CSED, Kadnlarda 40 Ya Sonras Seks Yaamna Dair Yanl nanlar Aklad...

05 Temmuz 2017

CSED GENEL BAKANI PSKOTERAPST CEM KEÇE: “LERLEYEN YALAR, KADIN VE ERKEN ‘AKIN SEKS’ DENEYMLEYEBLECEKLER YALARDIR!”

Kadn cinsellii konusunda 40’l yalardan sonraki seks yaamyla ilgili pek çok yanl inan vardr. Ne yazk ki yanl bilgiler hem bu ya dönemindeki kadnlar hem de partnerlerini mutlu ve doyurucu bir cinsel yaamdan mahrum brakabilir. Cinsel Salk Enstitüsü Dernei (CSED) cinsel terapistleri, kadnlarn 40 ya sonrasndaki cinsel yaamlar hakknda doru olduuna inanlan ama aslnda tümüyle yanl olan inanlardan en yaygn olanlarn açklad:

CSED Genel Bakan Psikoterapist Cem Keçe, Einstein’n “Önyarglar parçalamak, atomu parçalamaktan zordur,” sözünü vurgulayarak kadn cinsellii konusundaki önyarglarn insanlar yanl yönlendirdiini belirtti. “Cinsellik bal bana bir tabu olarak görüldüü için hurafelerin (cinsel mitlerin) çok fazla olduu bir konudur. Özellikle seks ve kadn sözcükleri yan yana geldiinde söylenenlerin hangisinin doru, hangisinin yanl olduunu ayrt etmek çok zordur,” diyen Keçe, bu konudaki önyarglarn çounun 40’l yalardaki kadnlarn cinsel yaamlar hakknda olduuna dikkat çekti ve bu konuda doruymu gibi düünülen yanl inanlar sralad:

1. Cinsel istekleri azalr.

Yaam geliim ve deiimin sürekli olduu bir süreçtir ve her ya vücuda baz farkllklar getirir. 40’l yalardan itibaren kadnlarn vücutlarndaki en önemli deiim hormonlarla ilgilidir. Deien hormon seviyeleri belli bir miktarda cinsel istek kaybna neden olsa da aslnda cinsel istein azalmasna etki eden en önemli faktör kadnlarn bu ya döneminde cinsellik yaamaya dair olumsuz alglarnn yol açt psikolojik nedenlerdir.”

2. Kendilerini seksi hissetmezler.

“Kadnlar yllar geçtikçe vücutlaryla daha bark olur ve cinsel isteklerini daha rahat gösterirler. 40’l yalardaki bir kadn yaamda ulat olgunluu ve deneyimleri cinsellik açsndan da kazanr. Cinsel deneyim ve doyum açsndan zirve noktaya çkar. Cinsellik onun saray, o da sarayn kraliçesidir. Cazibesini kullanarak partnerini nasl batan çkaracan bilmenin keyfini yaar. Cinsel yaamndaki yasaklar kaldrr, fanteziler kurar ve cinselliin tadna varr.”

3. Cinsellikten haz almazlar ve orgazm olamazlar.

“40’l yalardan sonra kadnlar genellikle orgazm taklidi yapma ihtiyac duymadan gerçek orgazm yaarlar. Çünkü cinsel açdan özgürleirler. Bu özgürleme dourganln sona ermesi, hamile kalma endiesi olmadan ve doum kontrol yöntemleriyle uramadan özgürce seks yapabilme anlamna gelir. Kadnn hamile kalma riski olmadan cinsellii yaayabilmesi, cinsel isteini arttrc, boalma veya orgazm olmasn kolaylatrc bir etki yaratr. Ayrca, kadnn i, kariyer, aile, çocuklar gibi konularda belirli bir yaam olgunluuna erimi olmas, sorumluluklarnn ve kayglarnn azalmas, kendine ve cinsellie odaklanabilmesine olanak verir ve cinsellikten daha çok haz almasn salar.”

4. Menopoz döneminde cinsellik biter. 

“Menopoz genel anlamyla kadnn yumurtalklarnda yumurta üretiminin durmasyla âdetin kesilmesi ve dourganlk özelliinin sona ermesidir. Bu dönemde olduu düünülen cinsel istek azalmas, vücutta gerçekleen biyolojik deiikliklerden çok, kadnlarn menopozu bir hastalk olarak görmeleri ve her eyin bittii eklindeki yanl inanlar yüzünden ‘eksik kadnlk, deersizlik, hastalkl olma’ gibi duygularn hâkim olduu depresyon ya da anksiyete belirtileri nedeniyle ortaya çkar. Bu ruh hali içindeki kadnn kendini kadn gibi deil, hasta gibi hissederek cinsel çekiciliinin kalmadn düünmesi, partneri tarafndan beenilmeme kaygs, cinsellii haz alaca bir deneyim yerine, görev olarak görmesi kendisini de partnerini cinsellikten uzaklatrabilir. Mevlana’nn dedii gibi; ‘Düüncen konumana, konuman hareketine, hareketin kaderine yansr; güzel düün, güzel yaa,’… ”

5. Cinsel birleme ac verir. 

Kadnlarda ilerleyen yalarda östrojen hormonu seviyesindeki düüe bal olarak vajinadaki kayganlk ve esneklik azalabilir. Bu durum, özel kayganlatrc jellerle sorun olmaktan çkar. Ayrca 40 ya sonras cinsel olarak aktif olan kadnlarda bu etkilerin daha az olduu bilinmektedir.”

CNSELLK HER YATA VARDIR

Keçe, kadn-erkek ilikisinin niteliinin artmasnn yaayacaklar cinselliin de daha nitelikli olmas anlamna geleceini belirterek cinselliin, çiftlerin birbirlerine kar sevgi ve ballklarn ifade etme yollarndan biri olduunun altn çizdi ve unlar ekledi: “lerleyen yalar kadn ve erkein ‘akn seks’i deneyimleyebilecekleri yalardr. Akn seks, cinsellii cinsel mitlere inanmadan, cinsellii ayp, günah ve suç olarak düünmeden yaamaktr. Akn seksin dört özellii vardr; beden ile yaplr, bir manas vardr, güzellikler sunar ve daha çok güzellikler dourur, yani bir eyler üretir. Seks yapmann; rahatlam ve gevemi bir halde, sevimenin ve dokunmann verdii hazza odaklanarak, herhangi bir performans hedefi koymadan haz alp haz verebilme, ruhu ve bedeni bir armaan gibi paylaabilme, kimseyi tatmin etme zorlantsna girmeden, ne olursa olsun bir ekilde boalabilme bilim ve sanat olduu inancn dourur. Çünkü insanlar hayatta, aknlk algs içinde büyürler ve yalanrlar. lk önce genç vücutlarn güzelliinden etkilenirler, daha sonra güzellii bütün vücutlarda görürler. te böylece ruhun güzelliini görmek mümkün olur. Daha sonra da düüncelerdeki güzellie ulalr ve tüm güzellikler fark edilir.”