Vajinismus Kader Deildir, zm Mmkn!

02 Austos 2017

CSED GENEL BAKANI PSKOTERAPST CEM KEÇE: “SEVG VE PAYLAIM ODAKLI VAJNSMUS TEDAVS, BLMSEL VE BÜTÜNCÜL OLDUU KADAR NSAN VE ETK BR TEDAVDR!”

Ülkemizde çok sayda kadnn korkulu rüyas olan vajinusmus, özellikle yeni evlenen çiftlerin hayatn kabusa çeviriyor. Ne yazk ki vajinismusun gerçekte ne olduu ve tedavisi bilinmedii için bu sorunu yaayan kadnlarn çou hayatlarna cinsellik olmadan devam etmek zorunda kalyor, hatta bu yüzden evlilikler sonlanabiliyor. Düün mevsimi olarak bilinen yaz aylarnda, Cinsel Salk Enstitüsü Dernei (CSED) cinsel terapistleri, tedavisi bulunan bir cinsel sorun olan vajinismusun kader olarak görülmemesi gerektii ve bir uzmana danarak kolayca çözülebilecei konusunda açklama yapt...

SEVG VE PAYLAIM ODAKLI VAJNSMUS TEDAVS

CSED Genel Bakan Psikoterapist Cem Keçe, cinsel tedavi için bavuran her on kadndan birinin vajinismus için bavurduunu söyleyen Keçe, seks yapma korkusu olarak tanmlad vajinismusun ne olduunu öyle açklad: “Vajinismus, vajina giriini çevreleyen ve ak kaslar olarak bilinen pelvik taban kaslarnn istem d kaslarak cinsel birlemenin imkanszm gibi alglanmas, cinsel birleme denemelerinde ac ve arya neden olmas veya bu yüzden cinsel birlemenin hiç gerçekleememesi durumudur. Aslnda yaanan, kadn bedeninin ve ruhunun penis-vajina birlikteliini içeren cinsellii reddetmesidir. Kaslma, vajinal açkl daraltarak cinsel ilikinin arl olmasna ya da imkânsz gibi alglanmasna yol açar. Bu kaslmalar gerçek bir cinsel iliki giriiminde olduu gibi, yalnzca temas aamasnda hatta bu giriimin yalnzca hayal edilmesiyle bile ortaya çkabilir.”

VAJNSMUS KONTROL EDLEMEYEN BR KORUNMA REFLEKSDR

Keçe, vajinismusun,stres, kayg ve korku nedeniyle ortaya çkan bir tür korunma refleksi olduunu, strese, kaygya ve korkuya yol açan faktörün de penis-vajina birlemesi olduunu belirterek unlar ekledi: “Ya acrsa korkusuyla istemsiz bir ekilde, kadnn kontrolü dnda ortaya çkan vajinismus kaslmalar, cinsel ilikinin gerçeklemesine izin vermemek için bilinçdndan kaynaklanan vajinal bir refleks, ayn zamanda da ilkel ve bedensel bir korku refleksidir. Bu refleks bazen bir dokunula, bazen birleme düüncesinin akla gelmesiyle, bazen geçmiteki travmatik deneyimlerin hatrlanmasyla, bazen penis, tampon, hatta kadnn kendisinin parma gibi baka bir nesnenin vajinaya yaklamasyla veya bazen ein cinsel iliki için pozisyon almasyla bile tetiklenebilir. Bu durum bir kez yaandktan sonra, artl refleks haline gelip yerleerek her cinsel birleme denemesi veya düüncesinde kendiliinden ortaya çkar. Kadn, engellemeye çalsa bile artk bu refleksi kontrol etmesi elinde deildir. Bunun yan sra cinsel ilikide kadnn içine alan, erkein içe giren ve kontrol eden olarak düünülmesi kadnn kontrolsüzlük duygusunu daha da arttrr. Cinsel ilikide kontrolün kendinde olmad düüncesi kadnn korkusunu ve zarar görecei endiesini en üst düzeye çkarr. Ayn duygusal durum jinekolojik muayene gibi cinsel olmayan temaslarda da geçerlidir. Çünkü muayene srasnda kontrol doktorun elindedir. Bu nedenle vajinismuslu kadnlar jinekolojik muayene olmaktan da çekinirler.”

VAJNSMUS NASIL YAANIR?

