CSED Yakn likilerde Gvenin Kriterlerini Aklad...

01 Haziran 2017

CSED GENEL BAKANI PSKOTERAPST CEM KEÇE: “GÜVENN OLMADII YERDE KAOS VE MUTSUZLUK OLUR!”

Güven, salkl ve mutlu bir ilikinin en önemli unsurudur.Güven, yalnzca bir duygudan ibaret deildir. “Dürüstlük, açklk, tutarllk, sadakat, yaknlk, ballk, tahmin edilebilirlik” gibi pek çok kavramdan oluan çok geni kapsaml bir olgudur. Bu nedenle de“Partnerime ne kadar güveniyorum?” sorusu, çou kiinin yant vermekte zorland, çou kiinin ise yantndan emin olmad için yüzlemek istemedii derin ve manal bir sorudur. Cinsel Salk Enstitüsü Dernei (CSED) cinsel terapistleri partnerlerin birbirlerine güvenmelerinin hangi kriterlere bal olduunu açklad.

GÜVEN TEMEL BR HTYAÇTIR

CSED Genel Bakan Psikoterapist Cem Keçe, güvenin insann en temel ihtiyaçlarndan biri ve yakn ilikilerin de temel ta olduunu belirterek güvenin olmad hiçbir ilikinin sürdürülebilir olamayacann altn çizdi. Tüm ilikilerin güven temeli üzerine kurulduunu ifade eden Keçe unlar söyledi: “Güvenin olmad yerde kaos ve mutsuzluk olur! Kimse fiziksel ve duygusal olarak güvenmedii birini hayatna almak istemez. Güven, birine herhangi bir kayg, kuku ve tereddüt duymadan balanmak ve inanmaktr, kendini ona teslim edebilmektir. Güvendiiniz kiiye kendinizi tüm açklyla sunar, duygularnz, düüncelerinizi paylarsnz, çünkü güvenin olduu yerde dürüstlük, yaknlk, destek ve en önemlisi taahhüt vardr. Dier bir ifadeyle size kar dürüst, yakn ve destekleyici olduuna inandnz kiiye güvenirsiniz. Bu inanc oluturan ey, o kiinin tavr, davran ve kiiliiyle verdii taahhüttür ve o kiiye güvenmek sizin yaptnz bir seçimdir. Bir ilikide ‘Sana güveniyorum’ diyebilmek, ‘Seni seviyorum’ demekten çok daha zordur.”

YAKIN LKLERDE KARILIKLI GÜVEN NASIL OLUUR?

Güveni aaca benzeten Keçe, sözlerine öyle devam etti: “likinin balangcnda tohumu ekilir, yava yava büyür, yeerir ve sonunda kök salar. Güven balangçta bir önsezidir, partnerimize güvenebileceimizi hisseder, buna inanmak isteriz ama her ey zaman içinde belli olur. Güvenin olumas bir süreç meselesidir. Tpk her tohumdan kök salacak bir aacn yetimesinin garanti olmayaca gibi, bir kiiye güvenebileceimize dair önsezimiz de doru çkmayabilir. Güvenin olumasnda tahmin edilebilirlik önemli bir faktördür. likimizin nasl olaca hakknda bir fikrimizin, öngörümüzün olmas, hayatmzn kontrolünün elimizde olduunu hissetmemizi salar. Bu anlamda tahmin edilebilirlik, partnerimizin kiilik özelliklerini bilmemiz ve belirli bir durumdaki düünce ve davranlarna dair bir fikrimizin olmas, onunla ilgili herhangi bir sürprizle karlamayacamzdan emin olmamz demektir. Çünkü öngörülemez, tutarsz ve beklenmedik davranlar olan birine kar güven duygusunun gelimesi neredeyse imkanszdr. Güven, inançla birlikte geliir, partnerimize olan inancmz, onun her koulda nasl bir duru sergileyeceini önceden bilmemiz ya da tahmin etmemiz anlamna gelir.”

PARTNERNZE NE KADAR GÜVENDNZ BLYOR MUSUNUZ?

Keçe, yakn ilikilerde güvenin partnerlerin her ikisi tarafndan karlkl olarak ina edildiine dikkat çekerek; “Güven karlkl ise ilikide güvenden söz edilir, partnerlerden birinin dierine güvenmedii bir ilikide güven yok demektir. Öte yandan, güven ne kadar yava oluuyorsa, o kadar da hzl bir ekilde yok olabilir. Hatta bir gün gelen bir telefonla veya telefonda yakaladnz bir mesajla her ey bitebilir” yorumunu yapt. Tam bir güvenle balad düünülen bir ilikide güvenin zaman içinde netleip ekillenerek ya salamlaacan ya da zayflayacan vurgulayan Keçe, partnerlerin birbirlerine ne kadar güvendiklerini anlamak için kendilerine sorabilecekleri sorular öyle sralad:

  1. Benim ne kadar yanmda?

“Partnerinizin fiziksel ve duygusal olarak hayatnzda ne kadar yer ald, yani sizi ne kadar dinledii, anlad, destekledii, sorunlarnza, endielerinize ve korkularnza duyarl olup olmad, sizi ne ölçüde umursad, sizin için ne gibi özverilerde bulunduu ve size olan tolerans ona olan güveninizi salamlatracak önemli faktörlerdir. Partnerinizin sizi ve hayatnz her alanda tam anlamyla kucakladn ve her zaman, her koulda yannzda olduunu hissetmeniz kendinize, partnerinize ve ilikinize olan güveninizi arttrr.”

