Uzun Sreli likilerde En ok Sylenen 10 Beyaz Yalan

02 ubat 2017

CSED GENEL BAKANI PSKOTERAPST CEM KEÇE: “‘BEN SÖYLEDKTEN SONRA YAPMANIN HÇBR KIYMET YOK’ MANTII LKLERE ÇOK ZARAR VERYOR!”

Evlilik de olsa yakn iliki de olsa uzun süren her iliki bir süre sonra ypranmaya balar. Partnerler arasnda süregelen tutku ve ak yangn sönmeye yüz tutar ve iliki bir alkanlk haline gelebilir. te bu esnada partnerler arasnda “beyaz yalanlar” balar ve yalanlar bir kere balad m arkas da gelir. Belki de masum bir amaç uruna söylediiniz beyaz yalanlarn bir gün gelip de ilikinize onarlamaz zararlar verebileceini hiç düündünüz mü?

BEYAZ YALANLAR

Bu ilginç ve önemli konuyu masaya yatran Cinsel Salk Enstitüsü Dernei (CSED) Genel Bakan Psikoterapist Cem Keçe, beyaz yalanlar ve ilikilerle ilgili önemli tespitlerde bulundu. Yalan, kastl veya kastsz olarak doru olmayan bir ey söylemek olarak nitelendiren Keçe, yalann günümüzde tüm bireyler için ac bir ekilde neredeyse vazgeçilmez bir hal aldna dikkat çekti. “Hiç yalan söylemem” sözünün bile çou zaman bir yalan olduunu ifade eden Keçe, kiilerin yalana çeitli ekillerde ve koullarda bavurabildiini ama en çok ‘beyaz yalan’ söylendiini kaydetti. Beyaz yalann, ad yalan olsa da çou zaman masum bir niyet tadn belirten Keçe, “Bu masum niyet de genellikle kardakini krmamak ve üzmemektir. Beyaz yalann en çok kullanld durumlarn banda uzun süreli kadn erkek ilikileri gelir. Üstelik bir de bu iliki ypranm durumdaysa, partnerler beyaz yalan can simidi olarak kullanrlar. Ama yalan beyaz da olsa yalancnn mumunun yatsya kadar yanar yanacan unutmamak gerekir” dedi.

NEDEN YALAN SÖYLENR?

Peki partnerler neden beyaz yalanlara bavururlar? Psikoterapist Cem Keçe bunun temel sebebini, mevcut ilikide süre giden düzenin devamnn salanmas olarak tarif etti. Keçe, uzun süreli ilikilerde zamanla heyecan ve tutkunun yava yava sönmeye baladn, partnerler arasndaki ilikinin günlük hayatn sradanlnda yaandn söyledi. Böyle olunca da bir süre sonra partnerlerin birbirlerinden skldklarn belirten Keçe, “Günlük hayatn monotonluu ve i-ev döngüsüne hapsolan, çounlukla evde birkaç saat bir araya gelen çiftler, birbirlerine ve ilikilerine ilk zamanlarda gösterdikleri ilgi ve özeni göstermez olurlar. Günlük hayatn bir parças haline gelen ilikilerinde ehvet ve akn yerini alkanlklar alr. Bunun sonucunda da iletiimden cinsellie kadar hemen her konuda sorunlar kaçnlmaz olarak kendini göstermeye balar. Bu durumdaki çiftler genellikle sorunlarn masaya yatrp çözüm aramak yerine, söyledikleri beyaz yalanlarla sorunlarndan kaçarlar” dedi.

SÖYLEYENE DEL SÖYLETENE BAK

Uzun süreli ilikilerde partnerlerin birbirlerine açkça söyleyemediklerini beyaz yalanlarn arkasna gizlediklerini belirten CSED Genel Bakan Psikoterapist Cem Keçe, beyaz yalanlarn aslnda karlanmayan beklentilerin, tatmin edilmeyen duygularn, çözülmeyen sorunlarn bir sonucu olduunu ifade etti. Çiftlerin ilikilerinde yaadklar boluu birbirlerini krmak, üzmek, incitmek istemedikleri için kendilerini de kandrarak beyaz yalanlarla doldurmaya çaltklarn belirten Keçe, “Söyleyene deil söyletene bak” sözüne atfta bulunarak, burada sadece yalan söyleyenin deil yalanla muhatap olan tarafn da mercek altna alnmas gerektiine dikkat çekti.

ÇFTLERN BRBRLERNE EN ÇOK SÖYLEDKLER 10 BEYAZ YALAN

Bu noktada, çiftlerin birbirlerine söyledii beyaz yalanlar incelemekte yarar var. Psikoterapist Cem Keçe, uzun ve ypranm ilikilerde en çok söylendii tespit edilen 10 beyaz yalan ve neden söylendiini u ekilde açklad:

  1. SENDEN BAKA KMSEY DÜÜNMÜYORUM: Özellikle erkeklerin en sk kulland beyaz yalanlardan biridir. Burada amaç bir eylerden üphelenmi kskanç partnerin nabzna erbet vermek ve onu aslnda üphelerinin aslsz olduuna inandrmaktr.
  2. SEN BENDEN DAHA YLERNE LAYIKSIN: Bu sözü söyleyen kii kar tarafa tam tersine ‘Benden iyisini bulamazsn’ mesajn vermektedir. Burada kii partnerinden her eyin yolunda gidip gitmediine dair onay olmaya çalmaktadr ve ‘Senden iyisi yok’ cevabn beklemektedir. Ayrca bu söz ayrlmak isteyen tarafnda ‘ayrlmaya bir klf bulmas’ olarak da deerlendirilebilir.
  3. SEN HÂLÂ LK GÜNKÜ GB ÇOK SEVYORUM: Bu sözün amac partnere güven telkin etmek ve onu yok olduu sanlan sevginin devam ettiine dair motive etmektir. Çünkü doas gerei uzun süreli ilikilerde ilk günkü sevginin ve tutkunun yerini güçlü bir ballk duygusu alr.
  4. SANA KARI HER ZAMAN DÜRÜST OLDUM: Bu söz aslnda ‘Sen de bana dürüst oldun mu?’ sorusunun baka bir ifadesidir. Amaç kar tarafn dürüstlüünden emin olmaktr. Ancak gerçekten dürüst davranmayanlarn da arkasna sakland bir söz olarak da deerlendirilebilir.
  5. SEN BENM LK VE SON AKIMSIN: Bu da erkeklerin en ünlü beyaz yalanlarndan biridir. Burada amaç mevcut durumun ve düzenin devamn salamaktr. Ayrca kar tarafa ‘Bana güven’ mesajn vermektir.
  6. HER ZAMAN ÖNCELM SENSN: Hem kadnlar hem de erkekler tarafndan bavurulan bu söz mevcut durumu koruma amac tar. Ancak bu söz kendi içinde çeliir çünkü bir kii kar taraf için önceliinin hangi srada olduunu zaten bilir ama gerçekte olan ortada ilgi eksikliinden kaynakl bir rahatszln varldr. Kii bunu söyleyerek partnerine güven vermeye çabalamaktadr.
  7. BEN SÖYLEDKTEN SONRA YAPMANIN HÇBR KIYMET YOK: Genellikle kadnlarn kulland bir sözdür. Çünkü kadnlar akllarndan geçenin erkekler tarafndan anlalmasn beklerler ancak böyle bir ey söz konusu deildir. Burada geçekte olan ‘Kadnca’ ve ‘Erkekçe’ dillerinin karlkl olarak anlalamamas, yani iletiim sorunudur.
  8. BENM PARAM SENN PARAN: Erkeklerin sorumluluklarn üzerlerinden atmaya çaltklar ve üstüne üstlük kadnlar da bu sorumluluklar üstlenmeleri için motive etmek amacyla söyledikleri bir sözdür.
  9. SORUN SENDE DEL BENDE, KAFAM KARIIK, BRAZ ZAMANA HTYACIM VAR: Partnerlerden birinin, ilikideki mevcut bir sorunu çözebilecek güce sahip olmadnda zaman kazanmak ve sorunu ötelemek için kulland bir bahanedir.
  10. BZ HÇ KMSE AYIRAMAZ: Her çift ilikilerine asla ayrlmayacaklarn, hiç kimsenin onlar ayramayacan düünerek balar. Ancak günümüzde çeitli nedenlerle erken ayrlklarn yaandn ve bu iddial sözün gerçekçi olmadn göz önünde bulundurmak gerekir. Tipik bir erkek sözü olan bu meydan okumada amaç ilikin kontrolünü elinde tutmak ve partnere güç gösterisinde bulunmaktr.”

YALANI BO VERN DÜRÜST OLUN

Bu sözlerin bir kii tarafndan söyleniyor olmasnn onun mutlaka yalan olduu anlamna gelmeyeceinin altn çizen CSED Genel Bakan Cem Keçe, çiftlere baz tavsiyelerde bulundu. Her eyden önce bir ilikide artk parterlerin yalan söylüyorsa, o ilikide ciddi bir iletiim sorunu olduunun altn çizen Keçe, “Dürüstlük ne olursa olsun, cezalandrlacanz düünseniz bile elden brakmamanz gereken bir olgu olmal” dedi. Sorunlarn, ufak tefek yalanlarla halnn altna süpürülmesinin asla kalc bir çözüm olmayacan ve yaanan skntlarn daha da büyüyerek ilikiye büyük zararlar vereceini vurgulayan Keçe, bata evlilik olmak üzere ypranan uzun ilikiler için tek çkar yolun ‘Uzun yol bakm’ olduunu kaydetti. 

TUTKU VE EHVET GER ÇAIRIN

Keçe unlar söyledi: “Yalana bavurmak yerine, tpk belli bir yol kat ettikten sonra arabaya yaplacak periyodik bakmlar gibi, belli bir zaman kat ettikten sonra da evliliinizi bakma aln. Evliliin de araba gibi zaman içinde ypranmas doal bir süreçtir. Arabann kullanm ömrünü uzatmak ve olas yol kazalarn önlemek için yaplan bakmlara gösterilen dikkat ve hassasiyet, evliliin ömrünü uzatmak ve evlilik yolculuundaki yol kazalar olan aldatma sorunu ile karlamamak için de gösterilmelidir. Evlilie de heyecan, ilgi ve ehvet katacak deiiklikler yaplmas önemli ve gereklidir. Ancak eer kendinizde evliliinizin sradanln bitirecek gücü bulamyorsanz, bir evlilik terapistinden destek almay seçenek olarak deerlendirmekten çekinmeyin.”