Vajinismusun en temel belirtisinin o an geldiinde kadnn panik ataa benzer bir durum yaamas olduunu vurgulayan Keçe, “Kadn kaslarak bacaklarn kapatr, partnerini iter, youn korku ve kayg duyar. Bilinci açk olsa da kontrolünü yitirir, kontrol bilinçdnn eline geçer, bilinçd tarafndan negatif bir hipnoz trans haline getirilir. Bu bilinç kayb srasnda baz kiilerde baylma da olabilir. Her yeni deneme öncekilerin etkisiyle daha fazla acl ve zor olur. Sonunda bu durum içinden çklmaz bir ksrdöngüye dönüür. Vajinismusta duyulan kayglar ve korkular somut gerçeklere dayanmaz, sonradan örenilmi yanl deneyimlerle pekitirilmi duygu ve düüncelerdir. Gerçekçi olmayan bu korkular ve bilinçdndan köken alan kayglar cinsel terapide yeniden örenme yoluyla ortadan kaldrlabilir,” dedi.

VAJNSMUS NEDEN OLUR?

Keçe, her toplumda, her kültürde ve her yata evli ya da bekâr kadnlarda görülebilen vajinismusun fizyolojik nedenlerin yan sra, genellikle psikolojik faktörlerden kaynaklandnn altn çizdi ve fizyolojik nedenleri öyle sralad: “liki srasnda arya neden olabilecek pelvik iltihaplar ve tümörler, vulvar vestibülit sendromu, üriner enfeksiyonlar, vajinal atrofi, kuruluk, sarkma ve dier genital sistem anomalileri, yumurtalk kistleri, enfeksiyon ve kanser gibi hastalklar…” Keçe, vajinismusa neden olan psikolojik faktörlerin çok daha fazla ve kapsaml olduunu belirterek en yaygn olanlar öyle sralad: “Cinsellikle ilgili eksik ya da yanl bilgiler, cinsel deneyimin olmamas, geçmite yaanan taciz, tecavüz gibi cinsel travmalar, kzlk zar taknts, hamile kalma endiesi, ac duyma korkusu, tutucu ve baskc bir ailede yetime, cinsellii kötü ve suç gibi alglatan dini ya da ahlaki hurafeler, çocuklukta ok edici cinsel görüntülere maruz kalma, evde iddet yaants, obsesif veya borderline kiilik özellikleri tama, partnere duyulan güven eksiklii, kadnln ve kadn olmann reddedilmesi, cinsellikten, cinsel organlardan irenme, negatif beden algs,partnerin cinsel isteinin olmamas ve pasif baml, iddete eilimli, aceleci, cinsel becerisi eksik ve yetersiz, deneyimsiz olmas...”

VAJNSMUSA BLMSEL VE NSAN TEDAV YAKLAIMI

Vajinismusta ak kaslarnn istemsiz kaslmas gibi bedensel engellerin yan sra, cinsel ilikiye girilmesine yüklenen bilinçd anlamlar ve bunlara bal ortaya çkan korku ve kayg reaksiyonlar gibi psikolojik engellerin de çiftin seks yapmasn, salkl ve mutlu bir cinsel yaama sahip olmasn engellediini ifade eden Keçe, açklamalarn öyle sürdürdü:“nsanlar neden seks yapmak ister sorusunun yant tedavi seçiminde çok önemlidir. Çocuk yapmak, seksi bir görev gibi yerine getirmek veya ei mutlu etmek gibi yantlar bedensel engelleri amay içeren ve daha çok jinekologlarn vajinaya dilatatör uygulamas eklindeki giriimsel ve duygusuz tedavileri akla getirirken, cinsellikten karlkl zevk almak ve kadnl özgürce deneyimlemek yant ise psikolojik engelleri de amay amaçlayan ve daha çok cinsel terapistlerin cinsel terapi uygulamalarn içeren bütüncül ve duygu odakl bir tedaviyi akla getirir. Cinsellii özgürce ve keyifli yaayabilen bir kadn olmay amaçlayan gerçek bir tedavi; önce psikolojik engellerin almasn, daha sonra da bedensel engellerin almasn içermelidir. Seks yapma korkusu olarak bilinen vajinismus, çou zaman bedensel deil zihinsel bir durum olduundan, seksin istemsizce reddedilmesi olan bu duruma ‘beyinismus’ adn veriyorum. Bu nedenle bilimsel ve insani vajinismus tedavi yaklam olan cinsel terapide ilk hedef psikolojik ve bedensel engelleri çiftin birlikte amas, ikinci hedef ise güzel sevime sanatn örenmek ve geriye dönüü engellemek eklindedir. Sadece penisin vajinaya girmesini içeren çözüm odakl bir tedavi deil sevgi ve hazzn karlkl paylalmasna odakl vajinismus tedavisi, bilimsel ve bütüncül olduu kadar insani ve etik bir tedavidir. Ayrca cinsel terapi, sadece bedensel engelleri amay amaçlayan vajinismus tedavisi sonras, arl cinsel iliki, cinsel isteksizlik veya orgazm olamama gibi ikincil cinsel ilev bozukluklarnn ortaya çkmasn engeller, salkl ve mutlu bir evlilik için salam temellerin atlmasn da salar.”