Arzulanmayan Kadn Ne Yapmal?

11 Ocak 2017

CSED GENEL BAKANI PSKOTERAPST CEM KEÇE: “KADIN SEKSE DEL ERKEN ARZU NESNES OLMAYA HTYAÇ DUYAR!”

Kocanzn artk eskisi gibi sizinle ilgilenmediini mi düünüyorsunuz? Sizden uzaklat m? Yoksa kendinizi artk arzulanmayan bir kadn gibi mi hissediyorsunuz? Sebeplerini düündünüz ancak hiçbir sonuca ulaamadnz m? Hemen panie kaplmayn. Kocanz yeniden kazanmanz, tpk ilk günlerinizdeki gibi einizin size olan youn ilgisini geri döndürmeniz için aslnda birkaç küçük deiiklik yeterli...

ARZULANMAYAN KADININ 6 EVRES:

Artk arzulanmadn düünen kadnlar aslnda yalnz deiller. Bu gerçek, ülkemizin en örgütlü cinsel salk dernei olan Cinsel Salk Enstitüsü Dernei (CSED) tarafndan düzenlenen ankette çarpc bir ekilde ortaya çkt. Ankete katlan 3 bin 290 evli kadna ‘Kocanzn sizi ilk günkü gibi arzuladn düünüyor musunuz?” sorusu soruldu. Katlmclarnyüzde 72’si bu soruya ‘Hayr’ yantn verdi. Bu çarpc sonuç, aslnda kadnlarn ciddi bir çounluunun, evliliklerinin bir döneminde kocalar tarafndan artk arzulanmadn hissettiini gün yüzüne çkard. Ankete yönelik deerlendirmelerde bulunan CSED Genel Bakan Psikoterapist Cem Keçe, artk arzulanmadn düünen kadnlarn 6 evreden geçtiini söyledi. Bu evreleri tek tek sralayan Keçe bunu u sözlerle aktard: “Cinsel olarak arzulanmayan kadn tpk Yunan tragedyalarndaki gibi evrelerden geçer. Birinci evrede kadn önce kendini suçlar. ‘Ben çirkinim. Bedenim çekici deil. Artk eskisi gibi seksi deilim ve kocama yetmiyorum’ diye düünür. kinci evrede eini suçlamaya balar. ‘Beni anlamyor, dinlemiyor. Artk bana yeterince ilgi göstermiyor’ der. Üçüncü evre ‘paranoya hali’dir. Einin kendisini aldattn, baka bir kadn olduunu düünür. Hatta daha da ileri gider ve dördüncü evrede einin ecinsel olduundan bile üphelenir. Bu frtnal düünceler sonunda kadn beinci evreye yani depresyona girer ve ar bir depresyonun pençesine inler. Son ve altnc evrede kadn kabullenme ve bir seçim yapma evresine girer, ya einden boanacaktr, ya bu hali kabullenip yoluna devam edecektir ya da bir cinsel terapiste gitmeyi deneyecektir.”

ÖNCE YÜZLEME…

“Seksin anlam kadnlar ve erkekler için farkldr. Çou zaman kadnn derdi seks yapmak deildir, arzulanmaktr, erkein ehvetini tüm bedeninde hissetmektir. te o zaman kadn ‘Ben güzelim, ben özelim, ben deerliyim, ben seviliyorum, ben seksiyim’ diyebilir. Ve kadn erkekten seksi arzulamasn deil, kendisini arzulamasn ister ve bu ikisi arasndaki derin fark çok iyi bilir. Bu nedenle kadn-erkek ilikisini dierlerinden ayran ‘erotik sevgi’dir. Erkek sertlemeyi ve boalmay isterken kadn arzulanmay ister. Çünkü kadnn ilikide istedii ey sekste performanstan ve skordan ziyade ‘erkein arzu nesnesi’ olmasdr yani kadn ‘arzu’nun, ‘arzulanma’nn peindedir. Kadnn diiliini hissetmesi, kadnlk, çekicilik, hayranlk gibi duygular derinden yaamas, hayatndaki erkein ona tuttuu çok özel ehvet aynas ile mümkündür. Kadn ehvet aynasnda yani erkein gözünde, dokunularnda, öpülerinde, iltifatlarnda, nefesinde gördüü kendini daha çok sever, daha çok beenir ve canlanp daha da güzelleir. Aksi bir durumda arzulanmayan ve seviilmeyen kadn tpk bir çiçek gibi kuruyup solar” diyen Keçe, arzulanmayan kadnn çeitli evrelerin kabusu içinde kvranmaktan ziyade öncelikle durumun tespitini yapabilmek için kendisine ‘doru sorular sormas’gerektiini belirterek, sorulacak en doru sorularn “Evliliimde bir sorun mu var?” veya “Evliliimde ters giden nedir?” olmas gerektiinin altn çizdi. “Bir zamanlar size kendinizi kraliçe gibi hissettiren kocanza ne oldu? Çiçekler alan, iltifatlar yadran, romantik sürprizler hazrlayan, tutku ve ehvetle yaklaan kocanz, nasl böyle ilgisiz, ruhsuz, uzak bir yabancya dönüebildi? te bunlarla öncelikle yüzlemeniz gerekir” eklinde konuan Keçe, artk arzulanmayan, ei kendisinden uzaklaan kadn için evliliin yolunda gitmediini görmesi gerektiini vurgulad.

