Reina Katliam

02 Ocak 2017

Bir ülke dülerim; ne bata TERÖR belas, ne cehalet, ne de gönülde barn hasreti olsun, farkllklarmzla kardeçe ve özgürce yaamak çadaça olsun, koulsuzca sevmek ve olduu gibi kabullenmek gönülden olsun, olursa bir ikâyet ak acsndan olsun, yitirmeden gönlümüzdeki umudu, olsun gözüm olsun, ne olacaksa SEVG’den olsun...

YÜREMZ YANIYOR...

2017’nin ilk saatlerinde 39 canmz kaybettik ve onlarca insanmz yaraland. Yeni yla girerken, 2017’nin huzur ve bar getirmesi dileklerimiz daha henüz dudaklarmzdan dökülürken yine masum insanlar kurban edildi… Acmasz terör ile varlmz ar tehdit altnda! Yeni ylmz, umutlarmz Reina’da kana buladlar. Hedefi topyekûn insanlk olan ve insanlktan çkm, cehaletiyle gözü dönmü bir cani silahyla sadece masum insanlar deil, yeni yla dair umutlarmz da tarad. Sadece ylba elencesine kar deildi bu hain kurunlar, ayn zamanda insana, insanla, bara, kadim kardeliimize, gelecee dair hayallerimize, ortak deerlerimize,Mevlana’ya, Yunus Emre’ye, Hac Bektai Veli’ye, samimi ve hogörülü inananlara da dorultuldu... Yüreimiz yanyor…

ACININ DDETL OLUU DEL SÜREKL OLUU YORUYOR BZ...

Bu ylba gecesi, alk olduumuz ylba gecelerine benzemiyordu. Ortalkta garip ve derin bir sessizlik vard, tehdit vard. Sanki herkes kötü bir eyler olacandan endieliydi. Çünkü uzun zamandr, çok yanl bir ekilde, bir kesimin benimsedii deerlere, bir yaam tarzna kar ayrmc, saygszca ve saldrgan bir tutum ve ylba kutlamalarn hedef gösteren tehlikeli bir yaklam vard güzel yurdumuzda... Sonra yine kötülük ve kötüler ibana geçti. Ve yine bu hain saldrda ölenlere rahmet, yarallara acil ifalar dilemekten baka bir ey gelmiyor elimizden... Ama Ouz Atay’n dedii gibi “Acnn iddetli oluu deil sürekli oluu yoruyor bizi...”

KADM KARDELMZ TEHDT ALTINDA...

Türkiye büyük bir ülkedir. Bizi ykamazlar. Ülkemizde karde kavgas çkartamazlar. Kadim kardeliimizle terörün de üstesinden gelmeyi baarabiliriz ama terör saldrsnda yaamn yitirenlere “Geberdiler” diyen zihniyeti nasl deitiririz? Bu ayb nasl önleriz? te asl sorun budur. Bu ayb yapanlara, terör destekçilerine, terör sevicilerine, timsah gözyalar döken vicdanszlara kanmamalyz, aldanmamalyz! Çatmay tetikleyen kirli oyunlarnn baarya ulamasna asla izin vermemeliyiz!

CEHALET HASTALIINA FA BULMAMIZ LAZIM...

Her sözünde ve eyleminde kavga ve pislik akan, yaarken ölen, merhamet ve lütfu olmayan, kula sar, kalbi mühürlü, gözü kör olan, arkadalk yapana yolunu kaybettiren, insan her saadetten mahrum eden cahil; hep hastalkldr, hastal tedavi edilmezse insanlk çabuk hastalanr ve sonunda ölür... Cehalet hzla büyüdüünde de önce akl sonra insanlk ölür. Cahilde eksik olan beyin deildir, o genelde kurnazdr, eksik olan ahlaktr, vicdandr. Bu nedenle yenilmesi gereken en büyük dümann cehalet olduunu ve hiçbir eyin eyleme geçen cahillik kadar korkutucu olamayacan, cehalet ateinin yakmad bir ormann kalmayacan asla unutmayalm... Çünkü bilgisizlik ve cahillik daima canilii ve terörü dourur. Toplumun sosyal fay hatlarn tetikleyenlerin zulmü arttkça bizim de birlik, beraberlik için inancmz ve gücümüz artmaldr. Ulu önder Atatürk’ün dedii gibi “Bu güç damarlarmzdaki asil kanda mevcuttur”. Yeter ki kurulu felsefemize geri dönelim, Atatürk'ün yolundan gidelim, akl ve bilim nda politikalar izleyelim, toplumun ayrtrlmasna son verelim.

GÜZEL GÜNLER GÖRECEZ...

Güzel günler gelecek, huzur, bar ve mutluluk getiren rüzgar gün gelip bamzda esecek, yüreimizde büyüyen toplumsal bar çiçei gün olup tomurcuk olacak, yeerecek önce gönlümüzde sonra güzel yurdumuzda...

CSED Yönetim Kurulu