CSED Evlilikleri Tehdit Eden letiim Sorunlar Konusunda Uyard...

25 Aralk 2017

CSED GENEL BAKANI PSKOTERAPST CEM KEÇE: “EVE AYAKKABILARINIZLA BRLKTE TELEFONUNUZU DA ÇIKARIP GRN!”

Cinsel Salk Enstitüsü Dernei (CSED) cinsel terapistleri, boanma oranlarnn hzla artt günümüzde son bir ans için evlilik ve çift terapisine bavuran kiilerin neredeyse tamamna yaknnda ayn sorunla karlaldn açklad: “LETM KRLL”. Bu sorunun en önemli nedeninin ise insanlarn ellerinden düürmedikleri telefonlar ve tabletler olduu vurguland.

EVNZN HJYEN KADAR LKNZN HJYEN DE ÖNEML!

CSED Genel Bakan Psikoterapist Cem Keçe, evliliklerde ve yakn ilikilerde iletiimin hayati önem tadn belirterek unlar söyledi: “Günümüzde cep telefonlar ve tabletler hayatn içine öyle girdi ki insanlarda adeta bamllk yaratr oldu. Kimse cep telefonu olmadan adm atmyor, atamyor çünkü kendini eksik hissediyor. Bir ihtiyaç olarak kullanlmas kaçnlmaz olan telefonlarn ve tabletlerin, ihtiyaç dnda da elden düürülmemesi ikili ilikilerde iletiimi bozuyor, kirletiyor. Nasl ki evinizin hijyeninin bozulmamas için eve ayakkabnzla girmiyor ve ayakkabnz ayakkablkta brakyorsanz, einizle iletiiminizin bozulmamas için cep telefonlarnz da ayakkablkta brakmanz öneriyorum.” Cep telefonlarnn sanal dünyaya açlan bir cazibe kutusu haline geldiini vurgulayan Keçe, “nsanlarn cep telefonu elinde olduu sürece bu sanal dünyaya girmekten kendini alkoyamamas evliliklerde büyük sorunlara yol açyor. Çift iletiim kuramaz hale geldii için ihtiyaç duyduklar sevgi ve yaknl birbirlerine vermeye frsat bulamadklarndan farknda olmadan birbirlerinden uzaklayorlar,” dedi. Eler arasndaki iletiimin ilikiyi besleyen, zenginletiren ve koruyan en önemli kaynak olduunun altn çizen Keçe, telefon araclyla ulalan sosyal iletiim ortamlarnn yeni arkadalklara ve ilikilere olanak salamann yan sra, aldatmay kolaylatrc ve tevik edici yepyeni bir yol yarattn vurgulad ve unlar ekledi: “Facebook, Instagram, Twitter gibi sosyal alar, arkadalk ve sohbet siteleri, flört ve cinsel partner siteleri sanal ilikilerin kurulmasna araclk eden ortamlardr. Hatta dorudan elerin birbirlerini aldatmalarna yönelik siteler bile var… nsanlar artk elerini evde onlarn yanndayken bile aldatabilir hâle geldiler. Bunu yapanlarn çounun sanal ilikilerin aldatma olmadn düünmeleri ve bunu yalnzca bir fantezi olarak görmeleri ise meselenin can alc noktas...”

TELEVZYONU SÜREKL AÇIK TUTMAYIN!

Evliliklerdeki iletiim sorunlarnn dier bir önemli nedeninin televizyon olduunu söyleyen Keçe, “nsanlar eve girer girmez televizyonu açp, uyuyana kadar kapatmyor. Böyle bir ortamda elerin birbirlerine özel zaman ayrmas, birbirlerini dinleyip anlayarak sohbet etmesi de mümkün olmuyor. Çünkü sohbetler o an televizyonda ne yaynlanyorsa onun üzerine oluyor. Böylece bütün gün birbirini görmemi bir çift akam evde fiziksel olarak beraber olsa da kendilerine ve ilikilerine özel herhangi bir duygusal paylam yaayamyor. Bu durum, onlar hiç farknda olmadan iç dünyalarnda ve ilikilerinde yalnzlk, sevgisizlik, deersizlik ve belirsizlik duygular yaratrken zamanla birbirlerinden uzaklamalarna yol açyor,” dedi.Keçe, çiftlerin hayatlarnda yapacaklar basit bir deiiklikle büyük farklar yaratabileceini belirerek unlar söyledi: “Televizyonu açk tutma alkanlnz brakp sadece izlemek istediiniz programlarn olduu saatlerde açarak yapacanz basit bir deiikliin evliliinize ne kadar büyük bir katk salayacan göreceksiniz. Lütfen bir TV izleme politikas gelitirin, seçici olun, hayatnzn ve ilikilerinizin iyi yönde deieceini göreceksiniz. Çünkü televizyon yerine einize ayracanz zaman uzun süredir farknda olmadan özlediiniz pek çok eyi yapabilmenize frsat tanyacaktr.”