilk 6 ayda yeterli kilo alan bebekte anne sütü dnda hiçbir ek gdaya da gerek olmaz. Anne sütünün en önemli etkilerinden biri, anne ve bebek arasndaki ba güçlendirmesi ve ilk aylarda çocukta güvenli balanmann salanmasdr. Ancak çocuk anne karnnda kald süre kadar emzirilmelidir ve bu süre balanma ve balanmann salkl devam etmesi için yeterlidir. Çocuklar yllarca emzirilmez. Bu eyann tabiatna aykrdr ve bilindii üzere 6. aydan sonra anne sütü ilevsizdir ve devam sütüne geçilebilir. Annelik sadece emzirmek demek deildir...” dedi.

HURAFE 2: ÇOCUUNUZLA BRLKTE AYNI YATAKTA YATIN!

Ebeveynlerin çocuklaryla yatmasnn zararlarna dikkat çeken Keçe; “Çocuklarn kimliklerini oluturabilmesi, benliklerini tanyabilmesi ve karakterini zarara uratacak tehlikelerden korunabilmesi için en önemli yap güvenli balanma köprüsüdür. Balanma, çocuk ve bakm veren anne arasnda gelien; iliki kurma, çocuun anneyi arama ve yaknlk aray davranlar ile kendini gösteren, özellikle stres durumlarnda belirginleen, dayankl ve devamll olan duygusal bir ba olarak tanmlanmaktadr. Çocuklar için balanmann üç temel ilevi vardr: (1) Dünyay kefederken dönülebilecek güvenli bir liman olma, (2) fiziksel gereksinimleri karlama ve (3) Hayata dair bir güvenlik duygusu getirebilme ans. Balanmann ilk iaretleri 3. aydan 6. aya kadar olan dönemde kendini gösterir ve bu dönemde temeli atlr. Balanma ve psiko-cinsel geliim açsndan çocuun salkl bir birey olabilmesi ve güvenli balanma gelitirebilmesi için annenin 3 temel görevi vardr ve bunlar; (1) yedirmek, giydirmek, korumak, yatrmak, banyo yaptrmak gibi çocuun bakmn salamak, (2) çocua dokunarak sevgisini göstermek ve (3) çocukla oyun oynamaktr. Çocuk ilk 6 ay kendi beiinde anne-babann yatak odasnda kalabilir ama 6 aydan sonra kendi odasnda kalmaldr ve bebek telsizi ile kontrol edilmelidir...” dedi.

HURAFE 3 VE 4: ÇOCUUNUZLA BERABER ÇIPLAK BANYO YAPIN! ÇOCUUNUZA CNSEL ORGANLARINIZI GÖSTERN!

Mahremiyet sorunlarnn cinsel istismara zemin hazrladn ifade eden Keçe; “Eski zamanlardan bu yana çocuk istismar ve pedofili hakknda üzücü haberler almaktayz. Oysa toplum olarak sadece üzülmek ile yetinsek de uzmanlar tarafndan verilen bilgilere göre çocuklarmzn bana gelen bu üzücü ve travmatik olaylar toplum olarak bilinçlenerek en aza indirebiliriz. Bunun için çocuklarmza doru mahremiyet eitimi vermeliyiz ve onlarla aramzdaki snrlar netletirmeliyiz. Çocukla beraber çplak banyo yapmak ya da çocua cinsel organ göstermek, snr ve mahremiyet sorunlar dourarak çocuun cinsel kimlik geliimi ve cinsel yönelim açsndan olumsuz etkiler yaratr, seks yapma korkusu vajinismus, orgazm olamama, sertleme sorunu veya cinsel isteksizlik gibi yetikinlikte cinsel ilev bozukluklarna yol açabilir.” dedi.

HURAFELER GELECEMZ KARARTIYOR...

Psikolojik meselelere multi-disipliner bir bak açsyla yaklalmasn savunan Keçe; çocuklarn ihtiyaçlar kadar kar-koca ilikisinin ve kadn-erkek cinsel yaamnn da gözetilmesi gerektiini savundu ve öyle devam etti: “Çocuklarmzn ruhsal ve cinsel geliimini olumsuz etkileyen bu hurafelerin dier bir boyutu da Türk aile birlii ve toplumsal aile yapsnn bozulmasdr. Annenin çocuunu 6 aydan uzun süre emzirmesi ve çocuuyla birlikte yatmas durumunda evlilik ilikisi zarar görebilir. Kar-koca olarak cinsel yaamn normal aknda devam etmesini engelleyen bu durum, toplumumuzdaki çou evlilikte ‘Senin annen, senin baban’ gibi orjinal aile çatmalar, baml e, erkein evden uzaklamas ve eini aldatmas eklinde görülmekte, boanmalara ve psikosomatik hastalklara neden olmaktadr. Uzmanlardan duyup çocuklarna yararl olacan düünerek bu yanl tavsiyelere uyan anne-babalar çocuklarna iyilik yaptklarn düünerek, aslnda hem kendi ilikilerine hem ailelerine hem çocuklarna hem de toplumsal yapmza zarar verdiklerinin, bir yeri yaptklarn sanrken dier taraf yktklarnn farknda deiller. Bu nedenle uzmanlar tarafndan söylense de duyulan her eye inanlmamas gerektii ve konuyu farkl açlardan deerlendirmek gerektii unutulmamaldr...”