ERKEN TESPT LK KURTARIR

Psikoterapist Cem Keçe, sorunlarn kadnn ve erkein doalarndan kaynaklanan özelliklerin evlilie yansmasn yanl deerlendirilmesinden kaynaklandn belirtti. Evliliin ilk zamanlarnda her eyin romantizmin büyüsü içinde, ehvetli, heyecanl, elenceli ve renkli olduunu ifade eden Keçe, zamanla heyecann, tutkunun ve büyünün bozulmasnn da normal bir süreç olduunu kaydetti. Bunun nedeninin, zamanla evliliin bir alkanlk haline getirilmesinden ve çift tarafndan rutine balanmasndan kaynakland belirten Keçe, “Oysa evlilik bir zorunluluk deildir, özgür ve yetikin bir iradeyle yaplan çok özel bir seçimdir. Evliliin doal seyrinde iniler ve çklar yaanabilir. Önemli olan bunlara zamannda gerekli müdahaleyi yapmak, etkin bir iletiimle sorunlar karlkl konumak, kar taraf dinlemek ve her zaman açk bir dille istemektir” eklinde konutu. Keçe, kocann karsna kar duygusal ve fiziksel olarak uzaklamasnn da evlilikte yaanabilecek ini-çklardan biri olduunu ifade ederken, bu durumun geçici ve erkek doasna has baz tutumlardan kaynaklanaca gibi evlilikle ilgili çözülmesi mutlak gerekli bir sorunun da iareti olabileceini söyledi.

ERKEK NEDEN UZAKLAIR?

CSED Genel Bakan Psikoterapist Cem Keçe, evlilikte erkein einden uzaklamasna neden olan etkenlerin banda genellikle bir nedenden ötürü erkein eine duyduu öfke veya krgnln geldiini söyledi. Kocann öfke ve krgnlk duygularna teslim olduunda, eine kar unutma ve balama tutumunda zorlanyor olabileceini belirten Keçe, “Kocanz, sürekli eletirilen, asla takdir edilmeyen, bakalaryla kyaslanan, yaptklar onaylanmayan, sk sk terslenen, sürekli ikayet edilen bir adam haline getirilmise sizden uzaklamas mümkündür. Çünkü erkeklerin doasnda ei tarafndan onaylanmak, tevik edilmek pohpohlanmak, bu sayede özgür ve güçlü bir kurt olduunu hatrlamak ve özgüvenini ayakta tutmak vardr” eklinde konutu. Keçe, tavr ve davranlaryla kocasn hayal krklna uratan bir kadn için bir süre sonra ‘arzulanmayan kadn’ haline gelmesinin de erkek doasna uygun bir davran olduunun altn çizdi.

KOCANIZI GER KAZANMAK ÇN...

Peki einizin kalbini yeniden kazanmak ve onu geri getirmek mümkün mü? Psikoterapist Cem Keçe’ye göre baz tavr ve davranlardaki köklü deiiklikler, kadn erkein gözünde yeniden arzulanan kadn haline getirmeye yeterli. te Keçe’nin yeniden arzulanan kadn formülü:

1-ONA HTYAÇ DUYDUU 6 EY VERN

Erkekleri mutlu etmenin 6 yolu vardr. Bunlar, ‘yaptklarn fark edip takdir etmek’ , ‘sizi mutlu etmeyi baardn ona gülümseyerek göstermek’, ‘varlna ve sunduklarna ihtiyaç duymak’, ‘erotizm sunmak’, ‘ihtiyaç duyduunda yalnz kalmasna müsaade etmek’ ve ‘akla hizmet davranlarnda bulunmak’ olarak sralayabiliriz.