  1. Tutarl ve istikrarl m?

“Tutarllk güveni oluturan temel kavramlardan biridir. Partnerinizin duygu, düünce, tavr ve davranlarnn çelikili olmamas, her bakmdan sürekli uyumlu, dengeli ve istikrarl olmas, onun hangi durumda nasl davranacan bilmenizi salar. Böylece onun karsnda kendinizi savunmasz hissetmezsiniz; gel-gitli ve çalkantl bir iliki yaamayacanza dair güven duyarsnz.”

  1. Özü sözü bir mi?

“Partnerinizin söyledikleriyle yaptklarnn örtümesi, verdii sözleri tutmas, size kar dürüst olduunu bilmenizi salar. Ne diyorsa ona inanr ve güvenirsiniz. Söyleyip yapamad eyler olduunda mutlaka geçerli bir nedenin olduundan emin olursunuz. Söyledii baka, yapt baka olan kiilerin partnerleri sürekli bir endie içinde olur ve ilikiyi kontrol altnda tutmaya çalrlar.”

  1. Onunla etkili iletiim kurabiliyor muyum?

“Güvenin göstergelerinden biri salkl ve kolay iletiimdir. Partnerinizle kurduunuz iletiim ona güvenip güvenmediiniz konusunda ipuçlar tar. Onunla konumakta güçlük çekiyorsanz, söyledikleri sizde üphe uyandryorsa, küçük tartmalar büyük kavgalara dönüüyorsa, nasl tepki verebileceinden emin olamadnz için içinizden geldii gibi konuamyor, sözlerinizi seçerek konumak zorunda kalyorsanz ona güveniniz tam deil demektir.”

  1. Beni tedirgin ediyor mu?

“Partnerinize güvenmiyorsanz, kendinizi güvende hissetmezsiniz. likinizle ilgili sürekli bir tedirginlik ve çekince yaarsnz, içiniz tam anlamyla rahat olmaz. Çünkü her an partnerinizden sizi üzecek bir hamle beklersiniz. Kendinizi güvenceye almak için sürekli kontrolü elinizde tutmak zorunda hisseder ve partnerinizi eletirirsiniz. Ona olan güvensizliiniz olumsuz düüncelere odaklanmanza neden olur.Albert Camus’nun söyledii gibi ‘Düünce arttkça tedirginlik de artar’ ve partnerinizin üpheli söz ve davranlarn tehdit edici olarak görebilirsiniz. Bu da küçük sorunlara ar tepki vermenize neden olabilir.”

  1. Geçmii konusunda açk m?

“Osho’nun ‘Kukunun olmad yerde güven doar’ sözüyle vurgulad gibi, kuku ile güven bir arada olamaz. Partnerinizin sizden önceki hayatnda ya da ilikilerinde yaadklarn açk bir ekilde anlatmamas ve sizin onlar sonradan bir ekilde örenmeniz sizde kuku uyandrr. Kafanzda giderek artan soru iaretleri ve kukular bir süre sonra sizi paranoyakça diyebileceimiz evham ve vesveseler içinde brakr.”

  1. Yalan söylüyor mu?

“Nietzsche’nin ‘Bana yalan söylediine üzülmedim, bundan sonra sana inanamayacama üzüldüm’ sözünde vurgulad gibi yalan, güvenin birinci dümandr. Zararsz beyaz yalanlara tüm ilikilerde zaman zaman bavurulsa da bunlarn sk olmas ve beyaz yalan olmaktan çkmas güveni temelinden sarsar. Partnerinizin yalan söylediini fark ettikten sonra, her söylediini sorgulamaya, doru olup olmadn test etmeye çalrsnz. Sr sakladn düünürsünüz ya da sizi aldatyor olduu ya da olabilecei düüncesine kaplrsnz. Bu durumda güvenin yerini bir süre yalan söyleyenin otokontrolü ve bilgi vermeyi seçme süreci alr.”

GÜVEN LE GÜVENSZLK ARASINDA NCE BR ÇZG VARDIR

Güven ile güvensizlik arasnda ince bir çizgi olduunu belirten Keçe, unlar ekledi: “Güven duygusu, kendimiz, partnerimiz ve ilikimiz hakknda olumlu düüncelerimizin ve duygularmzn olmasn salar. Güven ilikilerdeki sorunlarn ve çatmalarn çözümünü kolaylatrr, çünkü partnerimizin bizi kastl olarak incitmeyeceine inandmz için ona kar hogörülü oluruz, hatalarn kolaylkla affederiz. Bunun sonucunda güven partnerimize olan balarmz salamlatrr. Ancak güvenmek risk almaktr. Güvenimizin doru ya da boa çkma ihtimali yüzde ellidir. Güven ile güvensizlik arasndaki ince çizgiyi bir kere geçtikten sonra geri dönülmez. Yalan, aldatma, dürüst olmama ve tutarsz davranlar, güveni geri dönülmez çizginin ötesine geçirir. Hatta Shakespeare’nin dedii gibi ‘Güven ruh gibidir, terk ettii bedene asla geri dönmez.’”