Cinsel Yolla Bulaan Hastalklar Ankara'da Masaya Yatrlacak!

03 Nisan 2017

CSED 2. ULUSAL CNSEL SALIK KONGRES BALIYOR...

Cinsel Salk Enstitüsü Dernei (CSED) tarafndan ilki 2015 ylnda düzenlenen ve çok ses getiren Ulusal Cinsel Salk Kongresi’nin ikincisi bu yl 7-9 Nisan 2017 tarihleri arasnda Ankara Limak Otel’de yaplacak. “Güven’in Olduu Yerde Hayat Vardr!” slogan ile gerçekletirilecek olan CSED 2. Ulusal Cinsel Salk Kongresi’nin bu ylki temas, “Güvenli Cinsel Yaam ve Cinsel Yolla Bulaan Hastalklara Multi-Disipliner Yaklam” olarak belirlendi.

GÜVEN DUYGUSUNUN CNSEL YAAMA OLAN ETKLERTARTIILACAK...

Farkl bilim dallarnn ortak çalmasnn gerekliinin her geçen gün önem kazand Türkiye'de ve dünyada, son yllarda cinsel yolla bulaan hastalklarn yol açt ruhsal ve bedensel ikâyetlerle bavuran bireylerin veya çiftlerin says her geçen gün artmakta. Dünya Salk Örgütü’ne (WHO) göre cinsel yolla bulaan hastalklarn dünyada ölüm nedenleri arasnda ikinci srada geldii ise tedirgin edici bir gerçek. Bu nedenle, bata güven duygusuna psikanalitik yaklam ve güven duygusunun cinsel yaama olan etkileri, vajinismus, disparoni, erken boalma, erektil disfonksiyon, orgazm olamama ve cinsel isteksizlik gibi tüm cinsel ilev bozukluklar olmak üzere, genital siiller, AIDS, hepatit B, bel soukluu, frengi, genital herpes gibi cinsel yolla bulaan hastalklar, güvenli cinsel yaamn srlar ve cinsel ilev bozukluklarna multi-disipliner yaklamlar, 2. Ulusal Cinsel Salk Kongresi'nde ayrntsyla ele alnacak olan konu balklar olarak belirlendi.

KONGREYE BÜYÜK DESTEK VE YOUN LG VAR...

Uluslararas Sistemik Seks Terapisi Enstitüsü, The International Masterson Institute (IMI), Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF), Psikoterapi ve Psikoterapistler Dernei (PSKODER), German Society for Social Scientific Sexuality Research (DGSS), Psikosomatik Jinekoloji ve Obstetri Dernei,Aile Terapileri ve Terapistleri Dernei (TERAPDER), Terapi ve Psikolojik Danma Dernei (TEPDER) destek verecei kongrenin bakanln Prof. Dr. Cengiz GÜLEÇ yapacak. Kongreye, Türkiye’de alannn tartmasz en önemli akademisyenlerin ve ruh sal profesyonellerinin konumac olarak yer alacak. Kongreye katlacak baz isimler unlar: Prof. Dr. Üstün DÖKMEN, Prof. Dr. Mehmet SUNGUR, Uzm. Dr. Ender SARAÇ, Psikoterapist Cem KEÇE; Homeopat Dr. Levent BUDA, Uzm. Dr. Akif POROY, Psikoterapist Senai DEMRC, Prof. Dr. Ünsal SÖYLEMEZOLU... Psikiyatri uzmanlar, cinsel terapistler, psikologlar, psikolojik danmanlar, aile danmanlarndan oluan geni bir katlm beklenen CSED 2. Ulusal Cinsel Salk Kongresi hakknda daha ayrntl bilgilere www.cised.org.tr/kongre2017 adresinden ulalabilir.

CSED HAKKINDA...

Ksa ad CSED olan Cinsel Salk Enstitüsü Dernei, Türkiye'nin alannda önde gelen güzide akademisyenlerini ve ruh sal profesyonellerini bünyesinde barndran, 7 ilde örgütlenmi Türkiye'nin en büyük aile, evlilik ve cinsel salk dernei olmas yannda, Dünya Cinsel Salk Birlii(WAS), Avrupa Seksoloji Federasyonu (EFS),Uluslararas Aile Terapileri Örgütü(IFTA) ve Almanya Sosyal Bilimsel Seks Aratrmalar Dernei (DGSS) üyesidir. CSED 'in kurulu amac, “Huzurlu insan, salkl cinsellik, mutlu bir evlilik ve aile yaants için…” sloganyla halkna yardmc olmaktr. CSED, cinsellikle ilgili kafalara taklan sorulara bilimsel yantlar vermek için azami çaba göstermekte ve insani açdan önemli bir yere sahip olan cinselliin doru bir ekilde alglanmas için yaklak 2o yldr youn faaliyetler yürütmektedir. CSED, kurulduu günden bu yana, ruh sal profesyonellerinin, gerek psikoloji ve psikiyatri biliminin geliimi nda bilgi birikimini arttrmak, gerekse pratik tedavi süreçlerinde danan/hastas ile daha etkin bir iletiim içine girebilmesi için meslek içi eitimlerine büyük hassasiyet göstermitir. CSED bünyesinde aralksz olarak sürdürülen ve bata Ankara ve stanbul olmak üzere Adana, Mersin, zmir, Diyarbakr ve Bursa gibi illere yaylan sertifika ve meslek içi eitim programlar sunmaktadr.