2- SORUNLARINIZI AÇIKÇA KONUUN

Sorunlar halnn altna süpürmekle onlardan kurtulamazsnz. Açklk, dürüstlük ve iletiim, mutlu bir evliliin yap talardr. Kocanza sizden uzaklamasyla ilgili duygularnz ve durumu deitirme isteinizi açkça anlatn.

3-LKNZN DNAMKLERN DETRN

Kocanzla aranzda anlamazlk çkaran, çatma yaratan konular tek tek masaya yatrn ve kendi hatalarnz kabul ederek birlikte çözüm yollar arayn.

4-ONU OLDUU GB KABUL EDN

Kocanz olduundan farkl birine dönütürmeye çalmayn. Baskc, kontrolcü deil, duyarl olun. Ona özen gösterin ama bunaltmayn, onunla ilgilenin ama skmayn.

5-STEMEKTEN VAZGEÇMEYN

Kocanza somut isteklerde bulunun. ‘Beni sevmiyorsun, benimle ilgilenmiyorsun’ gibi soyut kavramlarla konumayn. ‘Bu akam eve geldiinde 5 dakikan bana ayrman ve bana sarlman istiyorum’ eklinde ifadelerle isteinizi somut bir ekilde dile getirin.

6-DEER VERDNZ HSSETTRN

Kocanz beendiinizi, ona deer verdiinizi, sayg duyduunuzu gösterin. letiiminizi artrn; onu dinleyin, onaylayn, takdir edin, asla bakalaryla kyaslamayn ve kesinlikle aalamayn.

7-GEÇMTE YAAMAYIN BUGÜNE ODAKLANIN

Kocanzn geçmite yapt hatalar tekrar tekrar gündeme getirip onu yarglamayn, yaptklarn bana kakmayn. Kendi hatalarnz için özür dileyin, onun hatalarn balayn ve geçmii geride brakarak bugüne odaklann. Balama, yaamnza sevgi, güven ve samimiyeti kucaklayarak devam etmek için yapacanz bilinçli bir seçimdir.

8-OLUMLU OLUN VE OLUMLUYA ODAKLANIN

Sürekli yaknan, sitem eden, her eyden ikâyetçi olan birinin yanndan k hzyla kaçmak isteriz. Olumsuz düünceler bakalarndan önce size zarar verir ve herkesi mutsuz eder. Olumlu düünün, olumluya odaklann, konuurken olumsuz sözcükler kullanmayn, olumlu cümleler kurun ve yüzünüzden gülümsemeyi hiç eksik etmeyin.

9-TENSEL TEMASINIZI ARTIRIN

Durup dururken ona smsk sarln, hiç beklemedii anda bir öpücük kondurun, televizyon seyrederken elini tutun, yanan okayn.

10-BRLKTE DAHA FAZLA VAKT GEÇRN

Gelecekte hatrlamaktan mutluluk duyacanz güzel anlar ina edin. Birlikte yapmaktan holanacanz spor ya da hobi faaliyetleri bulun. Günlük yaamn monotonluundan kurtulacanz ve ba baa olacanz küçük gezi, yürüyü, piknik gibi aktiviteler yapn.

11-KOCANIZA KURTLUUNU UNUTTURMAYIN

Erkein doas gerei ‘kurt’ olduunu ona hissettirin. Gücün timsali olan kurt; ailesine dükündür, eine sadk ve tek elidir ama hürriyet adr, asla esaret altnda yaamay sevmez. Hürriyeti elinden alndnda, hatta kstlandnda isyan eder. Ayaklar topraa, elleri yeile, gözleri maviye demesi gereken erkekler bazen de yalnz kalmak ve sorunlar çözmek için tek bana düünmek ister. Eer sizden yalnz kalma talebi olursa ona bu imkan tanyn. Unutmayn erkek bir uçurtmadr, ancak gökyüzünde özgürce uçtuunu sanrken bir iple bir kadn bal olduu gerçeini inkar edebilir, bir kadna ait olduu gerçeini kabul edebilir.

12-CNSEL YAAMINIZA RENK KATIN

Yaamnzda sekse öncelik verin ve kocanz asla geri çevirmeyin. Gerekirse partnerbasyon (ein yapt mastürbasyon) yapn. Cinsel yaamnz rutininden çkaracak fantezilerle süslemek için kendinizi hayal gücünüze brakn.

13-CNSEL TERAPSTNDEN YARDIM ALIN

Elinizden gelen her eyi yaptnz halde, kocanz size hâlâ uzaksa, cinsel yaamnzda ve evliliinizde sorunlar varsa, en ksa sürede bir cinsel terapiste bavurmaktan çekinmeyin.”