Aldatan ve Aldatlan Bir Toplum Haline Geldik!

15 Austos 2017

CSED GENEL BAKANI PSKOTERAPST CEM KEÇE: “ALDATMA HIZLA ARTAN VE ACITARAK KANAYAN TOPLUMSAL BR YARA!”

Cinsel Salk Enstitüsü Dernei (CSED)’nin hem internet üzerinden hem de yüz yüze yaplan anket çalmasnn verilerine göre Türkiye’de erkeklerin yaklak yüzde 58’i, kadnlarn ise yaklak yüzde 40’ evlilikleri süresince en az bir kere olmak üzere evlilik d iliki yayor. statistikler cinsiyetlere göre aldatma oranlarnn her geçen yl art gösterdiini ve erkeklerin yalar ilerledikçe kadnlarn ise genç yalarda aldatma eilimi gösterdiini ortaya koyuyor.

ALDATMAYI KADINLAR VE ERKEKLER FARKLI YAIYOR

CSED Genel Bakan Psikoterapist Cem Keçe aldatma rakamlarnn aslnda daha yüksek olduunu, fakat aratrma sonuçlarna yansmadn belirterek öyle söyledi: “Ne yazk ki toplumumuzda aldatma hzla kanayanbir yara haline geldi. Partnere yalan söyleme, söz verip tutmama, bir bakasyla daha yakn olma, karar alrken bakasnn sözlerine deer verme gibi eylemlerin psikolojik olarak aldatmadan bir fark yok. Ayrca erkeklerin bir ksm evlilik d bir partnerle sadece bir kere yaanlan cinsel ilikiyi aldatma olarak görmüyor. Kadnlarn bir ksm ise cinsellik olmayan bir evlilik d ilikiyi aldatma olarak kabul etmek istemiyor. Toplumumuzda erkeklerin genelinde aldatma, evlilik ile ezamanl sürdürülen bir baka iliki olarak alglanyor. Sadakatsizlii seks öncesi evrede brakma eiliminde olan kadnlar ise gizli bir yemei, duygusal yazmalar, öpüme ve sarlmalar aldatma olarak adlandrmayarak vicdann rahatlatmak istiyor.” Toplumun aldatma tanmn kendi menfaatleri dorultusunda çarpttn vurgulayan Keçe, aldatmay öyle tanmlad:Aldatma; mevcut ein/partnerin bilgisi veya izni veya rzas olmadan üçüncü bir kii veya kiilerle bir veya birden fazla yaanan duygusal ve/veya cinsel ilikidir, yaknlamadr, en özel ve en deerli olmas gereken ve hayatn merkezine alnmas gereken partnere bu deerin verilmemesidir.” Keçe, toplumun baz bahanelere snarak aldatmay kabul edilebilir göstermeye çaltnn altn çizdi ve “Her aldatma birbirinin ayn olmasa da hiçbir bahane aldatmay kabul edilebilir klmaz; fakat arkasndaki motivasyona göre bazlar affedilebiliyor,” dedi. 

ALDATMA VE SADAKATSZLK AYNI EY DELDR

Kadn-erkek ilikilerinde “aldatma ve sadakatsizliin” ayn ey olmadn ifade eden Keçe, “Gizli bir eylem ve seçim olan sadakatsizlik, duygusal ve cinsel olarak sadece birbirine özel olma sözünün ihlal edilmesi, bilinçli bir ekilde ei kandrmaya yönelik eylemlerin gizlice ve partnerin bilgisi dnda sürdürülmesidir. Sadakatsizlik sonucunda ortaya çkan ve partner tarafndan fark edilen bir eylem ve bir sonuç olan aldatma ise; sadakatsizliin partner tarafndan örenilmesi, bilinmesi durumudur. Sadakatsizlik kiisel ve ahlaki bir tutum, aldatma ise ilikisel ve ykc bir sorundur,” dedi.

ALDATAN ALDANIR

Aldatmann altnda yatan nedenler ve aldatma psikolojisinin oldukça karmak olduunu söyleyen Keçe, “Söz konusu aldatma olduunda, herkesin farkl nedenleri ve farkl duygular vardr. Dolaysyla aldatma psikolojisi de aldatan kiiye göre farkllklar gösterir. Ancak, aldatma psikolojisini genel olarak ele alan aratrmalarn sonuçlar, aldatmann benlik kavramnda yaratt tutarszlk yüzünden duygusal olarak rahatszlk veren bir durum olmas nedeniyle aldatan kiinin kendini bu psikolojiden kurtaracak bilisel hilelere bavurduunu ve ‘Aldatan aldanr!’ sözünü hakl çkardn ortaya koyar niteliktedir,” dedi.

ALDATMA TEDAV EDLEBLR M?

Kendi alannda sat rekorlar kran “Sadakatsizlik ve Aldatma” kitabndaki önerilerle birçok çiftin aldatmay ve açt derin yaralar kendi kendine çözebileceini ifade eden Keçe, bir ilikide, üçüncü bir kiinin varlyla yaanan, çou zaman “ak üçgeni” olarak adlandrlan aldatmann, yaygnl ve aile kurumuna etkileri açsndan toplumsal bir sorun olduunun altn çizdi ve “Aldatma tedavi edilebilir mi?” sorusuna u yant verdi: “Pek çok çift aldatmay ilikinin sonu ya da sonunun balangc olarak görür. Ancak dier tarafta da uzun yllardr yaptmz evlilik ve çift terapisi çalmalarnn ortaya koyduu öyle bir gerçek vardr ki, aldatma nedeniyle terapiye gelen çiftlerin tamamna yakn ilikilerine devam etmek istediklerinden aldatmann tedavisi için bavurmulardr. likilerinin girdii çkmaz sokaktan çk yolunu bulmak için yardm isteyen bu çiftler için aldatma sonun balangc deil, yeni bir balangcn balangc olmaktadr.”